شنبه 07 می 11 | 12:44

سريال «مختارنامه» درخصوص نقش زنان در جامعه مبالغه كرده است

عضو کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به تطابق 80 درصدي سريال «مختارنامه» با واقعيت تاريخي گفت: در مورد نقش زنان در جامعه در اين سريال مبالغه شده است.


حجت الاسلام سيدرضا اکرمي در پاسخ به اين پرسش که با توجه به ارتباط نزديک سه زن با مختار، نقش زنان را در اين مجموعه تلويزيوني چگونه ارزيابي مي کنيد، گفت: به نظر مي آيد که در اين سريال در مورد نقش زنان در جامعه قدري مبالغه شده؛ بعيد است که در نيمه دوم قرن اول هجري، زنان به شکلي که در سريال نمايش داده شده در شرايط اجتماعي خود نقش داشته باشند.مختار خانواده‌اي داشته که در جريان مبارزات ابن زياد در کوفه بودند، کوفه اي که شهر نظامي و سياسي تلقي مي شد. پس حتي خانواده او بي خبر از اوضاع شهر نبودند، اما اين يک بحث و مساله تاثيرگذاري آن ها در جامعه بحثي ديگر است.

 

درجه تاثيرگذاري زنان در دوران قيام مختار جاي بحث دارد

حجت‌الاسلام اکرمي با بيان اينکه عراق به ويژه کوفه در تاريخ اسلام وضعيتي سياسي و نظامي داشت و نمي‌توان گفت خانواده ها نسبت به مسائل سياسي شهر بيگانه بودند، عنوان کرد: در داستان کربلا وقتي اسرا را به کوفه آوردند و مردم به تماشا نشستند، حضرت زينب (س) بعد از نکوهش آن‌ها فرمودند؛ اگر شما شيون مي‌کنيد پس مردان ما را چه کساني کشته اند. اين جمله نشان مي دهد که زنان در جامعه حضور داشتند، اما ميزان و درجه حضور و تاثيرگذاري آن ها جاي بحث دارد و مي توان گفت که آن ها به آن ميزان که در سريال «مختارنامه» نشان داده شده اند در جريان سياسي جامعه نقش نداشتند.

 

80درصد سريال مختار با واقعيت تاريخي تطابق دارد

عضو کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي با اعتقاد بر اينکه 80 درصد سريال «مختارنامه» با واقعيت تاريخي تطابق دارد، اظهار كرد: هنوز پخش سريال به پايان نرسيده و به همين دليل، نمي توانيم قضاوت جامع و همه جانبه اي در مورد آن داشته باشيم. او خاطرنشان کرد: داستان مختار در قرن اول هجري رخ داده است و اکنون 1400 سال از آن ماجرا فاصله داريم؛ پس نمي توانيم بگوييم که سريال 100 درصد با حقايق تاريخي تطابق دارد. بخشي از متن تاريخ لحاظ شده و براي فهم بيننده مورد پردازش و آرايش قرار گرفته است و همين ساخت و پرداخت به تبع با اصل و واقعيت کمي فاصله ايجاد مي کند، اما اين فاصله در مجموعه تلويزيوني «مختارنامه» زياد نيست.

 

زمان مختار را با زمان حال نمي توان تطبيق داد

حجت‌الاسلام کرمي درخصوص اشتراکات زمان مختار با زمان حال، تصريح کرد: نمي توان زمان مختار را با زمان حاضر تطبيق دهيم. وضعيت گذشته را مي توان در قالب هنر از کانال فيلم و سريال منعکس کرد تا افکار عمومي به آن مقطع تاريخي مورد نظر نزديک شود. در حقيقت با انجام کارهاي هنري در زمينه تاريخ مي توان فاصله زماني را برطرف کرد و نکات آموزشي آن دوره تاريخي را براي مردم تبيين کرد. او با اشاره به جاذبه و دافعه تاريخ براي ديدن و شنيدن، گفت: تاريخ آموزنده و عبرت برانگيز است. تاريخ به ما مي گويد که اگر کسي حق بگويد. ولو از نظر ديگران شکست خورده باشد، پيروز است و ماندگار. در نقطه مقابل، پيروان باطل اگر جايي به پيروزي برسند، پيروزي آن ها واقعي نبوده است و سرانجام منفور و شکست خورده خواهند بود.

 

اقدام سيمافيلم در توليد آثار ارزنده ديني بسيار ارزشمند است

وي درباره سيمافيلم که پشتيباني از فيلم هاي تاريخي را بر عهده دارد، توضيح داد: به طور کلي لازم است که در قالب هنر همچون تئاتر، فيلم و سريال تاريخ را به تصوير بکشيم. تاريخ بايد براي مردم گويا و شفاف بازگو شود و به تصوير درآيد و صرفا نبايد در تبيين تاريخ به سخنراني و کتاب بسنده کرد. مردم بايد ببينند که طرفداران حق پيروز و ماندگارند و طرفداران باطل شکست خورده اند. در هر حال، کاري که سيمافيلم انجام مي دهد خوب، مفيد و ارزشمند است.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: