یکشنبه 15 می 11 | 10:43

سلیمی‌نمین: گروه انحرافی با احزاب كارگزاران و مشاركت هيچ تفاوتی ندارد

در دولت دهم رويكرد به قدرت را شاهديم البته اين دولت حزب و دار و دسته‌اي نداشت اما امروز يك دار و دسته درون قدرت شكل گرفته است و بنابراين اين جريان با احزاب كارگزاران و مشاركت هيچ تفاوتي ندارد.


عباس سليمي‌نمين رئيس مركز مطالعات و تدوين تاريخ معاصر ايران در ششمين دوره همايش فكري جوان ايراني، پرسش‌هاي امروزي كه با موضوع كرسي‌هاي آزادانديشي ويژه “الگوي اسلامي-ايراني ” بعدازظهر شنبه در تالار دهشور دانشكده علوم دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: كاركرد نظام اسلامي ايران با وجود سه قوه پيش مي‌رود و تعامل ميان اين قوا صورت مي‌گيرد تا كاركرد دقيق و هدايت‌شده‌اي را از مجريان امر داشته باشيم و قطعاً قانون اساسي اين تعامل را به وجود مي‌آورد.

وي افزود:‌ غالباً مجريان امور در حوزه كاركرد به دنبال مسائلي هستند كه گروه‌هاي سياسي در اين حوزه با هم به رقابت مي‌پردازند.

سليمي‌نمين خاطرنشان كرد: بحثي كه امروز در اذهان عمومي شكل مي‌گيرد اين است كه چرا رقابت‌هاي سياسي از حوزه كاركرد به حوزه مفهومي ساختار تسري و يا گسترش پيدا مي‌كند؟‌ در حوزه ساختار مفهومي يك‌سري مفاهيم ثابت وجود دارد كه به سرعت قابل تغيير نيستند.

رئيس مركز مطالعات و تدوين تاريخ معاصر ايران در ادامه تصريح كرد: آنچه در جامعه ما مطرح است اين است كه آيا جرياناتي كه در صدد جعل مفاهيم برمي‌آيند جريانات سياسي هستند و يا گروه‌هاي متشكل فكري هستند؟ اگر پاسخ درستي براي اين سؤال داشته باشيم بسياري از چالش‌ها در جامعه برطرف مي‌شود.

اين كارشناس مسائل سياسي در ادامه تأكيد كرد: با وجود 32 سال از گذشت انقلاب اسلامي بسياري از گروه‌ها و دسته‌ها با كاركرد قدرت در درون قدرت شكل گرفتند كه نمي‌توان آنها را احزاب سياسي ناميد.

سليمي‌نمين اظهار داشت: احزاب سياسي متشكل از چند انسان است كه داراي وحدت برنامه و وحدت نظر براي اداره جامعه هستند و طبيعي است كه اين احزاب سياسي تلاش دارند نظرات خود را تدوين كنند و ديگران را به خود جذب كنند.

رئيس مركز مطالعات و تدوين تاريخ معاصر ايران بيان داشت: به تدريج افرادي كه در جامعه به اين احزاب سياسي جذب مي‌شوند افكار و آرا را نيز بر دست مي‌گيرند و مي‌توانند در انتخابات مجلس، رياست‌جمهوري و شوراها كرسي‌هايي را از آن خود كنند.

اين كارشناس مسائل سياسي تأكيد كرد: اما عده‌اي در جامعه حضور دارند كه اين روند را طي نمي‌كنند بلكه دار و دسته‌اي را در قدرت شكل مي‌دهند تا با استفاده از امكانات عمومي و با رويكرد قدرت رشد و ترقي پيدا كنند.

وي اظهار داشت: اكنون جماعتي در قدرت حضور دارند كه ميل به قدرت دارند و لذا بايد سازماني را به وجود آورند.

سليمي‌نمين خاطرنشان كرد: در دولت هاشمي رفسنجاني حزب كارگزاران در درون قدرت شكل گرفت و در دولت خاتمي نيز حزب مشاركت در اين قدرت پديد آمد و اكنون نيز در دولت احمدي‌نژاد اين دار و دسته شكل گرفته كه قصدشان رسيدن به قدرت است پس مطمئناً اين گروه‌ها حزب سياسي نيستند و از خصوصيات آنها تغيير معنا و محتواي مفاهيم درون نظام اسلامي است.

رئيس مركز مطالعات و تدوين تاريخ معاصر ايران با اشاره به اينكه متأسفانه رقابت‌هاي ناسالم سياسي در كشور همواره ما را از شناخت اين جريانات با رويكرد قدرت منحرف كرده است، گفت: آن چيزي كه مي‌تواند در ارتباط با پيشرفت سياسي جامعه و الگوي اسلامي – ايراني پيشرفت كمك كند شناخت مكانيزم‌هاي پنهاني است كه به راحتي براي افراد جامعه قابل شناخت نيست.

اين كارشناس مسائل سياسي تصريح كرد: چيزي كه مي‌تواند عامل نگراني باشد و ريزش نيروها را افزايش دهد عدم شناخت مكانيزم‌هاي پنهان در جامعه است.

سليمي‌نمين با بيان اينكه مشكل جدي رقابت‌هاي سياسي در اين است كه بايد توانست ريشه برخي از انحرافات، مفاسد و بدعت‌ها را براي جامعه روشن كرد، گفت: اگر بدنه پنهاني و ناسالم را در جامعه هدف قرار دهيم در چرخش نيرو امكان دارد لغزش كمتري داشته باشيم، در حالي كه اگر ملت رقابت‌هاي سياسي خود را به رقابت‌هاي احزاب سياسي تبديل كنند نمي‌توانند كاركردهاي لازم را داشته باشند.

رئيس مركز مطالعات و تدوين تاريخ معاصر ايران تأكيد كرد: حزب كارگزاران در درون قدرت هاشمي رفسنجاني شكل گرفت و منويات خود را از طريق مقابله با ساختارهاي قانوني به كرسي نشاند و حزب مشاركت نيز با همين ويژگي‌ها منويات خود را در درون قدرت پيگيري كرد.

سليمي‌نمين اظهار داشت: گروهي كه در دولت هاشمي رفسنجاني و خاتمي شكل گرفتند به لحاظ تابلو با يكديگر هم‌خواني نداشتند اما پس از مدتي با يكديگر پيوند خوردند.

وي افزود: جريان دولت خاتمي با انتقاد از اداره جامعه توسط هاشمي رفسنجاني روي كار آمد و حملات خود را متوجه عملكردهاي هاشمي رفسنجاني كرد تا توانست رأي مردم را از آن خود كند اما همان‌طور كه مشاهده كرديم اين دو جريان با يكديگر پيوند خوردند كه اين پيوند سياسي آنها موجب ايجاد تنش‌هاي جدي در جامعه شد.

اين كارشناس مسائل سياسي در بخش ديگري از سخنان خود تأكيد كرد: از هنگامي كه كشورهاي غربي در مقابله رو در رو با نظام اسلامي ايران به نتيجه نرسيدند به استحاله روي آوردند و سعي داشتند عدالت را از درون نظام بي‌هويت و ظلم‌ستيزي را بي‌محتوا كند.

وي با بيان اينكه دشمن به دنبال اين نيست كه نام جمهوري اسلامي ايران را تغيير دهد بلكه قصد دارد ايران اسلامي را از درون دچار استحاله كند، گفت: آيا برخي از جريان‌هاي داخلي با هر برچسبي كه رويكرد به قدرت دارند و براي بقاي در قدرت تلاش مي‌كنند قصد تغيير مفاهيم نظام را دارند و با بيگانگان پيوند خورده‌اند؟

سليمي‌نمين خاطرنشان كرد: در دوران‌هاي گذشته پيوند اين جريان‌ها با بيگانگان محقق شد و امروز نيز اين موضوع در جرياني كه در درون قدرت حضور دارد متصور است.

رئيس مركز مطالعات و تدوين تاريخ معاصر ايران، خاطرنشان كرد: اگر به جرياناتي كه در درون قدرت شكل مي‌گيرند، مسلط نشويم اشتراكات آنان با بيگانگان روي خواهد داد.

وي افزود: در دولت احمدي‌نژاد و به خصوص در دولت دهم رويكرد به قدرت را شاهديم البته اين دولت حزب و دار و دسته‌اي نداشت اما امروز يك دار و دسته در درون قدرت شكل گرفته است و بنابراين اين جريان با كارگزاران مشاركت هيچ تفاوتي ندارد.

سليمي‌نمين تاكيد كرد: بسياري از عوامل دانشگاه آزاد با دولت كنوني در تقابل بودند اما امروز در اختيار جرياني هستند كه براي بقاء در درون قدرت به فعاليت مي‌پردازند كه نمونه بارز‌ آنها ملك‌زاده است كه از عناصر نزديك به عبدالله جاسبي بود اما امروز در خدمت اين جريان است.

اين كارشناس مسائل سياسي تاكيد كرد: كسب تجربه آنگاه به نفع ماست كه جريانات پنهان را به درستي درك كنيم. در حال حاضر برخي اعلام مي‌كنند كه اين جريان، نفوذي بيگانگان، رمال و يا فراماسونر هستند كه در اين خصوص دانشجويان بايد زمينه شناخت درستي داشته باشند.

سليمي‌نمين با تاكيد بر اينكه اين جريان تنها رويكرد به قدرت دارد و بحث رمالي و … مطرح نيست، گفت: كساني كه مي‌خواهند پس از 2 دوره همچنان قدرت را در دست داشته باشند، براي هر قشر از مردم توليد فكر ايجاد مي‌كنند تا بتوانند قشرهاي مختلف جامعه را جذب خود كنند.

وي افزود: اشاعه مكتب ايراني، ارتباط با امام زمان(عج) و ساير موارد توسط اين جريان مطرح مي‌شود تا همچنان در قدرت باقي بمانند. مطرح كردن اين مطالب نشان از فكر و انديشه ندارد و اين مسائل پر از تناقض است.

اين كارشناس مسائل سياسي اظهار داشت: اين جريان سخناني را كه در ميان قشر خاكستري جامعه مطرح مي‌كنند و يا سخناني كه در جامعه مذهبي مطرح مي‌كنند با يكديگر متناقض است.

رئيس مركز مطالعات و تدوين تاريخ معاصر ايران با بيان اينكه مكتب ايراني عملا معنا ندارد، گفت: مكتب يك انديشه است اما ايران برگرفته از جغرافياست و بنابراين مكتب با جغرافيا يكي نمي‌شود. مكتب مرز نمي‌شناسد اما جغرافيا در يك محيط محصور است. دليل مطرح كردن مكتب ايراني تنها براي باقيماندن در قدرت است.

وي افزود: ميل به قدرت صفت خوبي است كه انسان‌ها عرضه مي‌كنند تا بتوانند جامعه را اداره كنند و ميل به قدرت يك مسير قانوني است اما بقاء در قدرت مسير قانوني نيست و عليه قانون است و با ساختار مفهومي نظام اسلامي در تقابل است.

سليمي‌نمين با اشاره به اينكه سعي در بقاء در قدرت يعني شكستن ساختارهاي قانوني نظام اسلامي، تاكيد كرد: افرادي كه مي‌خواهند همچنان در قدرت باقي بمانند مجبورند عده‌اي را دور خود جمع كنند و شعارهايي دهند كه اقشار ملت را با خود همراه كنند و در اينجا به پديده نقض قانون مواجه مي‌شويم.

اين كارشناس مسائل سياسي اظهار داشت: اگر در گذشته با دار و دسته‌هايي كه از امكانات دولتي استفاده كردند برخورد كرده و نسبت به آنان كوتاهي نكرديم اكنون وضعيت چنين نبود.

وي افزود: در دولت هاشمي رفسنجاني برخي وزيران دست به تشكيل حزب زدند و 10 تا 11 وزير اين دولت حزب كارگزاران را راه‌اندازي كردند كه اصل شاكله اين تشكل‌ها سوء‌استفاده و انگيزه‌هاي آنان ناسالم بود.

سليمي‌نمين در ادامه اين همايش و در جلسه پرسش و پاسخ در پاسخ به اين سؤال كه آيا حزب به معناي غربي در جامعه ما امكان ظهور دارد؟ تصريح كرد: مي‌توان يك حزب تشكيل داد منوط به اينكه راه‌هاي انحرافي براي نفوذ در قدرت را بست.

وي افزود: ميل به قدرت از طريق مسيرهاي سالم موجب قدرتمند شدن احزاب مي‌شود. در پايان دولت هاشمي بايد در زمينه ارائه الگوي اسلامي و ايراني يك گام به جلو برمي‌داشتيم اما با چالش‌هاي فراواني در جامعه روبرو شديم.

رئيس مركز مطالعات و تدوين تاريخ معاصر ايران اظهار داشت: اگر قرار باشد يك جرياني كاملا با برنامه‌ريزي اما پنهان فعاليت داشته باشد و مداحان بخواهند آن را نقد كنند اين امر براي جامعه قابل فهم نخواهد بود. البته بنده قصد توهين به مداحان را ندارم اما اين قشر نمي‌تواند به تبيين اين‌گونه مسائل بپردازند.

سليمي‌نمين با اشاره به اينكه حزب كارگزاران در دوران هاشمي رفسنجاني براساس يك فكر شكل نگرفت بلكه براساس قدرت شكل گرفت، گفت: حزب مشاركت نيز به مباني فكري اعتقادي نداشت.

سليمي نمين در جلسه پرسش و پاسخ اين همايش در پاسخ به دانشجويي كه پرسيد: چرا جريان‌هايي كه به قول شما در دولت‌هاي گذشته حضور داشتند اكنون در زندان بسر مي‌برند و آيا ممكن است اسفنديار رحيم مشايي با اين اقدامات خود به زندان بيفتد، گفت: كساني كه مي‌خواهند خيز بردارند تا از امكانات نظام اسلامي سوء‌استفاده كنند اينگونه با آنان برخورد مي‌شود. اينگونه افراد با قانون مقابله مي‌كنند و حتي به صورت عملي قانون را نقض مي‌كنند.

رئيس مركز مطالعات و تدوين تاريخ معاصر ايران اظهار داشت: درست است امكان دارد مشايي نيز فردا به زندان بيفتد چون از ملك‌زاده‌اي كه قبلاً به دليل مشكلات اقتصادي اخراج شده، استفاده مي‌كند و از فلان آدم ناسالم نيز استفاده‌هايي مي‌برد.

وي در ادامه گفت:‌ اگر مشايي به سي‌دي “ظهور بسيار نزديك است ” اعتقاد داشته باشد تلاش نمي‌كند ملك عبدالله پادشاه اردن را وارد ايران كند، چون در اين لوح فشرده ملك عبدالله فردي سفياني اعلام شده است.

سليمي‌نمين در پايان خاطرنشان كرد: پس اين فرد تلاش دارد با دعوت از ملك عبدالله به تهران سفياني‌ها را تبرئه كند، در صورتي كه اگر تفكري وجود داشت كه لوح فشرده “ظهور بسيار نزديك است ” را بسازند بايد در مقابل سفياني‌ها موضع قابلي مي‌گرفتند.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: