سه‌شنبه 26 آوریل 11 | 11:00

واقعیت یهود(۴):هرتزل و اولین کنگره حزب صهیونیسم

تئودور هرتزل در كتابش از يهود در خواست نمود تا دولتي در فلسطين يا آراژانتين تاسيس كنند. وي در اين كتاب مساله اي را مطرح مي كند و راه حل آن را نيز ادامه مي دهد. او مي گويد: «مردمي هستند بدون زمين، يعني يهودي ها و سرزميني وجود دارد بدون سكنه، كه همان فلسطين است، راه حل روشن است ؛ سرزمين بدون سكنه بايد به مردم زمين برسد.


در سال 1894 م يك مامور ضد اطلاعات وزارت جنگ فرانسه در ميان نامه هاي باطله وابسته نظامي آلمان در پاريس به نامه اي بدون امضا برخورد كه خبر از ارسال اطلاعاتي طبقه بندي شده در خصوص توپخانه فرانسه و به ويژه توپ 120 ميلي متري جديدي مي دهد كه نقش بسزايي در برتري ارتش فرانسه داشت.

مقامات امنيتي فرانسه برپايه برخي قرائن، يك سروان يهودي به نام دريفوس را عامل اين جاسوسي شمرده و متهم كردند. اين واقعه در وسايل ارتباط جمعي فرانسه با ديدگاه هاي مختلفي سنجيده شد و اسباب جناح بندي مردم را در دو گروه مخالفين و موافقين دريفوس فراهم ساخت.

ماجرا ي دريفوس به صورت يك افتضاح سياسي در اروپا جلوه گر شد. اين ماجرا در حقيقت وسيله اي شد براي نشان دادن احساسات ضد يهودي و در حكم مثالي است از آثار منفي اين گونه احساسات اين عمل ناخواسته موجب همبستگي اقليت هاي يهودي مقيم اروپا شد.

هرتزل دولت يهود را مي نويسد
قضيه دريفوس باعث شد تا شخصي يهودي به نام تئودور هرتزل به فكر ايجاد يك كشوري براي اسكان يهوديان بيفتد. از اين رو وي با تشخيص مناسب زماني به انتشار كتاب « دولت يهود » در سال 1896 م . پرداخت. اين كتاب اگرچه در ظاهر نامه اي است به خانواده راتشليد، اما روي سخنش با تمام رؤساي كشورهاي جهان است.

تئودور هرتزل در كتابش از يهود در خواست نمود تا دولتي در فلسطين يا آراژانتين تاسيس كنند. وي در اين كتاب مساله اي را مطرح مي كند و راه حل آن را نيز ادامه مي دهد. او مي گويد: «مردمي هستند بدون زمين، يعني يهودي ها و سرزميني وجود دارد بدون سكنه، كه همان فلسطين است، راه حل روشن است ؛ سرزمين بدون سكنه بايد به مردم زمين برسد.

سازماني جهاني صهيونيسم و اولين كنگره
كتاب دولت يهود توانست كه سر و صداي زيادي در جهان آن روز به پا كند و هرتزل را متوجه اين مطلب سازد كه اين پيشنهاد موافقان زيادي دارد به همين دليل سازمان جهاني صهيونيسم را تشكيل داد.

اولين كنگره حزب صهيونيسم در شهر بال، سوئيس در تاريخ 27 تا 29 آگوست تشكيل و پس از مشاورات و مذاكرات زياد قطع نامه اي صادر شد. در اين قطع نامه برنامه نهضت مشخص و فلسطين منطقه مهاجرت و محل تشكيل ملت واحده يهودي معلوم گشت.

اسم فلسطين به سرزمين اسرائيل تبديل و پرچم صهيوني و شعار ملي يهود هم معلوم شد. هرتزل در حقيقت خود را باني كشور يهود مي داند و كنگره بال سوئيس را محلي مي داند كه نطفه اين طفل نامشروع را در آن منعقد نموده است.

برنامه اين كنگره را هرتزل تدوين كرد و رهبر صهيونيست هاي آلمان، بودنهايمر آرم كنگره را طراحي كرد كه يك سپر آبی با حاشيه اي سرخ رنگ بود و برروي آن جمله « تاسيس دولت يهود تنها راه حل مساله يهودي است » حك شده بود. در ميان سپر، شير يهودا و پيرامون آن ستاره داوود و 12 ستاره ديگر به نشانه شمار فرزندان حضرت يعقوب نقش بسته بود .

طبق دستور همين كنگره قرار شد يك شركت يهودي براي خريد و عمران اراضي فلسطين به وجود آيد و هر يهودي صهيوني، در هر سال مبلغي به عنوان حق عضويت بپردازد، حق راي براي انتخاب كنگره عمومي صهيونيسم داشته باشد .

كنگره بال بسيار موفقيت آميز بود. چناچه هرتزل در دفتر ياداشت روزانه اش در سوم سپتامر 1897 م . چنين مي نويسد :
«در بال در راه بازگشت به خانه، خسته تر از آن بودم كه چيزي ياداشت كنم، اگرچه بيش از هر زمان ديگري لازم بود. حتما ديگران هم اين را ثبت خواهند كرد كه نهضت ما در مسير تاريخ قرار گرفت. كنگره بال را مي توانم در يك كلام به اين صورت خلاصه كنم: در بال دولت يهود را بنياد نهادم. اگرچه اين را به صداي بلند براي همگام عنوان نكردم. زيرا اگر امروز آن را عنوان كنم دنيا به من خواهد خنديد. احتمالاً تا 5 سال ديگر و يقينا تا 50 سال ديگر ، همه از آن آگاه خواهند شد . »

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: