شنبه 07 می 11 | 13:18

تصویر: بی‌بی‌سی«خاتمی» را عضو شورای نگهبان کرد

آخرین نمونه، مربوط به مطلبی است که در عنوان آن ادعا شده است «سید احمد خاتمی» عضو شورای نگهبان است!


تریبون مستضعفین – «بی‌بی‌فارسی» این روزها با ذوق زدگی همراه با احتیاط اخبار ایران را پوشش می‌دهد. این سایت که در ظاهر خود را مطلع از اخبار سیاسی و یک مرکز ارائه تحلیل حرفه‌ای معرفی می‌کند، گاه به گاه با گاف‌های خود دور بودن خویش از فضای سیاسی ایران را نشان می‌دهد.

آخرین نمونه، مربوط به مطلبی است که در عنوان آن ادعا شده است «سید احمد خاتمی» عضو شورای نگهبان است!

فقهای شورای نگهبان

  1. gomnam
    9 می 2011

    خب هست دیگه تو انگار شوتی

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: