شنبه 07 می 11 | 22:03

یک ورزشگاه مطلوب

اینجا هیچ کس به فکر بیرون از ورزشگاه نیست چه برسد به کشور دیگر. کسی دلش برای هیچ مستضعفی نمی سوزد و فقط برای تشویق تیمش به ورزشگاه آمده است چراکه قرار است بازی سیاسی نشود.


تریبون مستضعفین  – امین طالقانی

اینجا ورزشگاه آزادی است و امروز سه شنبه سیزدهم اردیبهشت ماه سال جهاد اقتصادی است. صدای من را از ورزشگاه آزادی می شنوید . امروز بازی تیم های الاتحاد آل سعودی و پرسپولیس جمهوری اسلامی ایران است. امروز همه چیز در ورزشگاه آزادی آرام و بر وفق مراد است. همه آمده اند تا تیم های خود را تشویق کنند. نیروی انتظامی نیز مثل همیشه خیلی مهربان و مؤدب و براساس تکریم انسانی برای حفاظت و صیانت از جمهوری اسلامی به میدان آمده است. به هیچ مأموری توهم توطئه القا نشده است و هیچ وضعیت فوق العاده ای در بین نیست. مثل همیشه بازرسی می کنند و مثل همیشه محافظت و مراقبت از کیان نظام.

خبری از یگان های ویژه و ضد شورش نیست چرا که امروز همه چیز طبیعی و مثل همیشه است.
در ورزشگاه نیز همه ی تماشاچیان آرام و خونسرد نشسته اند و هیچ کس به هیچ چیز جز پیروزی تیمش فکر نمی کند. کسی حتی بفکر بغل دستی اش هم نیست که تا آخر بازی زنده بماند یا بمیرد یا کشته شود چه برسد به کیلومتر ها آنطرف تر چرا که بازی قرار است سیاسی نشود. یعنی قرار گذاشته اند که نشود. اصلا این سیاست کثیف کی قرار است از ذهن مردم پاک شود و بدون دغدغه و راحت و مدرن به زندگی شان بپردازند و از مواهب زندگی مدرنشان بهره مند گردند.

اینجا هیچ کس به فکر بیرون از ورزشگاه نیست چه برسد به کشور دیگر. کسی دلش برای هیچ مستضعفی نمی سوزد و فقط برای تشویق تیمش به ورزشگاه آمده است چراکه قرار است بازی سیاسی نشود.

اینجا هیچ شعاری در حمایت از محرومین داده نمی شود و هیچ پرچم مردم مستضعف و مظلومی بلند نشده است. اینجا قرار است همه باهم مهربان باشند حتی با مستکبرین. اینجا مهمان را تکریم می کنند حتی اگر از جنس نماینده مستکبرین باشد. چراکه قرار است بازی سیاسی نشود.

اینجا هیچ کس شعاری در حمایت از مستضعفین و محرومین نداده است و نیروی انتظامی هم مجبور به استفاده از باتوم و یگان ویژه نشده است.
اینجا آل سعودی از هیچ کس ناراحت نشده و هیچ کس نتوانسته روابط گرماگرم وزارت خارجه ایران را با آل سعود ذره ای کم رنگ کند.

اینجا همه چیز بر وفق مراد است اصلاً در دنیای مدرن امروز و بیرون از ورزشگاه نیز همه چیز آرام است و مستکبرین بر مستضعفین حکومت می کنند و صدای مظلومین بلند نمی شود چرا که قرار است سیاسی نشود.

گذشت آن روز که اسلام سیاسی را حضرت امام رضی الله عنه به همه معرفی کرد، اینجا تحلیل غلط و خلاف واقعیت می دهند و به اسم تحلیل توطئه آمریکایی به جان مذهبی ها و حزب اللهی ها می افتند که به اشتباه به بیداری اسلامی رسیده اند.

اینجا همه چیز مطلوب و بروفق مراد است.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: