دوشنبه 19 آوریل 10 | 20:36

پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به اجلاس بين المللی خلع سلاح

طَرفه آنكه، تنها مجرم اتمي جهان اينك به دروغ خود را مدّعي مبارزه با گسترش سلاح اتمي معرفي مي كند در حاليكه يقيناً هيچ اقدام جدّي در اين مسير صورت نداده است و هرگز صورت نخواهد داد. اگر ادعاي مبارزه با گسترش سلاح هسته اي آمريكا دروغ نبود، آيا رژيم صهيونيستي مي توانست سرزمين اشغال شده‌ي فلسطين را به زرادخانه اي مُبدّل سازد كه انبوهي از سلاح هاي هسته اي در آن ذخيره شده است؟


حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، پیامی خطاب به اجلاس بین المللی خلع سلاح در تهران صادر فرمودند. متن پیام به این شرح است:

بسم‌اللَّه‌الرّحمن‌الرّحيم‌

به شما ميهمانان محترم كه در اينجا گرد آمده ايد خوشامد مي گويم. مايه خرسندي است كه جمهوري اسلامي ايران امروز ميزبان اجلاس بين المللي خلع سلاح است، به اميد آنكه از فرصت فراهم آمده استفاده كرده، نتايج ماندگار و ارزشمندي را كه از گفتگو و مشورت با يكديگر به دست مي آوريد، تقديم جامعه‌ي بشري نمائيد.

اتم شناسي و علوم هسته اي يكي از بزرگترين دستاوردهاي بشري است كه مي تواند و بايد در خدمت رفاه ملّت‌هاي جهان و رشد و توسعه‌ي همه‌ي جوامع انساني باشد. گستره‌ي كاربرد علوم هسته اي طيف وسيعي از نيازهاي پزشكي، انرژي و صنعتي را پوشش مي دهد كه هر يك از اهمّيت شايسته اي برخوردار است.به اين دليل مي توان گفت كه فنآوري هسته اي جايگاه برجسته اي در حيات اقتصادي را به خود اختصاص داده است و با گذر زمان و افزايش نيازهاي صنعتي، پزشكي و انرژي به طور فزاينده اي اهمّيت آن بيشتر خواهد شد و به همين ميزان، تلاش براي دستيابي به انرژي هسته اي و بهره گيري از آن نيز افزايش مي يابد. ملّت هاي خاورميانه كه مانند ديگر ملّت هاي جهان تشنه‌ي صلح و امنيّت و پيشرفت اند حقّ دارند كه با بهره گيري از اين فنآوري جايگاه اقتصادي و موقعيّت برتر نسل هاي آتي خود را تضمين كنند. شايد يكي از اهداف غبارآلود كردن فضا در مورد برنامه هاي صلح آميز هسته اي جمهوري اسلامي ايران اين است كه مانع از توجّه جدّي ملت هاي منطقه به اين حقّ طبيعي و ارزشمند خود شوند.

طَرفه آنكه، تنها مجرم اتمي جهان اينك به دروغ خود را مدّعي مبارزه با گسترش سلاح اتمي معرفي مي كند در حاليكه يقيناً هيچ اقدام جدّي در اين مسير صورت نداده است و هرگز صورت نخواهد داد. اگر ادعاي مبارزه با گسترش سلاح هسته اي آمريكا دروغ نبود، آيا رژيم صهيونيستي مي توانست ضمن خودداري از پذيرش مقررات بين‌المللي در اين زمينه به ويژه ان. پي. تي ،‌ سرزمين اشغال شده‌ي فلسطين را به زرادخانه اي مُبدّل سازد كه انبوهي از سلاح هاي هسته اي در آن ذخيره شده است؟

نام اتم به همان ميزان كه بيانگر پيشرفت دانش بشري است، متأسفانه يادآور زشت ترين واقعه‌ي تاريخ و بزرگترين نسل كُشي و سوء استفاده از دستاورد علمي انسان نيز است. هر چند كه كشورهاي متعدّدي اقدام به توليد و انباشت سلاح هسته اي كرده اند كه في نفسه مي تواند مقدمه‌ي ارتكاب جُرم تلقي شده و صلح جهاني را شديداً در معرض تهديد قرار داده است، امّا فقط يك دولت مرتكب جُرم اتمي شده است. تنها دولت ايالات متحده آمريكا است، كه ملّت مظلوم ژاپن در هيروشيما و ناكازاكي را در جنگي نابرابر و غير انساني مورد هجوم اتمي قرار داد.

از زماني كه انفجار نخستين جنگ افزارهاي هسته اي توسط دولت ايالات متحده در هيروشيما و ناكازاكي فاجعه‌اي انساني با ابعاد بي سابقه در تاريخ آفريد و امنيّت بشري را با تهديدي عظيم مواجه ساخت، ضرورت نابودي كامل اين سلاح ها مورد اِجماع قاطع جامعه جهاني قرار داشته است. استفاده از سلاح هسته اي نه تنها به كشتار و تخريب گسترده منجر شد، بلكه ميان آحاد ملّت، نظامي و غير نظامي،‌ كوچك و بزرگ،‌ زن و مرد و كهنسال و خردسال تمايزي قائل نشد و آثار ضد بشري آن مرزهاي سياسي و جغرافيايي را در نورديد، و حتي به نسل هاي بعدي نيز خسارتهاي جبران ناپذير وارد نمود و لذا هرگونه استفاده و حتّي تهديد به استفاده از اين سلاح، نقض جدّي مسلم ترين قواعد بشر دوستانه و مصداق بارز جنايت جنگي قلمداد مي گردد. به لحاظ نظامي و امنيّتي نيز به دنبال دست يابي چند قدرت به اين سلاح ضد بشري، ترديدي باقي نماند كه پيروزي در جنگ هسته اي ناممكن و درگيري در چنين جنگي غير عقلاني و ضد انساني است. ولي برغم اين بديهيات اخلاقي، عقلاني، انساني و حتّي نظامي،‌ خواست مؤكد و مكرر جامعه‌ي جهاني براي نابودي اين سلاح ها توسط گروه انگشت شماري از دولت ها، كه امنيّت خيالي خود را بر ناامني همگاني بنا كرده‌اند، ناديده گرفته شده است.

اصرار اين دولت ها برنگهداري، افزايش و گسترش توان تخريبي اين سلاح ها، كه هيچ كاربردي جز ارعاب و ترور دسته جمعي و ايجاد امنيّت كاذب، مبتني بر بازدارندگي ناشي از نابودي تضمين شده همگاني نداشته و ندارد، ‌استمرار كابوس هسته اي جهان، را به دنبال داشته است. منابع خارج از شمار اقتصادي و انساني در رقابت غير عقلاني هزينه شده‌اند تا هر يك از ابرقدرت ها توان خيالي پيدا كنند كه بيش از ده هزار بار رقيبان خود و ساير ساكنان كره خاكي منجمله خودشان را نابود كنند. بي دليل نيست كه اين راهبرد، بازدارندگي مبتني بر، نابودي تضمين شده متقابل، يا ديوانگي نام گرفته است.

برخي از دولت هاي هسته اي در سال هاي اخير از نظريه‌ي بازدارندگي در مقابل ساير قدرت هاي هسته‌اي بر مبناي، نابودي تضمين شده متقابل هم، فراتر رفته اند تا جائي كه در راهبرد هسته اي اين دولت ها بر حفظ، انتخاب هسته‌اي در برابر تهديدات متعارف از سوي، ناقضين معاهده عدم اشاعه، تأكيد شده است، در حاليكه بزرگترين ناقضين معاهده عدم اشاعه، قدرت هايي هستند كه، علاوه بر نقض تعهد خود در ماده 6 معاهده براي خلع سلاح هسته‌اي، حتّي در اشاعه عمودي و افقي اين سلاح ها گوي سبقت را از ديگران ربوده و منجمله با كمك به تسليح رژيم صهيونيستي به سلاح هاي هسته اي و حمايت از سياست هاي آن رژيم، در اشاعه‌ي واقعي اين سلاح ها نقش مستقيم و مغاير تعهدات خود بر مبناي ماده 1 معاهده ايفا كرده و منطقه خاورميانه و جهان را با تهديدي جدّي روبرو كرده اند و در رأس اين دولت ها، رژيم زورگو و متجاوز ايالات متحده آمريكا است.

جا دارد كه كنفرانس بين المللي خلع سلاح، ضمن بررسي خطرهاي توليد وانباشت سلاح هسته اي در جهان، بطور واقع بينانه راهكارهايي را براي مقابله با اين تهديد عليه بشريت ارائه كند تا بتوان گامي جدّي در مسير پاسداري از صلح و ثبات جهاني به پيش نهاد.

به اعتقاد ما افزون بر سلاح هسته اي،‌ ديگر انواع سلاح هاي كشتار جمعي، نظير سلاح شيميائي و سلاح ميكروبي نيز تهديدي جدّي عليه بشريت تلقي مي شوند. ملّت ايران كه خود قرباني كاربرد سلاح شيميايي است، بيش از ديگر ملّتها خطر توليد و انباشت اين گونه سلاح ها را حس مي كند و آماده است همه‌ي امكانات خود را در مسير مقابله با آن قرار دهد.

ما كاربرد اين سلاحها را حرام، و تلاش براي مصونيت بخشيدن ابناء بشر از اين بلاي بزرگ را وظيفه‌ي همگان ميدانيم.

سيّدعلي خامنه اي
27/فروردين/1389
1/جمادي الاول/1431

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن:

پربازدیدترین

Sorry. No data so far.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.