جمعه 22 آوریل 11 | 14:45

اعتراض بین‌المللی به معرفی زن در تبليغات به عنوان شیء جنسی در ايتاليا

ايتاليا در سال 1985 به كنوانسيون رفع تمام اشكال تبعيض عليه زنان پيوست. آخرين گزارش ملي اين كشور به CEDAW در سال 2005 توسط اين كميته بررسي شد. اين نوشتار با استناد به اظهار نظر نهايي كميته (ژانويه 2005) به طور خلاصه به موارد نقض حقوق زنان در ايتاليا كه از نظر كميته نگران كننده بوده است، مي‌پردازد.


كميته رفع تمام اشكال تبعيض عليه زنان از عدم اتخاذ تدابيري جهت اجرايي كردن برخي از خواسته‌هايش در باب موضوعاتي كه قبلاً در ملاحظات نهايي كميته در سال 1997 بيان شده بود به ويژه مسائل مربوط به مشاركت ضعيف زنان در سطوح سياسي و دولتي و فقدان برنامه‌هايي با هدف حذف كليشه‌هاي جنسيتي و تشويق مردان به مشاركت مساوي در خانه كه هنوز حل نشده و باقي مانده است، ابراز نگراني كرد.

با وجود تغيير ايجاد شده در ماده 51 قانون اساسي مبني بر برابري شانس زنان و مردان در متن قانون اساسي به جز در موارد مربوط به اشتغال هيچ تعريفي از اصطلاح ” تبعيض عليه زنان ” چنانكه در ماده نخست كنوانسيون آمده است ارائه نشده است، كميته نگران است كه اين فقدان، سبب درك نادرست اين بيانيه در موضوع برابري واقعي زنان و مردان و در ميان نمايندگان دولتي و قضايي شود.

كميته رفع تمام اشكال تبعيض عليه زنان از مشكلاتي كه بر سر راه اجرايي شدن كنوانسيون در اين كشور وجود دارد ابراز نگراني كرد و بيان داشت كه اين مشكلات نتيجه وجود سطوح مختلف قدرت در ايتالياست؛ با علم به اينكه قدرت ملي در دول غير متمركز و فدرال، مسئوليت اصلي حفظ حرمت قوانين بين‌المللي توسط مناطق را به عهده دارد، فقدان يك ساختار ملي كه ضامن اجراي كنوانسيون در مؤسسات محلي و منطقه‌اي باشد موجب نگراني كميته است.

همچنين اين كميته از ادامه و شيوع رفتارهاي كليسايي و پيشداوري‌هاي ريشه‌دار درباره نقش‌ها و مسئوليت‌هاي زنان و مردان در خانواده و جامعه ابراز نگراني و عنوان كرده است اين كليشه‌ها موقعيت اجتماعي زن را شكننده كرده و مانع بزرگي در راه كنوانسيون ايجاد مي‌كند؛ جايگاه مغفول زن در برخي زمينه‌ها به ويژه در بازار كار و در عرصه‌ سياسي و اجتماعي نيز ناشي از همين كليشه‌هاست، به‌ علاوه اين كميته به شدت از معرفي زن در رسانه‌ها و تبليغات به‌ عنوان يك شي جنسي در نقش‌هاي كليشه‌اي اعلام نگراني كرد.

كميته از تعداد بسيار اندك زنان در پست‌هاي سياسي و دولتي، مؤسساتي كه اعضاي آنها از طريق رأي گيري انتخاب مي‌شوند، دستگاه قضايي و سطح بين‌المللي، عميقاً ابراز نگراني كرد همچنين سقوط آمار مشاركت سياسي زنان در سطح ملي و طي سال‌هاي اخير كه اين كشور را در اروپا در رديف ضعيفت‌ترين ها قرار مي‌دهد موجب نگراني ويژه كميته شده است.

كميته رفع تمام اشكال تبعيض عليه زنان با نگراني، عواملي كه باعث حاشيه‌نشيني شديد زنان به خصوص در بازار كار شده است را خاطر نشان ساخت و مطرح كرد حضور ضعيف آنان در مشاغل مسئوليتي و بالعكس اشتغال در شاخه‌هايي كه دستمزد‌هاي بسيار پايين دارند و در مشاغل پاره‌وقت، تفاوت قابل ملاحظه‌ در دستمزد‌ زنان و مردان و عدم اجراي اصل برابري در رفتار براي دستيابي به مشاغل با ارزش يكسان، نمونه‌هاي مختلف اين مسئله است.

كميته از ناكافي بودن داده‌ها و اطلاعات درباره نتايج سياست‌هاي مربوط به سلامت زنان، به ويژه نتايج خصوصي سازي نظام بهداشت در سلامت زنان و نتايج اقدامات انجام گرفته در زمينه كاهش آمار سزارين و سرطان و فقدان آمار تحليلي در زمينه ارائه خدمات بهداشتي به زنان مسن و زنان جنوب كشور نگراني خود را اعلام كرد.

هچنين اين كميته از اينكه برخي گروه‌هاي زنان به خصوص زنان روماني‌تبار و زنان مهاجر در زمينه‌هايي مانند آموزش، ‌اشتغال، بهداشت و مشاركت در سطح دولتي و همچنين فقدان قوانين و سياست‌هاي مربوط به متقاضيان اقامت و پناهند‌گان اعلام نگراني كرده و بيان داشته است به محض دريافت عنوان پناهنده انواع ظلم و بي‌عدالتي نسبت به زنان روا مي‌شود اما در اين باره سكوت شده است.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: