چهارشنبه 20 آوریل 11 | 10:33

درخواست کمک يک پزشک زن بحرينی از سازمان فرهنگ و ارتباطات ايران

پيام‌هايي را در خصوص درخواست كمك از مخاطبان بحريني خود دريافت كرده‌‌ايم و تلاش مي‌كنيم فرياد مظلوميت آنها را به گوش جهانيان برسانيم زيرا رسانه‌هاي غربي به اصطلاح مدافع حقوق زنان و برخي رسانه‌هاي وابسته عربي با سكوت خود در برابر اين جنايات، مهر تأييدي بر آنها مي‌زنند.


معاون اداره كل امور زنان و خانواده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي گفت: نامه‌اي را از يك پزشك زن بحريني مبني بر در‌خواست كمك دريافت كرده‌ايم. وي با اشاره به جناياتي كه در حال حاضر از سوي رژيم‌هاي فاسد آل خليفه و آل سعود عليه زنان بحريني در حال وقوع است، گفت: پيام‌هايي را در خصوص درخواست كمك از مخاطبان بحريني خود دريافت كرده‌‌ايم و تلاش مي‌كنيم فرياد مظلوميت آنها را به گوش جهانيان برسانيم زيرا رسانه‌هاي غربي به اصطلاح مدافع حقوق زنان و برخي رسانه‌هاي وابسته عربي با سكوت خود در برابر اين جنايات، مهر تأييدي بر آنها مي‌زنند.

معصومه محمدي با اشاره به جناياتي كه در حال حاضر از سوي رژيم‌هاي فاسد آل خليفه و آل سعود عليه زنان بحريني در حال وقوع است، گفت: پيام‌هايي را در خصوص درخواست كمك از مخاطبان بحريني خود دريافت كرده‌‌ايم و تلاش مي‌كنيم فرياد مظلوميت آنها را به گوش جهانيان برسانيم زيرا رسانه‌هاي غربي به اصطلاح مدافع حقوق زنان و برخي رسانه‌هاي وابسته عربي با سكوت خود در برابر اين جنايات، مهر تأييدي بر آنها مي‌زنند.

وی در ادامه افزود: يكي از مخاطبان زن ما در كشور بحرين با ارسال ايميلي درخواست كمك خود را براي ما ارسال كرد.
متن نامه اين زن بحريني به شرح زير است: من مي دانم ارسال اين ايميل در آن زمان است كه بسياري از همكاران دكتر من بازداشت و شكنجه، برخي از آنها باردار و به شدت شكنجه مي‌شوند علاوه براين ده‌ها تن از پرستاران زن و تعداد زيادي از معلمان شكنجه مي‌شوند.

قلب و روح من گريه مي كند اما من قوي هستم اگر چه براي اين انقلاب ما شاهد تحمل سختي‌هاي بسيار هستيم اما اين بار شاهد يك فرايند‌هاي كشتار جمعي و تحقير، فقر و ‌بيكاري هستيم نتيجه نهايي اين خواهد بود كه با ياري خداوند ما پيروز نهايي اين مبارزه هستيم.
خواهر عزيز، ما نياز واقعي به رسانه‌هاي جمعي آگاه از آنچه كه در بحرين رخ مي‌دهد، داريم.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: