شنبه 14 می 11 | 17:26

تعداد کاربران اینترنت در ایران

مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت شمار مشترکان اینترنت کشور را تا پایان سال 89 بالغ بر 24 میلیون و 550 هزار نفر و ضریب نفوذ این پروتکل ارتباطی را 66/32 درصد اعلام کرد.


ضریب نفوذ اینترنت یکی از بنیادی ترین شاخص هایی است که نشان می دهد یک کشور تا چه حد به اینترنت دسترسی دارد براین اساس سرشماری کاربران اینترنت یکی از راههای تعیین ضریب نفوذ اینترنت به شمار می رود.
در اغلب آمارگیریها درباره ضریب نفوذ اینترنت در جهان، از اقدامات میدانی کمک گرفته می شود؛ به این معنی که تعداد قابل توجهی از افراد از قشرهای مختلف، درآمدهای متفاوت و غیره به طور مستقیم مورد پرسش قرار می گیرند تا با جمع آوری اطلاعات بتوان ضریب نفوذ اینترنت را با احتمال دقیقتری به دست آورد اما سرشماری کاربران اینترنت و ارائه آماری دقیق در این زمینه از جمله مواردی است که تا به امروز در کشور ما مورد توجه جدی و مناسب واقع نشده است. براین اساس خلاء آماری در خصوص تعیین تعداد کاربران اینترنت، منجر به استفاده از روش های غیرمستقیم برای برآورد این شاخص شده که ایرادهای خاص خود را به همراه دارد.
این در حالی است که با توجه به نفوذ روزافزون اینترنت در زندگی مردم این آمارها می تواند با ارائه تصویری مناسب از میزان و حوزه های نفوذ اینترنت در کشور، بستر مناسبی برای سیاستگذاری و برنامه ریزی در این حوزه ایجاد کند.

کاربر اینترنت در ایران کیست
در حالت کلی کاربر اینترنت به فردی گفته می شود که به شبکه جهانی اینترنت به اموری مانند جستجو، مطالعه، آموزش، سرگرمی و هر منظور دیگر متصل شود اما استانداردهای بین المللی متفاوتی برای تعریف کاربران اینترنت وجود دارد که از دو منظر اتصال به اینترنت و زمان استفاده از آن قابل بررسی است. براین اساس از نگاه اتحادیه جهانی ارتباطات که یکی از معتبرترین سازمانهای جهانی در زمینه اینترنت و فناوری اطلاعات و ارتباطات است کاربر اینترنت به شخصی اطلاق می شود که حداقل 2 سال سن داشته باشد و در طول 30 روز گذشته حداقل یک بار به اینترنت متصل شده باشد.
اما کاربر اینترنت از نگاه وزارت بازرگانی آمریکا به فردی گفته می شود که حداقل دارای 3 سال سن بوده و در حال حاضر از اینترنت استفاده می کند. در همین حال کاربر اینترنت از نگاه مرکز اطلاعات شبکه اینترنت چین به فردی گفته می شود که 6 سال یا بیشتر داشته و حداقل 1 ساعت در هفته از اینترنت استفاده کند. کاربر اینترنت از نگاه آژانس ملی توسعه اینترنت کره نیز اشخاص بیشتر از 3 سالی هستند که از اینترنت جهانی یا بیسیم حداقل یکبار در یک ماه گذشته استفاده کرده باشند.
با این وجود پایگاه مرکز آمار اینترنت معتقد است که تعریف کاربر اینترنت باید تا حد ممکن ساده و کلی باشد تا بتوان آماری که از مراکز مختلف ارائه نمی شوند را راحت تر با یکدیگر مقایسه کرد بر این اساس، پایگاه مذکور، کاربر اینترنت را فردی می داند که در حال حاضر توانایی اتصال به اینترنت را دارا است یعنی باید یک نقطه دسترسی به اینترنت داشته باشد و دانش اولیه در مورد چگونگی استفاده از تکنولوژی وب را دارا باشد. این سازمان اعتقاد دارد به همین سادگی می توان تعداد کاربران اینترنت در هر کشور را تعیین کرد و نیازی نیست که برای مسئله ای به این سادگی به دنبال راهکارهای پیچیده باشیم؛ اما موسسه نیلسون آنلاین تعریف سخت گیرانه ای از یک کاربر فعال اینترنت دارد و آن را فردی می داند که در یک ماه گذشته 49 بار در اینترنت حضور یابد، 1350صفحه را بازدید کند ،45 ساعت در ماه در اینترنت حضور داشته باشد، به 76 دامنه مراجعه کرده باشد و در هربار حضور در اینترنت به طور متوسط 32 دقیقه زمان اختصاص دهد.
با وجود این تعاریف می توان یک تعریف کلی برای کاربر اینترنت ارائه داد و آن این است که کاربر اینترنت به کسی گفته می شود که در یک سال گذشته به هر نحو و روش و با هر مدتی به اینترنت وصل شده و از خدمات آن استفاده کرده باشد. در نتیجه ، کاربر اینترنت فردی است که طی 12 ماه گذشته با اتصال به شبکه اینترنت از یکی از خدمات اینترنتی استفاده کرده باشد.
البته در کشورهای جهان سوم و کشورهای در حال توسعه، مسئله اندکی متفاوت است چرا که در بسیاری از این کشورها، یک خط ارتباطی اینترنت ممکن است بین تعدادی کاربر به اشتراک گذاشته شود که این مسئله موجب می شود از طریق شمارش تعداد خطوط ارتباطی اینترنت و یا شمارش تعداد خطوط تلفن موجود نتوان آمار صحیحی از کاربران اینترنت بدست آورد.
براین اساس با توجه به اینکه در کشور ما نیز در بسیاری از موارد مشاهده می شود که یک خط ارتباطی اینترنت بین چندین کاربر به اشتراک گذاشته می شود، تخمین نسبتا دقیق کاربران اینترنت کاری بسیار دشوار خواهد بود.

بیشترین کاربران اینترنتی ایران مشترکان GPRS هستند!
آمارهای ارائه شده از سوی مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت نشان می دهد که تا پایان سال 89 بالغ بر 24 میلیون و 554 هزار و 372 نفر در ایران از اینترنت به روش های مختلف استفاده می کنند که 66/32 درصد جمعیت کل کشور را شامل می شوند.

باوجودی که چندسالی است علاوه بر اینترنت دایل آپ ، اینترنت ADSL در کشور راه اندازی شده و نیز هم اکنون اینترنت بر بستر وایمکس بصورت بی سیم نیز قابل ارائه است براساس گزارش متما بیشترین کاربران اینترنت در کشور مشترکینGPRS  هستند که از طریق موبایل به اینترنت وصل می شوند و تعداد آنها 10 میلیون و 129 هزار نفر و 865 نفر اعلام شده که بیش از 41 درصد کاربران اینترنت را تشکیل می دهند.

این در حالی است که طبق این آمار 7 میلیون و 167 هزار و 713 نفر در کشور از طریق تلفن و با کارت اینترنتی ( دایل آپ ) از اینترنت استفاده می کنند که 29 درصد کاربران را تشکیل می دهند البته آمار مرکز متما در مورد کاربران دایل آپ تا انتهای سال 88 محاسبه شده است. در همین حال تعداد کاربران اینترنت پرسرعت با سیم( ADSL)  نیز یک میلیون و 406 هزار نفر ، کاربران اینترنت وایمکس 154 هزار و 367 نفر و میزان اتصال از طریق فیبر نوری نیز پنج میلیون و 696 هزار اتصال اعلام شده است.

جدول ضریب نفوذ اینترنت کشور برای سال 89

شرح پارامترها تعداد کاربراندرصد از کل
اتصال دایل آپ(سال 88)716771329/19درصد
اتصال ADSL (سال 88)14064275/73درصد
اتصال GPRS1012986541/25 درصد
اتصال وایمکس1543672/71 درصد
اتصال فیبرنوری569600023/20درصد
جمع کل کاربران24554372
ضریب نفوذ32/66 درصد

جدول ضریب نفوذ اینترنت کشور برای سال 88

شرح پارامترها تعداد کاربرانسازمان متولی
اتصال دایل آپ7167713شرکت مخابرات ایران
اتصال ADSL1406427رگولاتوری
اتصال GPRS4274026ایرانسل و همراه اول
اتصال فیبرنوری محل کار5696000
اتصال فیبرنوری آموزشی5696000
جمع کل تعداد کاربران18544166
ضریب نفوذ26/49درصد
جدول ضریب نفوذ اینترنت کشور برای سال 87
شرح پارامترها تعداد کاربرانسازمان متولی
اتصال دایل آپ6782240شرکت مخابرات ایران
اتصال ADSL979292رگولاتوری
اتصال GPRS2500000ایرانسل و همراه اول
اتصال فیبرنوری محل کار2376000
اتصال فیبرنوری آموزشی2862000
جمع کل تعداد کاربران15499532
ضریب نفوذ21/8 درصد

 

نگاهی به وضعیت اینترنت چند کشور
شمار کاربران اینترنت باند پهن – پرسرعت – در حالی در کشور ما به از 5/1 میلیون نفر هم عبور نمی کند که سرعت رشد اینترنت پرسرعت در کشورهای مختلف جهان غیرقابل انکار است.
کشور آمریکا به عنوان پایه گذار اینترنت در جهان با بیش از 303 میلیون نفر جمعیت بالغ بر 220 میلیون کاربر اینترنت دارد که بعد از چین دومین کشور جهان از نظر تعداد کاربر اینترنت است. این کشور دارای ضریب نفوذ اینترنت 5/72 درصدی است و در رده سیزدهم کشورهای جهان در رتبه بندی جهانی ضریب نفوذ اینترنت قرار گرفته و این در حالی است که تعداد کاربران اینترنت این کشور از سال 2000 تا سال 2008 به بیش از 138 درصد افزایش یافته است.
جالب توجه آن است که در آمریکا رشد اینترنت پرسرعت یا باند پهن در چند سال گذشته وضعیت بسیار مطلوبی داشته و در حال حاضر در این کشور نزدیک به 80 میلیون کاربر اینترنت باند پهن وجود دارد که تقریبا 20 درصد کل کاربران باند پهن جهان ( 405 میلیون کاربر) است.
در همین حال کشور کانادا نیز با 33 میلیون نفر جمعیت حدود 28 میلیون کاربر اینترنت دارد و ضریب نفوذ این پروتکل ارتباطی در این کشور بالغ بر 84 درصد است که از این حیث در رده ششم رتبه بندی کشورهای جهان قرار دارد. هم اکنون تعداد کاربر اینترنت باند پهن این کشور نزدیک به 10 میلیون نفر است که تقریبا 5/2 درصد کل کاربران باند پهن جهان را شامل می شود.
اما در کشور کره جنوبی با جمعیت بیش از 49 میلیون نفر ضریب نفوذ اینترنت با حدود 37 میلیون کاربر 76 درصد است که از این حیث در رده شانزدهم کشورهای جهان قرار دارد. نگاهی به وضعیت اینترنت باند پهن کره در چند سال گذشته نشان می دهد که تعداد کاربران اینترنت پرسرعت این کشور با رشد قابل توجهی بیش از 15 میلیون نفر بوده و این کشور از نظر ضریب نفوذ اینترنت باند پهن در جایگاه هفتم دنیا قرار دارد.

بنابر این گزارش، در کشور مالزی نیز با 25 میلیون نفر جمعیت حدود 15 میلیون نفر کاربر اینترنت هستند که این آمار نشان از ضریب نفوذ 62 درصدی و رتبه سی و چهارم کشورهای جهان دارد.
کشورترکیه نیز به عنوان یکی از کشورهای منطقه و در حال توسعه که از نظر تعداد جمعیت شباهت بسیار نزدیکی به ایران دارد حدود 26 میلیون کاربر اینترنت با ضریب نفوذ 35 درصد دارد با این تفاوت که تعداد کاربران اینترنت باند پهن این کشور حدود 6 میلیون و یک درصد کل کاربران باند پهن جهان است ضریب نفوذ اینترنت باندپهن ترکیه 8 درصد است و این کشور در جایگاه بیست و نهم جهان قرار دارد.
در کشور عربستان نیز با 28 میلیون نفر جمعیت حدود 7 میلیون نفر از اینترنت استفاده می کنند و این کشور با ضریب نفوذ 22 درصدی در رده کشورهای میانه رو به پایین رتبه بندی جهانی قرار دارد.
قطر نیز با 795 هزار نفر جمعیت حدود 351 هزار نفر کاربر اینترنت دارد و با ضریب نفوذ 42 درصدی در رده کشورهای میانه در رتبه بندی جهانی است.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن:

پربازدیدترین

Sorry. No data so far.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.