پنج شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
جمعه ۰۹ اردیبهشت ۹۰ | ۱۰:۰۰

صوت: مناجات زیبا با امام زمان (عج)

مناجات زیبا با امام زمان از مداح اهل بیت میثم مطیعی به مناسبت روز جمعه متعلق به امام زمان علیه السلام.


تریبون مستضعفین – مناجات زیبا با امام زمان از مداح اهل بیت میثم مطیعی به مناسبت روز جمعه متعلق به امام زمان (ع):

  صوت: مناجات زیبا با امام زمان (عج)

غفلت از یار گرفتار شدن هم دارد
از شما دور شدن زار شدن هم دارد

هر که از چشم بیفتاد محلش ندهند
عبد آلوده شدن خار شدن هم دارد

عیب از ماست که هر صبح نمی بینیمت
چشم بيمار شده تار شدن هم دارد

همه با درد به دنبال طبیبي هستیم
دوری از کوی تو بيمار شدن هم دارد

اي طبیب همه انگار دلت با ما نیست
بد شدن حس دل آزار شدن هم دارد

آنقدر حرف در این سینه ی ما جمع شده
این همه عقده تلنبار شدن هم دارد

از کریمان فقرا جود و کرم می خواهند
لطف بسیار طلبکار شدن هم دارد

نکند منتظر مردن مایی آقا؟!ـ
این بدی مانع ديدار شدن هم دارد

ما اسیریم اسیر غم دنيا هستیم
عفلت از یار گرفتار شدن هم دارد

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: