چهارشنبه 27 آوریل 11 | 10:39

بودجه یک میلیارد و هفتصد میلیونی یک موسسه فرهنگی

شايان ذكر است حاتم‌بخشي‌هاي برخي دستگاه‌هاي دولتي، اشخاص صاحب‌نام و از جمله مجلس شوراي اسلامي (در وقت تصويب بودجه) همواره سؤال برانگيز بوده است. عنوان ويژه‌اي را براي اين امر نمي‌توان برگزيد؛ امّا مي‌توان گفت كه، معتاد ساختن و مبتلا نمودن جمعي از اشخاص حقيقي و حقوقي، مشابه آنچه كه در فهرست دريافت‌كنندگان 340 ميليارد تومان وارد شده، تبعات منفي بسياري را در پي دارد كه بايد متوجّه آن بود در اين باره موارد زير قابل شناسايي است


تریبون مستضعفین – موسسه فرهنگی موعود عصر نسبت به اخبار منتشر شده در مورد بودجه سالیانه‌اش واکنش نشان داد. روابط عمومی این موسسه در پی درج برخی اخبار در مورد بودجه یک میلیارد و هفتصد میلیون تومانی که برخی رسانه‌ها به آن نسبت داده‌اند با رد این موضوع به آسیب شناسی رفتار برخی از مسئولین و نهادها در قبال فعالیت‌های فرهنگی پرداخت:

به گزارش روابط عمومي موعود، در پي درج خبر 340 ميليارد تومان سهم خواص از بودجه نود كه توسط برخي رسانه‌ها و از جمله ماهنامه «نسيم بيداري، شماره 14، مورّخ اسفند 89، صفحة 17) منتشر شده بود، برخي از دوستان موعودي گمان برده بودند خبر رقم يك ميليارد و هفتصد ميليون توماني اعطايي به «بنياد مهدي موعود»، مربوط به «مؤسّسه فرهنگي موعود عصر» است. تماس مكرّر عزيزان باعث شد تا براي رفع شبهه اعلام كنيم اين موضوع هيچ ربطي به مؤسّسه فرهنگي موعود عصر و ناشر ماهنامه موعود ندارد. «بنياد مهدي موعود» ذكر شده در خبر در اصل «بنياد فرهنگي امام مهدي موعود(ع)» است كه مديريّت آن را يكي از علما عهده دارند.

شايان ذكر است حاتم‌بخشي‌هاي برخي دستگاه‌هاي دولتي، اشخاص صاحب‌نام و از جمله مجلس شوراي اسلامي (در وقت تصويب بودجه) همواره سؤال برانگيز بوده است.

عنوان ويژه‌اي را براي اين امر نمي‌توان برگزيد؛ امّا مي‌توان گفت كه، معتاد ساختن و مبتلا نمودن جمعي از اشخاص حقيقي و حقوقي، مشابه آنچه كه در فهرست دريافت‌كنندگان 340 ميليارد تومان وارد شده، تبعات منفي بسياري را در پي دارد كه بايد متوجّه آن بود در اين باره موارد زير قابل شناسايي است:

1. خارج ساختن مردم از چرخه خدمات عام المنفعه و مذهبي و بي‌تفاوت ساختن آنها در برابر مسئوليّت‌هايشان؛

2. ريخت و پاش‌هاي بي‌دليل پاره‌اي از اشخاص حقيقي و حقوقي تحت عنوان ارائه خدمات مذهبي به مردم؛

3. انجام پروژه‌هاي موازي و گاه ضعيف و كم اثر و جنجالي توسط مؤسّسات خصوصي؛

4. تنبل كردن بيش از پيش نهادها و سازمان‌هاي فرهنگي و تبليغاتي رسمي در انجام تكاليف و وظايف ذاتي‌شان؛

5. معتاد و متوقّع ساختن جملة اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده مجوّز مؤسّسات و بنيادهاي خصوصي به دريافت بودجه رسمي دولتي براي فعّاليت‌هاي خصوصي و گاه سليقه‌اي‌شان؛

6. مأيوس ساختن اشخاصي كه بدون دريافت اين قبيل حاتم‌بخشي‌ها با قدرت و احساس تكليف و مسئوليّت و تحمّل رنج بسيار مشغول به فعّاليت و ارائه خدمات فرهنگي قابل توجّه به جامعه هستند؛

7. دامن زدن به دلالي فرهنگي؛

8. و بالأخره از آنجا كه كنترل ويژه‌اي بر اين ارقام اعطايي وجود ندارد و ميزان بذل و بخشش برخي مسئولان رده‌بالاي دولتي نيز از شمار خارج است، اين گونه اقدامات زمينه‌هاي تقويت جريانات حزبي و شاخ و شانه كشيدن‌ها در مناقشات و مجادلات سياسي را نيز سبب مي‌شود.

تجربة تقويت و شارژ NGOها از طريق سازمان ملّي جوانان در دوره رياست جمهوري آقاي سيّد محمّد خاتمي و يارگيري‌هاي دوران اخير توسط برخي مردان سياسي نمونه‌هاي بارزي از اين واقعه‌اند.

توليد لوح فشرده «ظهور نزديك است» و همه آنچه كه به عنوان پيامد توزيع آن قابل شناسايي است، نمونه بارزي از اين ريخت و پاش‌ها و حاتم‌بخشي‌هاست.

متأسّفانه، از آنجا كه نهادهاي دولتي فرهنگي، وظيفه صميمي خود را در مقابل مساعدت تعريف شده و قانوني به اشخاص حقيقي و حقوقي فعّال در حوزه فرهنگي و مذهبي انجام نمي‌دهند و ميلياردها تومان بودجه اختصاصي يافته براي اين قبيل فعّاليت‌ها را چونان ميراث پدري فرض كرده و به هر نحو كه مايل باشند، آن همه را هزينه مي‌كنند، از يك سو بر گستره نارضايتي‌ها، نااميدي‌ها و سوءتفاهم‌ها مي‌افزايند و از ديگر سو اشخاص را وادار مي‌دارند تا براي اخذ كمك، چون غريقي به هر حشيشي دست بيازند.

بر اين مطلب اين نكته را اضافه مي‌نماييم كه، دستاني پنهان براي جلوگيري از رشد و ارتقا برخي اشخاص حقيقي و حقوقي مستقل و البتّه دلسوز و وارونه جلوه دادن چهره صميمي آنان، همة همّت خود را مصروف به استضعاف كشيدن آن اشخاص و خرده‌گيري و انگ‌زني مي‌كنند تا در وقت مقتضي انگشت اتّهام به سوي آنان دراز كرده و بر اين استضعاف انزوا و گوشه‌گيري را نيز بيفزايند.

خداترسي از ميان ما رخت بر بسته است. از قيامت، حساب و كتاب ذرّةالمثقال‌ها و خردل‌ها واهمه‌اي به دل راه نمي‌دهيم و از وعيد حضرت صاحب الزّمان(عج) كه انباشتن حتّي يك درهم از مال امام زمان(عج) را در شكم‌ها به مثابه انباشتن شكم‌ها از آتش اعلام كرده‌اند.

آيا هنوز براي كشف دليل بي‌بركت شدن و بي‌اثر ماندن تبليغات مذهبي و فعّاليت‌هاي فرهنگي در ميان مردم و جوانان به دنبال حجّت و دليل مي‌گرديد؟

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: