چهارشنبه 27 آوریل 11 | 15:19

اتمام حجت رهبری با ناجا؛ ایجاد امنیت اخلاقی در جامعه

محمد صادق کوشکي

دقت در کلام رهبر انقلاب مشخص مي‌کند که ايشان ناجا را (به شرط برخورداري از مصونيت دروني) براي ايجاد امنيت اخلاقي توانا مي‌دانند! و اين يعني بهانه‌هاي مختلف ناجا در باب عدم همکاري قوه قضائيه يا کارشکني‌هاي دولت در مسير مبارزه با ناامني اخلاقي در جامعه پذيرفته نيست.


محمد صادق کوشکي- «يکي از مهمترين وظایف نيروي انتظامي ايجاد امنيت اخلاقي در جامعه است. امنيت اخلاقي در جامعه به معناي آن است که مردم دغدغه‌اي در خصوص احتمال انحراف اخلاقي فرزندان خود نداشته باشند.»

۱- رهبر انقلاب در ديدار با فرماندهان ناجا ايجاد امنيت اخلاقي را از جمله مهمترين وظايف نيروي انتظامي عنوان کرده‌اند. ايشان چند سال پيش نيز در ديدار با فرماندهان ناجا بر اين نکته تاکيد نموده بودند! آيا ناجا در طول اين سالها (و از اين به بعد) التزامي به اجراي اين دستور فرماندهي معظم کل قوا داشته و خواهد داشت؟

در طول سالهاي اخير مسائل مربوط به راهنمايي و رانندگي وجهه همت ناجا و فرماندهان آن بوده و تاکنون نديده و نشنيده‌ايم که ناجا همان‌گونه که تمام توان خود را براي کاهش تصادفات بسيج مي‌کند، براي ايجاد امنيت اخلاقي در جامعه دست به بسيج امکانات و نيروهاي خود بزند! به بيان ديگر هيچ‌گاه، مقابله با عوامل مخل امنيت اخلاقي جزء اولويت‌هاي ناجا نبوده و بعيد است فرماندهان ناجا بتوانند سندي در اين خصوص ارائه کنند!

۲- رجوع به کلام فرماندهي کل قوا تا حدود بسياري دليل اين غفلت و بي‌توجهي را مشخص مي‌کند! ايشان يکي از ضروريات برقراري امنيت اخلاقي در جامعه را ايجاد مصونيت در درون نيروي انتظامي دانسته‌اند!

به بيان ديگر چون ناجا از درون مصون نيست توان اجراي ماموريت محوله از سوي فرماندهي معظم کل قوا در خصوص ايجاد امنيت اخلاقي را نداشته است! آيا فرماندهان ناجا حاضر بوده و هستند براي اجراي منويات رهبري نظام در خصوص امنيت اخلاقي، خود را به آب و آتش بزنند؟ (همان‌گونه که براي کاهش تصادفات چنين کردند!)

۳- دقت در کلام رهبر انقلاب مشخص مي‌کند که ايشان ناجا را (به شرط برخورداري از مصونيت دروني) براي ايجاد امنيت اخلاقي توانا مي‌دانند! و اين يعني بهانه‌هاي مختلف ناجا در باب عدم همکاري قوه قضائيه يا کارشکني‌هاي دولت در مسير مبارزه با ناامني اخلاقي در جامعه پذيرفته نيست. فرماندهان ناجا اگر بخواهند مي‌توانند با توسل به همين قوانين موجود و بدون بازداشت يا معرفي عوامل ايجاد ناامني اخلاقي به قوه قضائيه تلاش در مسير افزايش امنيت اخلاقي جامعه را آغاز کنند!

۵- عدم ارائه خدمات انتظامي به کساني که با رفتارهاي خود امنيت اخلاقي جامعه را به خطر انداخته و نسل آينده را به انحراف کشانيده و مي‌کشانند اهرم نظارتي موثري است که ناجا تاکنون از آن بهره نگرفته است! چرا بايد افراد بي‌حجاب حق رانندگي داشته باشند؟ يا اينکه چرا بايد به چنين افرادي گواهينامه يا گذرنامه داده شود؟

ناجا به همان‌ سادگي که به افراد پايبند به قانون، گواهينامه يا گذرنامه مي‌دهد به افراد بي‌حجاب، شارب خمر، قاچاقچي و توزيع کننده مشروبات الکلي، فروشنده لباسها و کالاهاي مبتذل و خلاف عفت عمومي و ساير ناقضين امنيت اخلاقي نيز چنين خدماتي را ارائه مي‌کند!

اين در حالي است که بسياري از عوامل ايجاد ناامني اخلاقي اگر با برخورد انتظامي ناجا (و نه برخورد قضايي قوه قضائيه) رو به رو شوند به دليل نياز مبرم به خدمات ناجا مجبور به حفظ حريم‌هاي اخلاقي جامعه خواهند شد!

اگر افراد جامعه مطمئن باشند که در صورت ارتکاب تخلفات اخلاقي، حق داشتن گواهينامه رانندگي را نخواهند داشت و يا اينکه ناجا از دادن گذرنامه به آنها خودداري خواهد کرد، آيا باز هم با همين جسارتي که امروزه به شکستن مرزهاي اخلاقي مشغولند به تخلفات خود ادامه خواهند داد؟

۶- سخنان رهبر انقلاب نشان داد که ايشان به خوبي از عمق نگراني خانواده‌ها در خصوص انحراف اخلاقي فرزندانشان آگاهند و شاخص ايجاد امنيت اخلاقي در جامعه را آسوده شدن خيال خانواده‌هاي متدين در اين خصوص دانسته‌اند! آن هم در حدی که حتی اعمال انحراف اخلاقی فرزندان نیز به ذهن والدین خطور نکند! آيا امروز خانواده‌ها (حتي خانواده‌هاي عادي)، جامعه را مکان سالمي براي تربيت فرزندان خود مي‌دانند؟ آيا نگران انبوه انحرافات موجود در جامعه نيستند؟ آيا خيال فرمانده و پايوران ناجا نسبت به آينده فرزندانشان راحت است؟ آيا تضميني وجود دارد که سيل مخرب انحرافات و ناامني‌هاي اخلاقي جگرگوشه‌هاي نيروهاي ناجا را قرباني خود نکنند؟

۷- با اين سخنان ديگر حجت بر ناجا و فرماندهان آن تمام شده است! ناجا بايستي براي تحقق هر چه سريع‌تر دستور فرماندهي کل قوا درباره حفظ امنيت اخلاقي برنامه‌هاي خود را ارائه کرده و بي‌جهت معطل همراهي دولت يا قوه قضائيه نشود! در غير اين صورت اين مطالبه جدي از آنان وجود خواهد داشت که براي تحقق مطالبات رهبر انقلاب از ناجا چه کرده‌اند!

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: