شنبه 14 می 11 | 17:13

احمدي‌نژاد با ميركاظمي، محرابيان و محصولي خداحافظي كرد

رئيس جمهور در اجراي ماده 53 قانون برنامه پنجم مصوب مجلس و مصوبه هيات وزيران در نامه‌هاي جداگانه‌اي پايان مسئوليت محصولي، محرابيان و ميركاظمي را اعلام كرده و از خدمات و تلاش‌هاي آنان قدرداني كرد.


رئيس جمهور در اجراي ماده 53 قانون برنامه پنجم مصوب مجلس و مصوبه هيات وزيران در نامه‌هاي جداگانه‌اي پايان مسئوليت محصولي، محرابيان و ميركاظمي را اعلام كرده و از خدمات و تلاش‌هاي آنان قدرداني كرد.

به گزارش حوزه دولت خبرگزاري فارس، محمود احمدي‌نژاد رئيس جمهور در اجراي ماده 53 قانون برنامه پنجم مصوب مجلس شوراي اسلامي و مصوبه هيات وزيران در نامه‌هاي جداگانه‌اي پايان مسئوليت محصولي، محرابيان و ميركاظمي را اعلام كرده و از خدمات و تلاش‌هاي آنان قدرداني كرد.

متن كامل نامه‌هاي محمود احمدي‌نژاد كه از سوي دفتر امور رسانه‌هاي رياست جمهوري منتشر شده به اين شرح است؛

بسم الله الرحمن الرحيم
برادر ارجمند جناب آقاي مهندس محصولي
سلام عليكم
اينك كه در اجراي ماده 53 قانون برنامه پنجم مصوب مجلس شوراي اسلامي و مصوبه شماره 46514.33584 مورخه 1390.2.18 هيات وزيران جمهوري اسلامي مسووليت شما در وزارت رفاه و تامين اجتماعي پايان مي پذيرد صميمانه از همه تلاش ها و خدمات صادقانه شما كه نقش موثري در موفقيت هاي دولت خدمتگزار داشته است تشكر و قدرداني مي نمايم.
مطمئن هستم كه همچنان در كنار دولت و در سنگر ديگري در خدمت ملت بزرگ و آرمانهاي الهي انقلاب اسلامي يار برادران و خواهران انقلابي خود در دولت خواهيد بود.
اميدوارم در ظل توجهات حضرت ولي عصر(عج) در تمام مراحل زندگي و همچنان در انجام وظايف اجتماعي موفق باشيد.

محمود احمدي نژاد

بسم الله الرحمن الرحيم

برادر ارجمند جناب آقاي مهندس محرابيان
سلام عليكم
اينك كه در اجراي ماده 53 قانون برنامه پنجم مصوب مجلس شوراي اسلامي و مصوبه شماره 46514.33590 مورخه 1390.2.18 هيات وزيران جمهوري اسلامي مسووليت شما در وزارت صنايع و معادن پايان مي پذيرد صميمانه از همه تلاش ها و خدمات صادقانه شما كه نقش موثري در موفقيت هاي دولت خدمتگزار داشته است تشكر و قدرداني مي نمايم.
مطمئن هستم كه همچنان در كنار دولت و در سنگر ديگري در خدمت ملت بزرگ و آرمانهاي الهي انقلاب اسلامي يار برادران و خواهران انقلابي خود در دولت خواهيد بود.
اميدوارم در ظل توجهات حضرت ولي عصر(عج) در تمام مراحل زندگي و همچنان در انجام وظايف اجتماعي موفق باشيد.

محمود احمدي نژاد

بسم الله الرحمن الرحيم

برادر ارجمند جناب آقاي دكتر ميركاظمي
سلام عليكم
اينك كه در اجراي ماده 53 قانون برنامه پنجم مصوب مجلس شوراي اسلامي و مصوبه شماره 46514.33593 مورخه 1390.2.18 هيات وزيران جمهوري اسلامي مسووليت شما در وزارت نفت پايان مي پذيرد صميمانه از همه تلاش ها و خدمات صادقانه شما كه نقش موثري در موفقيت هاي دولت خدمتگزار داشته است تشكر و قدرداني مي نمايم.
مطمئن هستم كه همچنان در كنار دولت و در سنگر ديگري در خدمت ملت بزرگ و آرمانهاي الهي انقلاب اسلامي يار برادران و خواهران انقلابي خود در دولت خواهيد بود.
اميدوارم در ظل توجهات حضرت ولي عصر(عج) در تمام مراحل زندگي و همچنان در انجام وظايف اجتماعي موفق باشيد.

محمود احمدي نژاد

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: