پنج‌شنبه 28 آوریل 11 | 17:00

واقعیت یهود(۵): اقدامات عملی هرتزل

هرتزل براي عملي شدن پروژه صهيونيستم بر تماس با ديپلمات هاي كشورهاي جهان حريص بود و تلاش مي كرد كه موافقت قدرت هاي بزرگ جهاني به خصوص انگلستان را با اين طرح خود جلب كند.


هرتزل براي عملي شدن پروژه صهيونيستم بر تماس با ديپلمات هاي كشورهاي جهان حريص بود و تلاش مي كرد كه موافقت قدرت هاي بزرگ جهاني به خصوص انگلستان را با اين طرح خود جلب كند.

لازم به ذكر است از سالها قبل تئوري اعمال هرتزل توسط مسيح صهيونيست ها نوشته شده بود. با توجه به منافعي كه اين طرح براي استعمار صليبي غرب داشت، هرتزل تلاش نمود تا دولت عثماني را به فروش بخشي از فلسطين به يهوديان و دادن خود مختاري به آن ها – تحت حاكميت حكومت عثماني – و اجازه به يهوديان براي مهاجرت به فلسطين اقناع كند.

همانطور كه در ابتدا عنوان گرديد صهيونيست را اصولاً می توان افكار تلفيقي هرتزل  از استعمار و نژاد پرستي ديد. وي در سال 1896م . مي نويسد: « چنان چه به محلي منتقل شويم كه در آن حيوانات درنده اي باشد كه يهوديان به آن ها عادت نداشته باشند – مانند افعي هاي بزرگ – من كوشش خواهم كرد از مردم بومي براي از بين بردن اين حيوانات استفاده كنم.

زماني كه وابسته نظامي آلمان در وين از هرتزل پرسيد كه آيا كشور مطلوب بيروت را نيز در بر خواهد گرفت ؟ پاسخ داد كه : « زود است آن چه را كه به آن احتياج داريم و همة آن نيازهاي افزايش يافته به زمين را مطالبه كنيم. » همچنين هرتزل در ياداشت هاي روزانه اش پنهان نكرده است كه سرزمين مطلوب ،گستره پهناوري بين مصر و رود فرات است.

اصرار هرتزل جهت اسكان و امتناع پادشاه عثماني
قبل از كنگره بال هرتزل مشتاقانه كوشيده بود سلطان عبدالحميد را وا دارد تا فلسطين را به يهوديان دهد در ژوئن 1896 م. هرتزل به قصد ملاقات با سلطان به قسطنطيه رفت . اما سلطان او را نپذيرفت و به نماينده او فيليپ مايكل نيوزلينسكي جواب داد :

«اگر آقاي هرتزل به همان اندازه كه شما دوست من هستيد ، با شما دوست است ، به او نصيحت كنيد كه ديگر هيچ قدمي در اين راه برندارد . من نمي توانم حتي يك وجب از اين سرزمين را بفروشم . بگذاريد يهوديان پولهايشان را براي خود نگه دارند. هر زماني كه امپراطوري من تجزيه شد ، آنها هم مي توانند فلسطين را به رايگان تصاحب كنند .»

امتيازاتي كه هرتزل به سلطان پيشنهاد نمود ، به شرح ذيل بود :
تاسيس ناوگان دريايي عثماني
كمك به سلطان در تنظيم سياست اروپايي وي
تاسيس دانشگاه عثماني در بيت المقدس ،تا ديگر نيازي به اعزام دانشجو به اروپا نباشد .
باز پرداخت كليه بدهيهاي دولت عثماني
تقديم كمك مالي جهت اجراي طرح هاي عمراني

پرداخت ماليات ساليانه براي كمك به دولت جهت سرو سامان بخشيدن به اوضاع درهم اقتصادي

تمام اينها به خاطر آن بود كه يهوديان در فلسطين زميني به دست آورند و تحت حمايت عثماني (! ) در آن سكونت گزينند

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: