شنبه 23 آوریل 11 | 11:18

هزاران بحرینی در «جمعه قرآن» قرآن سوزی را محکوم کردند

هزاران بحرینی دیروز، جمعه، قانون وضع فوق العاده را که رژیم آل خلیفه در بحرین اعلام کرده است، نادیده گرفتند و در محکومیت اقدام رژیم آل خلیفه و آل سعود به قرآن سوزی و تخریب مساجد و حسینیه‌ها در جمعه‌ای که «جمعه قرآن» نامگذاری شده بود، تظاهرات کردند.


هزاران بحرینی دیروز، جمعه، قانون وضع فوق العاده را که رژیم آل خلیفه در بحرین اعلام کرده است، نادیده گرفتند و در محکومیت اقدام رژیم آل خلیفه و آل سعود به قرآن سوزی و تخریب مساجد و حسینیه‌ها در جمعه‌ای که «جمعه قرآن» نامگذاری شده بود، تظاهرات کردند. نیروهای امنیتی مشترک بحرینی و سعودی نیز به تظاهرکنندگان حمله کردند.

تظاهرکنندگان با اشاره به اقدام نیروهای بحرینی و سعودی در تخریب مساجد و حسینیه‌ها و به آتش کشیدن قرآن کریم شعارهای «خانه خدا خط قرمز است» و «لبیک یا قرآن» را سر دادند.

شعارهای زیادی سر داده شد اما مخالفت و محکومیت تعرض به کتاب خدا و تخریب مساجد و حسینیه‌ها توسط نیروهای امنیتی در راس این شعار‌ها قرار داشت.

تظاهرکنندگان همچنین بر خروج نیروهای سپر جزیره از بحرین تاکید کردند.

نیروهای امنیتی به مقابله با تظاهرکنندگان برخاستند و به آن‌ها در العالی، معامیر، ستره، سنادس، دار الکلیب، بربر، مالکیّه و درّاز یورش بردند.

شیخ عیسی قاسم، رئیس شورای علمای بحرین، در خطبه‌های نماز جمعه در منامه گفت: «ما در مقابل یک پدیده تاریخی فاسدی قرار داریم که برای تاریخ بحرین نگران کننده خواهد بود.»

شیخ عیسی قاسم تاکید کرد: «ویرانسازی مساجد و حمله به حسینیه‌ها و تخریب محتویات مساجد و حسینیه‌ها تجاوز آشکار و همچنین بی‌حرمتی به دین و پافشاری بر بی‌اعتنایی به شهروندان است».

وی افزود: «خونهایی که ریختنش حرام است ریخته می‌شود. خانه‌های خدا و اماکن عبادی ویران و کتاب خدا نیز به آتش کشیده و پاره پاره می‌شود. زنان خانه دار، معلمان زن و زنان پزشک به زندان افکنده می‌شوند.»

عیسی قاسم تاکید کرد: «ما در مقابل یک پدیده تاریخی فاسدی قرار داریم که برای تاریخ نگران کننده خواهد بود.»

وی این پرسش را مطرح کرد که بی‌اعتنایی به دین و انسانیت و عرفهای پسندیده تا کجا ادامه خواهد یافت؟

عیسی قاسم افزود: «اگر از خارج به بحرین حمله می‌شد این حوادثی که اتفاق می‌افتد درست نبود چه برسد به اینکه حکومت این کشور چنین اقداماتی را مرتکب می‌شود.»

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: