پنج‌شنبه 12 می 11 | 13:55

بزرگترين خيانت برخی داخلی‌ها به بيداری اسلامی

محمد صادق کوشکي

يادمان باشد فرمايش حضرت امام را که فرمود: «اگر امروز به دليل عملکردهاي غلط ما اسلام و جمهوري اسلامي سيلي بخورد ديگر امکان بلند شدن از جاي خود را نخواهد داشت.» خدا نکند کسي از مسئولان نظام در نواختن اين سيلي به گونه اسلام و انقلاب اسلامي مشارکت داشته باشد!


محمد صادق کوشکي –

1- باتوجه به آغاز موج بيداري اسلامي در منطقه، انقلاب اسلامي فرصتي طلايي جهت گسترش مرزهاي اعتقادي خود به دست آ‌ورده است. فرصتي که در طول 32 سال گذشته تصور آن هم محال به نظر مي‌رسيد!

فرصتي که استفاده موثر از آن تحقق وعده حضرت امام(رضوان‌الله تعالي عليه) در خصوص غلبه مستضعفين بر مستکبران در قرن حاضر را به دنبال خواهد داشت.

2- در چنين شرايطي چشم دوستان جديد و دشمنان قديم انقلاب اسلامي به جمهوري اسلامي دوخته شده است! امروز دوستان جديد انقلاب اسلامي در تونس، مصر، يمن، بحرين و… منتظر ايده‌ها و تفکراتي هستند که راه را براي تشکيل حکومت‌هاي ديني در اين سرزمين‌ها هموار کنند و اين تفکرات بايستي از پايگاه‌هاي انقلاب اسلامي در جهان يعني جمهوري اسلامي به مخاطبان و جويندگان حق و حقيقت ارائه و ارسال شود.

3- انجام اين مهم جز با تمرکز تمامي قوا بر انجام اين رسالت تاريخ‌ساز ممکن نيست و تمرکز تمامي توانايي‌هاي نظام در صورتي امکان‌پذير خواهد بود که فضاي داخل نظام در آرامش و ثبات و اتحاد قرار داشته باشد.

4- در چنين شرايطي که پيمودن خط اصلي نظام – که خط امام و رهبري است – يگانه راه برقراري ثبات و آرامش و هماهنگي در کليه ارکان نظام محسوب مي‌شود، پيمودن مسيرهاي انحرافي، باز کردن دکان‌هاي جديد اعتقادي، زدن سازهاي ناکوک و مخالف و هرگونه تخطي از سياست‌هاي ابلاغي رهبري نظام، بزرگترين خدمت به شيطان بزرگ و جبهه جهاني باطل محسوب مي‌شود. امروز ديگر زماني نيست که افراد و اشخاص از صبر و تحمل و سعه‌صدر رهبري نظام سوءاستفاده کرده و با ارتکاب برخي رفتارها توجه نظام را برهم زده و مانع از تمرکز توانايي‌هاي نظام براي هدايت موج بيداري اسلامي شوند! تا همين امروز هم فرصت‌هاي بسياري از دست رفته و ديگر زمان و جاي تعلل و درنگ نيست!

5- يادمان باشد فرمايش حضرت امام را که فرمود: «اگر امروز به دليل عملکردهاي غلط ما اسلام و جمهوري اسلامي سيلي بخورد ديگر امکان بلند شدن از جاي خود را نخواهد داشت.» خدا نکند کسي از مسئولان نظام در نواختن اين سيلي به گونه اسلام و انقلاب اسلامي مشارکت داشته باشد!

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: