پنج‌شنبه 28 آوریل 11 | 11:00

بالاخره پرداخت دستمزد بازيگران قانونمند می شود

بابك خانيان مشاور اجرايي معاونت سينمايي كه امور حقوقي نيز ذيل مسئوليت وي تعريف شده، به مدير كل اداره نظارت و ارزشيابي پيشنهاد داد تا با كمك صنوف مختلف سينمايي تدوين آئين‌نامه تعيين و نحوه پرداخت دستمزدهاي بازيگران صورت گيرد تا در اين زمينه ديگر شاهد مشكلات نباشيم.


بابك خانيان مشاور اجرايي معاونت سينمايي درباره نبود قانون لغو دستمزد از سوي معاونت سينمايي گفت: در حوزه آسيب‌هاي موجود در رويدادهاي صنفي سينما ما معتقد به پيشگيري هستيم. براي حصول پيشگيري از مشكلات موجود بايد زيرساخت‌هاي قانوني ايجاد شود. من به عنوان مشاور اجرايي معاونت سينمايي كه امور حقوقي ذيل مسئوليت من تعريف شده به مدير كل اداره نظارت و ارزشيابي پيشنهاد مي‌دهم تا با كمك صنوف مختلف سينمايي تدوين آئين نامه تعيين و نحوه پرداخت دستمزدهاي بازيگران صورت گيرد تا ما شاهد مشكلات در اين خصوص نباشيم.
وي گفت: تدوين آئين‌نامه و مقررات مذكور با همراهي و همكاري صنوف مختلف از جمله انجمن بازيگران، اتحاديه تهيه‌كنندگان و شوراي مركزي كانون كارگردانان امكان‌پذير خواهد بود و ما از همكاري صنوف دراين باره استفبال خواهيم كرد.
وي در خاتمه افزود: امسال رويكرد معاونت سينمايي ساماندهي به امور صنفي سينماست. اين در دستور كار ما به صورت ويژه و اخص قرارگرفته است و براي رسيدن به اين امر مهم تدوين و ساماندهي قوانين و مقررات را در دستور كار قرارداده‌ايم.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: