دوشنبه 18 آوریل 11 | 15:00

آتش انقلاب بحرین در عربستان

یك فعال سياسي عربستان و از مخالفان رژيم آل‌سعود با ابراز تأسف از دخالت نظامي عربستان در بحرين گفت كه آتش‌ انقلاب بحرين به عربستان منتقل خواهد شد.


«محمد المسعري» فعال سياسي عربستان و از مخالفان رژيم آل‌سعود درباره حجم واقعي اعتراضات و تظاهرات در عربستان سعودي گفت: به دليل آنكه در عربستان سعودي هيچ حزبي اجازه فعاليت ندارد و هيچ اتحاديه و صنفي وجود ندارد و مطبوعات نيز از آزادي بيان محروم هستند و تاكنون نيز هيچ‏گونه نظرسنجي آزادي وجود نداشته است، نمي‌توان درباره حجم واقعي اعتراضات مردم عربستان به رژيم آل‌سعود دست يافت.

معارضان رژيم آل‌سعود بيش از موافقان آن هستند

اين فعال سياسي مخالف دولت عربستان افزود: از زماني كه حركتي ضد رژيم آل‌سعود توسط فعالان سياسي در خارج عربستان تشكيل شد، ده‌ها هزار نامه الكترونيكي در حمايت از اين حركت‌ ارسال شده است كه اين نشان دهنده آن است كه اكثر مردم عربستان خواستار تغييرات هستند اما سياست ساكت نگه‌داشتن مردم، باعث شده تا آنها از ابراز نظر خود منع شوند. البته اصلاحاتي كه هم‏اكنون مردم عربستان مي‌خواهند به معناي سرنگوني نظام نيست اما اگر مردم از انجام اصلاحات در دولت نااميد شدند، تغيير رويكرد مردم به سوي سرنگوني نظام غيرممكن نخواهد بود. من از طريق ارتباطات و تماس‌هايي كه دارم به اين نتيجه قاطع رسيده‌ام كه معارضان رژيم آل‌سعود بيشتر از موافقان آن هستند.

محمد المسعري اضافه كرد: تنها خود آل‌سعود و نزديكان و هم‏ پيمانان آنها از اين نظام حمايت مي‌كنند كه تعداد آنها فراتر از 200 يا 300 هزار نفر نخواهد شد اما با احتساب خدمتگزاران و بازرگانان و ديگر كساني كه از رژيم آل‌سعود منتفع مي‌شوند به سختي مي‌توان طرفداران نظام كنوني عربستان را به چند ميليون رساند اما عربستان بيش از 20 ميليون جمعيت دارد. در واقع حجاز و قسمت مركزي شبه‎جزيره عربستان طرفداران آل‌سعود به شمار مي‌آيند اما به‎جز اين منطقه، بقيه مناطق عربستان مخالف نظام آل‌سعود هستند.

دست‌كم 70درصد مردم عربستان خواستار سرنگوني آل‌سعود هستند

وي ادامه داد: به اعتقاد من، اگر نظرسنجي آزادي در عربستان درباره بقا يا سرنگوني خاندان آل‌سعود برگزار شود، دست‎كم 70 درصد از مردم خواستار سرنگوني خواهند شد. محمد المسعري در ادامه اين مصاحبه به آينده اعتراضات و تظاهرات در عربستان سعودي اشاره كرد و گفت: به اعتقاد من تظاهرات در عربستان خاموش نخواهد شد، شايد براي مدتي حجم اين اعتراضات كاهش يابد كه اين موضوع نيز شايد به دليل هضم تحولات منطقه باشد. به اعتقاد من “علي عبدالله صالح ” [ديكتاتور يمن] از عرصه حكومت خواهد رفت و اين امري واضح است و ممكن است طي يك يا دو هفته ديگر اين امر اتفاق بيفتد و قذافي نيز به پايان راه رسيده است و البته باعث تاسف است كه نيروهاي خارجي به ليبي حمله كردند و با حمله اين نيروها قذافي در حال رسيدن به پايان راه است اما خود قذافي باعث شد تا اين نيروها به ليبي حمله كنند. وي ادامه داد: البته بايد بگويم كه وضعيت در عربستان سعودي از عجائب است، رژيم آل‌سعود از حدود يك قرن پيش و با طرح بريتانيا به قدرت رسيد و ملك عبدالعزيز [پادشاه اسبق عربستان و موسس سلسله آل‌سعود] توانست مردم را براي حدود 50 تا 60 سال در جهالت بگذارد و البته نقش برخي روحانياني كه در خدمت آل‌سعود بودند، در جاهل نگه داشتن مردم قابل چشم‎پوشي نيست. اما شرايط در سال‌هاي اخير متفاوت شده است البته وضعيت فعاليت احزاب و روزنامه‌ها همچنان همانند قبل بوده و هيچ آزادي‎اي در اين زمينه وجود ندارد. بنابراين هيچ‎گونه حزبي به طور رسمي در عربستان وجود ندارد كه بتواند تحركات اعتراضي مردم را سازماندهي كند. البته برخي احزاب سياسي به طور سري در حال تنظيم تحركات مردم هستند كه حزب امت اسلامي عربستان از جمله اين احزاب هستند كه بيش از 200 هزار اي‎ميل در حمايت از اين احزاب ارسال شده است كه نشان دهنده حمايت گسترده از احزاب معارض رژيم آل‌سعود است.

وي افزود: تنظيم تظاهرات و انتقال اطلاعات درباره زندانيان سياسي در عربستان نيازمند زمان است. اين وضعيت در برخي كشورها ده‌ها سال به طول انجاميده است اما من معتقدم با فشارهاي بين‌المللي و همزماني رويدادها،‌اين روند چند ماه يا چند سال به طول بينجامد.

آمريكا ترجيح مي‌دهد آل‌خليفه در بحرين باقي بماند

اين فعال سياسي عربستان درباره دخالت نظامي آل‌سعود در بحرين ابراز تاسف كرد و گفت كه باعث تاسف است كه عربستان بحران بحرين را به قضيه‌اي طائفه‎اي تبديل كرد و مشكل بزرگي كه در بحرين وجود دارد آن است كه يكي از بزرگترين پايگاه‌هاي نظامي آمريكا در بحرين مستقر است و در قضيه بحرين، آمريكا خود را بين دو جهنم مي‌بيند يا آنكه با انقلاب مردم بحرين كنار بيايد كه در آن صورت باقي ماندن نيروهاي نظامي آمريكا در بحرين در هاله‌اي از ابهام قرار خواهد گرفت يا آنكه با باقي ماندن آل‌خليفه در بحرين كنار بيايد و حضور نظامي خود را در اين كشور تضمين كند و به همين دليل است كه آمريكا در قبال سركوب‌گري‌هاي رژيم آل‌سعود عليه مردم بحرين سكوت اختيار كرد.

آتش انقلاب بحرين به عربستان منتقل خواهد شد

مسحمد المسعري ادامه داد: من معتقدم آتش انقلاب بحرين به عربستان منتقل خواهد شد. من زماني كه 15 سال پيش از عربستان به لندن رفتم در ديدار با فعالان سياسي بحريني گفتم كه بحرين، نمونه كوچك عربستان است و بدون سرنگوني رژيم آل‌سعود، تحول واقعي در بحرين روي نخواهد داد. پس سرنگوني رژيم آل‌سعود عامل محوري در آزادي كشورهاي منطقه خواهد بود و وجود اين رژيم است كه مانع از آزادي مردم و حاكميت قانون در اين كشورها شده است.

 

رژيم آل‌سعود مشكل اصلي خاورميانه است

وي افزود: آل‌سعود مشكل اصلي منطقه و كشورهاي حاشيه خليج فارس است و اگر رژيم آل‌سعود سرنگون شود، تمامي مشكلات حل خواهد شد. من معتقدم كه سركوب‌گري‌ها در بحرين و تعقيب و گريز‌ها در اين كشور ادامه خواهد يافت. البته مردم بحرين با اين وضعيت ناآشنا نيستند و ده‌‌ها سال است كه در اين شرايط زندگي مي‌كنند.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: