شنبه 07 می 11 | 20:52

خاطره‌گویی فتنه، هر روز در نمایشگاه کتاب

بنا بر اعلام این غرفه، هر روزه ساعت ۶ افسران جنگ نرم، به بیان خاطرات خود از فتنه خواهند پرداخت. حضور در این برنامه برای همه امکان‌پذیر خواهد بود.


تریبون مستضعفین – غرفه «رسول آفتاب» با مدیریت «رحیم مخدومی» هر روز  محل خاطره‌گویی از فتنه ۸۸ است.

بنا بر اعلام این غرفه، هر روزه ساعت ۶ افسران جنگ نرم، به بیان خاطرات خود از فتنه خواهند پرداخت. حضور در این برنامه برای همه امکان‌پذیر خواهد بود.

غرفه رسول آفتاب در زیر زمین مصلی، بخش فعالیت‌های جنبی قرار دارد.

رسول آفتاب اعلام کرده است آمادگی دریافت خاطرات و انتشار آن را دارد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: