چهارشنبه 11 می 11 | 21:59

شورای نگهبان: وزرای وزارتخانه‌های ادغام شده نیازمند رای اعتماد مجلس هستند

دبیر شورای نگهبان در پاسخ به نامه رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر تفسیر اصل 133 قانون اساسی اعلام کرد: وزیر وزارتخانه های جدید یا ادغام شده در هرصورت وزیر جدید محسوب شده و نیاز به اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی دارد.


دبیر شورای نگهبان در پاسخ به نامه رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر تفسیر اصل 133 قانون اساسی اعلام کرد: وزیر وزارتخانه های جدید یا ادغام شده در هرصورت وزیر جدید محسوب شده و نیاز به اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی دارد.

متن نامه آیت الله احمد جنتی به علی لاریجانی بدین شرح است:
آقای دکتر لاریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

عطف به نامه شماره 9687/10/د مورخ 19/ 2/ 1390 در خصوص درخواست تفسیر اصل یکصد و سی و سوم قانون اساسی در جلسه مورخ 21 / 2/ 1390 شورای نگهبان مورد بحث و برررسی قرار گرفت. نظر شورا به اتفاق آرا به شرح زیر اعلام می شود:

با توجه به وضوح اصول قانون اساسی خصوصا اصل 133 هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام دو یا چند وزارتخانه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تا قبل از تصویب مجلس تغییری در مسئولیت و اختیارات وزیران و وزارتخانه‌های قبلی به وجود نخواهد آمد.

وزیر وزارتخانه های جدید یا ادغام شده در هرصورت وزیر جدید محسوب شده و نیاز به اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی دارد.

طبق قانون اساسی تفسیر این قانون برعهده شورای نگهبان است.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: