سه‌شنبه 03 می 11 | 13:11
در مراسم رونمايي تشريح شد

جزئيات طرح ضريح امام حسين(ع) اثر استاد فرشچيان

وي در مورد ضريح امام حسين(ع) گفت: ۴، ۵ سال پيش نامه اي از محمود پارچه باف از سوي هيئت امناي ساخت ضريح امام حسين(ع) از قم به دست من رسيد که طرحي براي امام حسين(ع) انجام بدهم و خداوند به من عنايت کرده و هيچ چشمداشتي هم ندارم و ۶ طرح انجام دادم.


همزمان با گراميداشت مقام معلم، بخشي از طراحي هاي استاد محمود فرشچيان مربوط به ساخت ضريح امام حسين(ع) در موزه فرشچيان رونمايي و جزئيات طرح تشريح شد.

در این مراسم استاد فرشچيان گفت: خداوند نگهدار کشور عزيزمان باشد. من همواره سعي کرده ام در هر راهي که وارد مي شوم، هرچه را در توان دارم به کار بگيرم و از اين کار فروگذاري نکنم.

وي در مورد ضريح امام حسين(ع) گفت: ۴، ۵ سال پيش نامه اي از محمود پارچه باف از سوي هيئت امناي ساخت ضريح امام حسين(ع) از قم به دست من رسيد که طرحي براي امام حسين(ع) انجام بدهم و خداوند به من عنايت کرده و هيچ چشمداشتي هم ندارم و ۶ طرح انجام دادم. البته چند نفر ديگر هم طرح هايي را ارائه کردند که پس از مطالعه اي که انجام شد، طرح من پذيرفته شد و طرح من مورد لطف امام حسين(ع) واقع شد و به همه قول مي دهم که پس از اتمام اين طرح يکي از شاهکارهاي هنر ديني انجام شود البته هيئت امناي قم هم تمام تلاش خود را کردند و از هيچ سعي و تلاشي، فروگذار نکردند.

وي در ادامه گفت: خط ضريح حرم توسط استاد موحد و قلم زني توسط آقاي خدادادزاده انجام شده و تا ۵، ۶ ماه ديگر کار ضريح به اتمام مي رسد و تمام ظرايف در مورد کار مدنظر قرار گرفته است البته ائمه اطهار نيازي ندارند که برايشان کاري انجام دهيم. آن ها در زمان زندگي خود به تمام دنيا و تعلقات پشت کردند و ماييم که نيايش، ستايش و ارادت خود را از اين طريق نسبت به آنان بيان مي کنيم، وگرنه امام رضا(ع) يا امام حسين(ع) چه نيازي به ما دارند. يکي از مواردي که هميشه وجود دارد، شفاعت است و هرگاه گناهي مرتکب مي شويم ميان خود و خدا واسطه مي تراشيم که به درگاه الهي مورد عفو قرار بگيريم. فرشچيان افزود: اين افتخاري است که در راه ائمه نصيب من شده است و چون در اين راه نظر خالصانه اي دارم، ائمه نيز به من کمک مي کنند.

وي در خصوص نظارتش بر اجراي طرح ضريح گفت: من بر اين کار نظارت عالي دارم و ناظر مخصوص هستم. حتي در جزئيات کار هم نظارت مي کنم و همه در اين کار مرا همراهي مي کنند و اميدوارم يکي از بزرگترين و شايسته ترين پديده هاي هنر ايراني- اسلامي را اجرا کنم.

وي در مورد نصب ضريح امام حسين(ع) در کربلا گفت: اجراي کار تا ۶ – ۵ ماه ديگر تمام مي شود و بعد نصب و کنترل صورت مي گيرد و در نهايت در کربلا نصب مي شود.

استاد فرشچيان در مورد وضعيت نگارگري ايراني- اسلامي در سطح بين المللي گفت: من تلاش زيادي کردم و با وزراي آموزش عالي هم تماس گرفتم و گفتم که نگارگري ايراني در حال از بين رفتن است ولي متاسفانه کاري انجام نشد و اگر به همين منوال پيش برود، نگارگري ايراني با موج نويي که در دنيا نسبت به نقاشي غيرايراني در جريان است، ديگر نگارگري ايراني نخواهيم داشت.وي در مورد تربيت نگارگران گفت: تلاش بسياري کرده ام و شاگردان زيادي هم دارم.

استاد فرشچيان در مورد کار آينده اش گفت: تابلوي شهداي دشت کربلا کاري است که در حال اجراست و در مورد واقعه کربلا و ۷۲ تن است که پس از اتمام کار، رونمايي مي شود.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: