پنج‌شنبه 12 می 11 | 14:03

تصاویر ماهواره ای از ژاپن قبل و بعد از زلزله و سونامی(۱)

تصاویر ماهواره ای از مناطق زلزله زده ژاپن، قبل و بعد از زلزله و سونامی اخیر.


تریبون مستضعفین-زلزله و سونامی اخیر در ژاپن خسارت های  بسیاری را در این کشور به بار آورد. در زیر برخی از تصاویر ماهواره ای گرفته شده از این مناطق قبل و بعد از وقوع زلزله و سونامی مشاهده می شود. تصویر هر ناحیه به ترتیب قبل و بعد از حادثه قابل مشاهده است.

سایت هسته ای فوکو شیما دایی چی

بزرگترین تهدید برای ژاپن در این سایت هسته ای می باشد. در چهار رآکتور از شش رآکتور این محل انفجار رخ داده و هر چهار انفجار باعث انتشار تشعشعات رادیو اکتیو شده است.

شمال سندای

این ناحیه شامل مینامی سان ریکو و سایت هسته ای اوناگاوا می باشد و نزدیکترین محل به مرکز زلزله است. تنها در مینا می سان ریکو بیش از ۱۰۰۰۰ نفر ناپدید شدند.

سندای

شهر مرکزی سندای تقریبا آسیبی ندید، اما در طول ساحل خرابی های فراوانی به بار آمد و فرودگاه که کمتر از یک مایل با ساحل فاصله داشت نیز تخریب شد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: