شنبه 30 آوریل 11 | 15:25
تعلل در تأیید محل تعیین شده از سوی وزارت خارجه

نامگذاری خیابانی به نام راشل کوری در تهران منتفی شد!

رئیس کمیسیون نامگذاری شورای اسلامی شهر تهران گفت: تعلل در تأیید محل تعیین شده برای نامگذاری خیابانی به نام راشل کوری توسط وزارت امور خارجه به معنای منتفی شدن طرح است.


معصومه آباد رئیس کمیسیون نامگذاری شورای اسلامی شهر تهران درباره وضعیت نهایی درخواست نامگذاری خیابانی به نام راشل کوری، اظهار داشت: برای انجام این کار نخست باید استعلامی از وزارت امور خارجه انجام می‌گرفت که این امر با پاسخ مثبت آن‌ها همراه بود.

وی افزود: در مرحله بعد محل نامگذاری با هماهنگی سفارت فلسطین صورت گرفت؛ آنچه درباره محل نامگذاری با سفارت به توافق رسیده بودیم را به وزارت خارجه ارسال کردیم تا مکان تعیین شده را تأیید کنند.

آباد تصریح کرد: تاکنون پاسخی نسبت به تأیید محل تعیین شده به شورای شهر داده نشده و این تعلل به معنای منتفی شدن این نامگذاری است چرا که حدود ۲ ماه از ارسال این نامه به وزارت خارجه می‌گذرد.

به گفته رئیس کمیسیون نامگذاری شورا، سقفی برای مهلت پاسخگویی از سوی وزارت خارجه تعیین نشده است.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: