سه‌شنبه 26 آوریل 11 | 10:00

کارآمدی و دین در هفتادو پنچمین شماره فصلنامه «خردنامه»

هفتادو پنجمین شماره فصلنامه همشهری با عنوان «خردنامه» با موضوع کارآمدی و دین منتشر شد. در این شماره مقالات و نوشتار هایی از اساتید حوزه و دانشگاه با موضوعات: مفهوم شناسی کارآمدی ذیل رویکرد دینی، فقه و کارآمدی، کارآمدی در حکومت اسلامی، رویکرد مبنایی به کارآمدی دین، مطالعه تطبیقی کارامدی در دین، حوزه و کار آمدی، برای دوستداران به چاپ رسیده است.


تریبون مستضعفین- فصلنامه همشهری با عنوان «کارآمدی و دین» بهار ۱۳۹۰ منتشر شد.

کارآمدی، هم آرمان هم ضرورت/دکتر سید مجید حسینی
این مقاله به بررسی مفهوم کارآمدی در اندیشه اسلامی اختصاص دارد. جهت انجام این مهم، ابتدا نویسنده به بررسی اهمیت مطالعه کارآمدی در نظام جمهوری اسلامی توجه نشان داده است.

فقه و کارآمدی/ آیت الله محسن اراکی
دانش فقه به عنوان یکی از شعب مهم علوم اسلامی دارای زوایا و ابعاد مختلفی است که در قالب کتب مقالات، نشست های علمی و … قابل بحث و بررسی است. در رابطه با دانش فقه می توان به واکاوی موضوعاتی نظیر مفهوم و قلمروی فقه، رابطه فقه با سایر علوم، فقه و احتجاجات مدرن و سایر مباحث مشابه پرداخت…

دین و کارآمدی در اندیشه سیاسی/حجت الاسلام و المسلمین دکتر نجف لک زایی
در این نوشتار پس از معرفی اندیشه سیاسی به عنوان یکی از جدی ترین ساحت های دانش سیاست، از مفهوم کارآمدی به عنوان بخشی مهم در این حوزه یاد شده است.

کارکرد های دین/ حجت الاسلام والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه
مطالعه کارکردهای دین، محدود و منحصر به زمانه ما نیست و این عرصه مطالعاتی به نوعی برگذشتگان نیز گشوده بوده است.دین به ویژه دین اسلام در ساحت های مختلف فردی و اجتماعی، دنیوی و اخروی و خصوصی و عمومی، فواید خود را نشان می دهد.

انسان کارآمد در اندیشه اسلامی/ آیت الله احمد امین شیرازی
بخش اصلی این نوشتار به بررسی کارآمدی در ادبیات دینی اختصاص دارد. جهت انجام این مهم به حوزه «معرفی ویژگی های فرد کارآمد از منظر اسلام» و «تکلیف مداری و کارآمدی از منظر اسلام » پرداخته شده است.

همچنین در این شماره مطالب دیگری نیز در باب «کارآمدی و دین» برای علاقه مندان به چاپ رسیده است.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: