جمعه 13 می 11 | 15:53

«لبیک در کیلومتر ۶۶۵» در حال تدوین نهایی

این مستند فعالیت مردمی یک گروه از جوانان سبزوار را به تصویر می کشد که بدون امکانات و فقط بر حسب وظیفه و احساس مسئولیت شان به ندای رهبرشان لبیک گفته اند.


مستند «لبیک در کیلومتر ۶۶۵» در حال تدوین نهایی است.

این مستند فعالیت مردمی یک گروه از جوانان سبزوار را به تصویر می کشد که بدون امکانات و فقط بر حسب وظیفه و احساس مسئولیت شان به ندای رهبرشان لبیک گفته اند.

این گروه اقدام به ساخت کلیپ می کنند‏ دو کلیپ «نامه عمار» و «لبیک در کیلومتر ۶۶۵» با استقبال مردمی در سراسر کشور مواجه می شود و کیقبادی را بر آن می دارد تا چگونگی فعالیت آنها را جلو دوربین ببرد.

حسن کیقبادی کار طرح و پیش تولید این مستند ۱۷دقیقه ای را آذر۸۹ کلید زد و قرار است با طی مرحله تدوین نهایی اول خرداد به اتمام برسد.

به گفته کیقبادی سعی بر این است این مستند بصورت دانشجویی و عمومی در سراسر کشور توزیع و در سبزوار اکران شود.

حسن کیقبادی طراح و کارگردان فیلم از فعالین و نویسندگان جبهه فرهنگی انقلاب در شهرستان سبزوار است.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: