سه‌شنبه 10 می 11 | 10:00

معرفی کتاب: «تحلیل تاریخی نشانه‌های ظهور»

تحلیل تاریخی نشانه های ظهور اثری تحلیلی تاریخی از مصطفی صادقی است که به وسیله ی پژوهگاه علوم و فرهنگ اسلامی چاپ سوم آن در بهار 1389 در قالب 263 صفحه راهی بازار نشر گردیده است. این مجموعه که در پژوهشکده تاریخ و سیره ی اهل بیت پژوهشگاه آمده گردیده است، جزو معدود محموعه هایی است که به بررسی و نقد روایات نشانه های ظهور می پردازد.


تریبون مستضعفین – «تحلیل تاریخی نشانه‌های ظهور» اثری تحلیلی تاریخی از «مصطفی صادقی» است که به وسیله‌ی پژوهگاه علوم و فرهنگ اسلامی چاپ سوم آن در بهار 1389 در قالب 263 صفحه راهی بازار نشر گردیده است. این مجموعه که در پژوهشکده تاریخ و سیره ی اهل بیت پژوهشگاه آمده گردیده است، جزو معدود محموعه هایی است که به بررسی و نقد روایات نشانه های ظهور می پردازد.

در بخش کلیات به بررسی منابع اصلی ظهور در جهان اسلام پرداخته و در نهایت سه کتاب کهن شیعه الغیبه نعمانی، کمال الدین و تمام النعمه شیخ صدوق و الغیبه شیخ طوسی و کتب کهن تسنن الفتن نعیم بن حماد را برمی گزیند. به تلاقی با روایات اشراط الساعه یا علامات القیامه پرداخته فتن یا ملاحم یعنی پیش گویی های پیامبر و صحابه را بررسی می کند. سپس با مقوله بندی منابع معاصر به نقل کنندگان حدیث مثل معجم الملاحم و الفتن و ترجمه فارسی آن با نام یاتی علی الناس زمان، … و نوائب الدهور فی علائم الظهور، الزام الناصب، معجم احادیث المهدی و نیز کتبی که به تعدادی از احادیث و توضیح آن ها می پردازند مانند ملحقات الاحقاق، مئتان و خمسون علامه، علائم الظهور فی المستقبل، عصرالظهور پرداخته و معدود کتاب های نقد کننده ی احادیث مثل دراسه فی علامات الظهور جعفر مرتضی عاملی، موسوعة الامام مهدی سید محمد صدر، دادگستر جهان ابراهیم امینی، مقاله ی نشانه های ظهور اسماعیل اسماعیلی را معرفی می کند. و این نکته را متذکر می شود که بسیاری از صاحبان کتاب های ملاحم و نشانه های ظهور فرقه های منحرف شیعه هستند.

در بخش راویان به معرفی روایان احادیث و جرح و تعدیل های علمای رجال در مورد آن ها می پردازد. و در بخش واژه نشانه ضمن پذیرش تنها دست بندی با مبنای حتمی و موقوف سبلیک بودن نشانه ها را رد می کند. در بخش تاریخچه به سیر تاریخی علائم در روایات و منابع فریقین می‌پردازد‌و در بخش بعدی اندیشه مهدویت، غیبت و انتظار در فرق اسلامی را با ذکر ادعای خلیفه ی دوم بر نمردن رسول خدا آغاز می کند. و به ادعاها و دعوت های مدعیان مهدویت می پردازد و سپس در مهدویت در شیعه از ادعای مهدویت بری ائمه مختلف و تشکیل فرقه های انحرافی سخن گفته می‌شود.

سپس در مروی بر نشانه ها لیست شیخ مفید در کتاب ارشاد را می‌آورد و در بخش پایانی این فصل آمیختگی نشانه‌های ظهور و اشراط الساعه (نشانه‌های قیامت) را به نقد می‌نشیند.

قسمت دوم و اصلی کتاب نشانه‌های تاریخی ظهور است که در هر فصل به بررسی روایی و تاریخی و تحلیلی روایات 6 واقعه ی مهم‌تر می‌پردازد.

رایات سود (پرچم های سیاه) اولین بخش است که مولف با رد بسیاری از روایات و زمان صدور آن ها، نسبت داشتن آن ها با ظهور را مورد سوال قرار داده و از امکان تطبیق جدی آن با دعوت عباسیان و قیام ابومسلم خراسانی سخن می گوید.

سپس با بررسی روایات قتل نفس زکیه و نمونه های تاریخی آن ضمن تشکیک در آن دلایل امکان و عدم امکان تطبیق آن با نمونه های تاریخی را مورد بحث قرار می دهد و با ترسیم جدولی ان قلت هایی را در منابع و اسناد و آشفتگی روایات مربوط به او به عنوان روایت حتمی ظهور مطرح می نماید.

منبع عنوان روایت 1 2 3 4 اختلافی اضافه
الغیبه نعمانی – ندا سفیانی نفس زکیه خسف عباسی
الغیبه نعمانی نشانه این امر ندا سفیانی نفس زکیه خسف عباسی
الغیبه نعمانی پنج علامت ندا سفیانی نفس زکیه خسف خراسانی
الغیبه نعمانی از امور حتمی ندا سفیانی نفس زکیه خسف –
الغیبه نعمانی از امور حتمی ندا سفیانی نفس زکیه خسف قائم دست
الغیبه نعمانی از امور حتمی ندا سفیانی نفس زکیه خسف یمانی دست

نعمانی+روضه کافی+ الغیبه طوسی+کمال الدین عمر بن نظله ندا سفیانی نفس زکیه خسف یمانی
کمال الدین علائم فراوان ندا سفیانی نفس زکیه خسف یمانی

در بخش سفیانی با رد سند تمام روایات مطرح در مورد او و بررسی تطبیقی با 5 سفیانی تاریخ، بر اساس مبنای شیعی پذیرش روایات معاضد هر چند ضعیف السند نشانه بودن او را می پذیرد. امکان بداء را در مورد او نیز مورد بررسی قرار می دهد.

طلوع خورشید از مغرب، بخش بعدی است که با قراین متعدد به نفی نشانه بودن آن پرداخته و از قوی بودن احتمال تلاش فاطمیان اسماعیلیه برای تطبیق و جعل روایت که در سال 300 خورشید از مغرب ظهور می کند در مورد طرح این روایت می پردازد.

قیام خراسانی و سید حسنی نیز مورد تیغ تیز نقد مولف قرار گرفته و از تطبیق های تاریخی آن ها و ضعف روایات و اسناد آن ها به معصوم و نیز اضطراب آن ها سخن می گوید.

این کتاب ارزشمند را می توان از مراکز توزیع کتب بوستان کتاب و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تهیه کرد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: