شنبه 30 آوریل 11 | 11:52

درخواست لغو بازی پرسپوليس و الاتحاد از سوی ستاد پاسداشت شهدای اسلام

ستاد پاسداشت شهداي نهضت جهاني اسلام با صدور بيانيه‌اي خواستار لغو بازي فوتبال ميان دو تيم پرسپوليس ايران و الاتحاد عربستان به دليل جنايات متعدد آل سعود، هم‌پيماني او با امريكا و رژيم صهيونيستي و نيز اظهارات خصمانه آنها عليه جمهوري اسلامي ايران شد.


متن بيانيه ستاد پاسداشت شهداي نهضت جهاني اسلام درخصوص لغو بازي فوتبال ميان دو تيم پرسپوليس و الاتحاد عربستان به شرح زير است:

بسم الله القاصم الجبارين
موج بيداري ملتهاي مسلمان براي مطالبه حقوق مسلمي كه ده‌ها سال زير يوغ مستبدين دست نشانده استعمار از آن محروم بوده‌اند، آغاز فصل نويني را در حذف مستكبران و سرسپردگان آنان از معادلات قدرت و تعامل مستقيم جوامع انساني و حركت بسوي عدالت جهاني نويد مي‌دهد.

اگر چه سرعت وقوع تحولات در جهان اسلام، جمله حاميان نهضت جهاني اسلام را متحير ساخته و بر هر اقدامي سبقت جسته است؛ لكن در مقطع كنوني تذكر نكاتي ضروري بنظر مي‌رسد.

ستاد پاسداشت شهداي نهضت جهاني اسلام ضمن تبريك به ملت قهرمان مصر كه امروز شاهد به ثمر نشستن مجاهدات خود در بازيابي دوران پرشكوه سيادت مصر در جهان عرب و خصوصا رفع حصر از غزه مقاوم مي باشد و تشكر از دولتمردان انقلابي اين كشور بزرگ و تاثيرگذار در شرايط حاد منطقه، كه خواسته مهم ملت خود مبني بر اتخاذ سياست خارجي مستقل از قدرت‌هاي استعماري را دريافته و با گشايش مرز رفح با غزه مظلوم به مرحله عمل رساندند، از برادران و خواهران مصري خود مي‌خواهد كه هرچه سريع‌تر پاي در مسير انقلاب دوم نهاده و هر چه گسترده‌تر مطالبه استراتژيك خود مبني بر الغاي ام‌المصائب مصر يعني پيمان ننگين كمپ ديويد را تعقيب نمايند و عنايت داشته باشند كه بزرگترين ترس جهان استكبار و مولود نامشروع و غاصبش، انصراف و خروج مصر از اين پيمان شوم و باز پسگيري شناسايي رسمي موجوديت اسراييل غاصب است كه طبعا بايد در راس شعارهاي انقلابيون قرار گيرد.

بديهي است آماده باش كامل براي مقابله با هر گونه اقدام انتقام جويانه اسراييل ضرورت تمام دارد.

در تحليل شرايط آتي منطقه، ستاد پاسداشت شهداي نهضت جهاني اسلام چنين مي‌انگارد كه پس از سرنگوني نامبارك خائن، پس از اين جهان هر چه بيشتر شاهد نزديكي علني آل سعود با دولت غاصب صهيونيست خواهد بود.

بر همين اساس است كه اينك حاكم غاصب حرمين شريف با حماقتي وصف ناشدني مي‌رود تا گام در مسير طي شده‌اي بگذارد كه ديكتاتور منفور مصر را به چنان ذلتي كشانيد كه حمالـة‌الحطبش از مقامات وابسته به استكبار، عاجزانه درخواست كند كه آن فرعون متفرعن را چون غلامان از انقلابيون مصر خريداري و آزاد كنند!

اكنون حمار آل سعود بر آن شده است كه بار توامان همه شياطين استبداد و استعمار را بر پشت خود نهد و قطب و محور عملياتي شيطان بزرگ در جهان اسلام و منطقه شود تا شايد چند صباحي بيشتر از آخور مستكبران جيفه دنيوي بردارد.

اعزام نيروي نظامي به بحرين مظلوم و لشكركشي عليه مردمي كه چون ديگر ملل عرب و مسلمان، امروز در پي مطالبه حقوق ابتدايي خود برخاسته‌اند، آخرين حلقه از اقدامات خائنانه اين نوكر شيطان بزرگ است كه با تلاش براي مهار وضعيت انقلابي مستقر در مصر و تونس و تضعيف مقاومت در لبنان پرافتخار و مساعي ناكام در ايجاد فتنه مذهبي در ميان انقلابيوني كه امروز خط دشمن را نديده مي‌خوانند، آغاز شده بود.

ستاد پاسداشت شهداي نهضت جهاني اسلام با تاكيد بر اين نقطه مهم كه تحليل قضاياي بحرين جز در بستر تحولات جاري جهان اسلام و مطالبات بر حق همه ملل دربند حاكمان جائر چون يمن و مصر و تونس و ليبي و … جايز نيست و اعلام برائت از هرگونه تحليل انحرافي كه وحدت ضروري جهان اسلام را مورد تهديد قرار دهد و آب به آسياب دشمن غدار مسلمين بريزد، از آنچه امروز شاهد آن است اظهار تاسف و از دستگاه سياست خارجي سوال مي‌كند كه چرا عليرغم صرف منابع هنگفت در دعوت از سفراي ايران و برگزاري همايشي نمايشي نهايتا – بر خلاف قانون اساسي و فريضه ديني ما – چنين موضع بي‌رمقي اتخاذ و اعلان مي‌شود كه ايران در امور داخلي هيچ كشوري دخالت نخواهد كرد!

اين ژست صرفا ديپلماتيك چنين القا نمي‌كند كه آقايان چنان از تحولات بيخ گوش خود غافلند كه لشكركشي رقيب استراتژيك نظام انقلابي ايران به يك كشور ديگر منطقه را امري داخلي دانسته و در دفاع از نقش منطقه‌اي نظام قدرتمند اسلامي ايران در ابعاد اعتقادي، سياسي و نظامي هيچ اولويت و وظيفه‌اي براي خود قائل نيستند؟

البته مسلم است كه ايران بنا ندارد به تحريك اراذل و اوباش آمريكا، در فاز نظامي اقدام متقابلي عليه آل سعود انجام دهد؛ لكن اين عدم اقدام نبايد به سطوح ممكن پايين‌تر چون تحريم حج عمره يا از آن هم كمتر، تحريم يك بازي فوتبال نيز تسري يابد و به نمادي از عدم احساس مسووليت ما را در قبال فجايع جاري عليه ملت‌هاي مظلوم تبديل شود.

چنين غفلتي به اين منجر شده كه ديگر مسووليني كه آرزو دارند از عرصه‌هاي هنر و ورزش تا حج هم سياست‌زدايي و بلكه دين‌زدايي كنند و شكست حرمت سي ساله مسابقه با ورزشكار رژيم صهيونيستي را نيز در كارنامه مردودي خود دارند، نه تنها هيچ موضعي عليه بازي با تيم سعودي نداشته باشند؛ بلكه امتناع سعودي‌ها از حضور در ايران را با انعطاف بيجا پاسخ گويند و برد در زمين فوتبال را كه هيچ تضميني هم ندارد به باختن حيثيت انقلاب اسلامي ايران در ميدان نهضت بيداري اسلامي مردم منطقه مرجح بدانند؛ آن هم در شرايطي كه پس از سي سال از پيروزي انقلاب و استقامت ما در برابر شيطان بزرگ، نسل جوان جهان اسلام بر رعب ناشي از سركوب‌هاي سبعانه نسل معاصر انقلاب ايران غلبه كرده و با تمام وجود به ميدان مبارزه آمده و امروز بيش از هر زمان چشم به اقدامات مقامات ايراني دوخته است كه تا ديروز مدعي احياي تفكر ناب حضرت امام راحل(ره) و سياست خارجي فعال و تهاجمي و فراتر از آن مشاركت در مديريت جهان بوده‌اند و مع‌الاسف امروز و در عصر چند فوريتي تحولات جهان اسلام، سكوت و بي عملي و انفعال را در پيش گرفته‌اند.

ستاد پاسداشت شهداي نهضت جهاني اسلام به لحاظ حماسه‌اي كه از غيرت و حميت جوانان ورزش دوست و ورزشكار ايراني در استقبال از ثبت‌نام در نيروهاي شهادت‌طلب شاهد بوده است، يقين دارد كه بازيكنان و هواداران تيم پرسپوليس با اندكي تعمق، “قطعيت ” پيروز شدن در آزمون الهي را به “احتمال ” برد در زمين چمن ترجيح مي‌دهند و مايل نخواهند بود تا با پذيرش رويارويي با تيم سعودي در شرايط اشغال بحرين و جنايات فجيع عليه مردم مسلمان آن ديار، نام نيك خويش را مخدوش سازند و آن را به زشتي در تاريخ ورزش كشور ثبت كنند.

بديهي است كه با ايفاي نقش موثر رسانه ملي در ترسيم ابعاد فاجعه انساني در بحرين، جوانان آگاه و انقلابي ما خود در مسير لغو بازي پيشقدم خواهند شد تا به ناله مسلمانان داغ ديده و زخم خورده و نواميس محترم هتك شده در اين كربلاي تاريخ معاصر لبيك گويند و حماسه‌اي بزرگ را در عرصه ورزش پهلواني خلق نمايند.

علي ايحال نظر به اين كه تيم پرسپوليس كماكان تحت پوشش مالي و مديريتي دولت اسلامي است، ستاد پاسداشت شهداي نهضت جهاني اسلام با جديت و قاطعيت از مقامات مسوول دولتي و ورزشي مي‌خواهد تا هرچه زودتر با ابلاغ تصميم ملت ايران در لغو بازي با تيم سعودي در شرايط فعلي، از وقوع چنين عار و فاجعه‌اي پيشگيري كنند و با تداوم اين مسير اشتباه، آن هم به هزينه بيت‌المال مسلمين، بر زخم‌هاي مردم مظلوم بحرين نمك نپاشند.

بديهي است چنانچه مسوولين با بي‌تفاوتي اين خواسته منطقي را كه حداقل حمايت عملي از ملت مقاوم بحرين و كمترين پاسخ به گستاخي متجاوزان قداره‌بند سعودي است ناديده بگيرند و بدين لحاظ بين خود و اصول اساسي نظام اسلامي و ملت انقلابي ايران فاصله افكنند، علاوه بر عقاب الهي بايد پاسخگوي ظلمي باشند كه با تقويت شبهه عدم تفاوت ايران با ديگر دولتهاي منطقه، به اين نظام مقدس و مردم مقاوم آن روا داشته‌اند.

البته جوانان غيرتمند و دغدغه‌دار نهضت جهاني اسلام به وظيفه خود آگاه بوده و در عرصه عمل حاضرند؛ لكن اميد است با اقدام قاطع و به موقع در تحريم بازي فوتبال روز سه شنبه 13 اردبهشت، ننگ جدايي راه ملت از دولت، از ساحت نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران دور شود!
روابط عمومي ستاد پاسداشت شهداي نهضت جهاني اسلام
به اميد آزادي كعبه و قدس و كربلا

به گزارش فارس، ستاد پاسداشت شهداي نهضت جهاني اسلام كه در طول سالهاي اخير موفق به ثبت‌نام دهها هزار شهادت‌طلب ايراني براي رويارويي با رژيم‌هاي استكباري ازجمله رژيم اشغالگر قدس شده است، اخيرا نيز با توليد دو مستند “اعدام فرعون ” و “فرعون در آتش ” (بررسي رژيم ها سرنگون شده سادات و مبارك در مصر) با واكنش شديد دولت و خانواده روساي جمهور سابق و سرنگون شده مصر مواجه شد.

ستاد پاسداشت همچنين با توليد مستندهاي متعدد تصويري از وقايع و اتفاقات و نيز شهداي جهان اسلام به خصوص در لبنان، فلسطين و مصر به مرجعي براي محققين و علاقه‌مندان به حوزه مقاومت اسلامي تبديل شده است.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: