یکشنبه 17 آوریل 11 | 18:00

واقعیت یهود(۳):آغاز دعوت از يهود به فلسطين

در سال 1856 يك نويسنده‌ي انگليسي ناشناس با انتشار كتابي به نام « بحران و راه گريز » براي اولين بار عملاً در محيط مسيحي آن زمان به تمجيد از يهوديت پرداخت و بازگشت به سرزمين موعود را به لحاظ اخلاقي مورد تاكيد قرار داد .


ادامه از قسمت قبل

در سال 1856 يك نويسنده‌ي انگليسي ناشناس با انتشار كتابي به نام « بحران و راه گريز » براي اولين بار عملاً در محيط مسيحي آن زمان به تمجيد از يهوديت پرداخت و بازگشت به سرزمين موعود را به لحاظ اخلاقي مورد تاكيد قرار داد .

در سال 1861 م انجمن اسرائيلي لندن براي مهاجرت به سرزمين مقدس در لندن پا گرفت. در اين سال موسسه اي به نام اتحاد جهاني اسرائيل تاسيس گرديد كه هدفش پيشرفت و حمايت يهوديان، به ويژه يهوديان ساكن سرزمين هاي اسلامي بود.
از آغاز سال 1870 م . دعوتهاي محدودي در ميان يهوديان اروپايي در مهاجرت به فلسطين آغاز شد و بذرهاي توطئه انگلستان براي تجمع يك اقليت غير بومي براي تاثير گذاري بر منطقه وارد مرحله اي تازه اي گرديد .

در 1882 م نهضتي به نام عشق به صهيون با هدف احياي زبان عربي، دعوت يهود به مهاجرت به فلسطين، تملك و آباد نمودن اراضي، در روسيه تشكيل شد. در اين زمان اسكان يهوديان نظر بارون راتشليد را به خود جلب كرد و نتيجه آن شد كه تا سال 1899، تعداد نه مهاجرنشين كه بيش از دو سوم سرزمين هاي متعلق به يهوديان در فلسطين را در بر مي گرفت، تحت حمايت او بودند.

در سال 1875، اتحاديه اسرائيل، در مدرسه كشاورزي Mikven Israel را در نزديكي يافا تاسيس كرد كه اسكان يهوديان در فلسطين از جمله هدفهاي اصلي آن به شمار مي رفت .

اولين طرح مهاجر نشيني يهود و رد آن از سوي اعراب

در سال 1879 م يك يهودي انگليسي به نام لارنس اولفيانت كه در 1865 م به عضويت پارلمان در آمد، نقشه گسترده جهت ايجاد يك مركز مهاجرت در فلسطين براي يهوديان اروپايي و ترك به دولت عثماني ارائه داد.

براساس نقشه او بايد يهوديان اجازه داده مي شد كه شركتي به نام شركت فلسطين – عثماني تاسيس كرده و زمينهاي فلسطين را براي مهاجرنشيني يهوديان بخرند. قرار بود اين شركت تحت حمايت سلطان و حكومتش باشد، ولي شوراي ويژه بررسي اين طرح را رد كرد. زيرا تشخيص داد يهوديان در آرزوي آنند كه روزي در فلسطين استقرار يابند و تاسيس چنين شركتي سنگ بناي ايجاد يك دولت يهودي خواهد بود. به نظر شورا، اين موضوع در آينده براي امپراتوري عثماني مشكلاتي ايجاد مي كرد .

يهود به ممالك ديگر هجوم مي برد

1- فلسطين
سالهاي 1881 م. و 1882 م براي يهوديان روسيه كه بالاترين نفوس يهودي در اروپا را شامل مي شدند ،سالهاي خوبي نبود. تزار كه از مدتها قبل به دليل حمايت انگلستان از يهودي هاي روسي نسبت به آنها بدگمان شده بود، پس از ترور تزار الكساندر دوم دست مخالفان ضد يهودي را در كشتار كارگران يهودي كيفف در اوكراين و چند شهر ديگر اين منطقه باز گذاشت.

اين امر باعث شد تا بازار انديشه بازگشت به فلسطين يا همان ارض موعود توسط عوامل انگليسي در روسيه داغ شود با اين حال 98% يهودياني كه از روسيه گريختند حاضر نشدند به فلسطين بروند و همگي راهي اروپاي غربي و آمريكا شده و بحران تازه اي را ايجاد كردند. اما جماعتي از يهوديان سرزمين روسيه مصمم شد تا با مهاجرت به فلسطين به رستگاري موعود ديانت خود نايل شوند. لئون پينسكر طيب لهستاني و پيشواي اين گروه توانست با تلاش فراوان اقليتي ازاين جماعت را راهي شهر يافا سازد و در آنجا دهكدة زراعتي ريشون لصيون را احداث كند.

اين جماعت كه هيچ انديشه سياسي را دنبال نمي كردند ،اگر چه در تشكيل دولت يهود نقشي نداشتند ، اما فكر مهاجرت به فلسطين را در قرن 19 از قوه به فعل در آوردند و بدين ترتيب فضاي رواني لازم را براي تشكيل يك جمعيت سياسي ايجاد كردند. اقدام عملي ايشان در مهاجرت به فلسطين بسياري از انديشمندان يهودي را واداشت تا به بهره برداري از شرايط سياسي جهان در آن زمان ، بتوانند نقش ماشيح (ماشياح) نجات دهنده را بازي كنند.

2-آرژانتين
مقارن همين زمان اشخاص ديگري از جامعه يهوديانت كه متمايل به ايجاد يك ميهن ملي – يهودي بودند در گوشه كنار دنيا دست به كار شدند. يكي از اين افراد با رون هيرش آلماني بود كه با ايجاد يكي از بزرگترين كولوني هاي يهودي در آرژانتين به سرپرستي افسر يهودي انگليسي سرهنگ گلد اسميت به سال 1892 م در اين امر پيشتاز گرديد . وي در اين سال 700 خانواده يهودي را در آراژانتين اسكان داد.

مقارن همين سال ها جنبش طرفدار يهوديان خواهان بازگشت با حمايت انگلستان، در ميان مسيحيان انگليسي به سرپرستي اسقف ايكتاتيوس و حمايت بي دريغ ويليام اوارت گلادستون نخست وزير انگلستان به راه افتاد و عملاً دنياي مسيحي را به دليل جنايت عليه يهوديان وامدار آنها دانست. در همين دوره است كه شاعران يهودي نظير لازاروس در آمريكا و بايرون در انگلستان سرودن شعرهايي در ارتباط با آرمان بازگشت به فلسطين را آغاز كرد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: