یکشنبه 15 می 11 | 15:16

برگزیدگان نمایشگاه کتاب بیست و چهارم

در مراسم اختتاميه بيست و چهارمين نمايشگاه كتاب تهران، برگزيدگان اين نمايشگاه معرفي شدند كه اسامي آنها در ذيل مي‌آيد:


در مراسم اختتاميه بيست و چهارمين نمايشگاه كتاب تهران، برگزيدگان اين نمايشگاه معرفي شدند كه اسامي آنها در ذيل مي‌آيد:

برگزيدگان بخش بين الملل نمايشگاه
– در بخش نمايش كتب ارزي: انتشارات آوند دانش (يا جان وايلي)، به دليل عرضه كتاب‌هاي علمي در رشته‌هاي مختلف، هماهنگي كامل با مقررات ارزيابي نمايشگاه، فراهم نمودن تسهيلات ويژه براي بازديدكنندگان و استفاده از دكوراسيون خاص.

2 – در بخش كشورها و نهادهاي بين‌المللي: غرفه تركيه به دليل هماهنگي كامل با مقررات نمايشگاه و ارائه كتاب‌هاي الكترونيك.

3 – در بخش بازار جهاني كتاب ايران: بنگاه ادبي حوا به عنوان بنگاهي كه به صورت تخصصي در زمينه ايجاد ارتباط بين اهالي صنعت نشر در داخل و خارج با رعايت حقوق صاحب اثر فعاليت نموده است.

4 – در بخش فروش مستقيم كتاب‌هاي لاتين: انتشارات ويژه نشر به دليل ارائه قيمت مناسب و رعايت شئونات اسلامي توسط غرفه‌داران.

5 – در بخش بازار جهاني كتاب‌هاي عربي: انتشارات مركز الحضاره لتنميه الاسلاميه و خدمات دانش كتيبه به صورت مشترك و به دليل عرضه مجموعه‌اي از جديدترين آثار در حوزه انديشه اسلامي.

قدرداني از تشكل‌هاي صنفي همكار نمايشگاه در بخش ناشران داخلي
رياست نمايشگاه به پاس تلاش‌هاي فرهنگي نشر در همكاري براي برپايي بخش ناشران داخلي مراتب سپاس خود را به شرح ذيل تقديم مي‌دارد:

1 – اتحاديه تعاوني‌هاي ناشران كشور (آشنا) به نمايندگي جناب آقاي مهدي اسماعيلي‌راد

2 – انجمن فرهنگي ناشران دانشگاهي به نمايندگي جناب آقاي اكبر تورانيان

3 – انجمن فرهنگي ناشران كودك و نوجوان به نمايندگي جناب آقاي برزو سريزدي

4 – انجمن فرهنگي ناشران كمك آموزشي به نمايندگي جناب آقاي سيدعلي اكبر رئيس نيا

قدرداني از تشكل‌هاي صنفي همكار نمايشگاه در بخش ناشران داخلي
رياست نمايشگاه به پاس تلاش‌هاي فرهنگي نشر در همكاري براي برپايي بخش ناشران داخلي مراتب سپاس خود را به شرح ذيل تقديم مي‌دارد:

1 – اتحاديه تعاوني‌هاي ناشران كشور (آشنا) به نمايندگي جناب آقاي مهدي اسماعيلي راد

2 – انجمن فرهنگي ناشران دانشگاهي به نمايندگي جناب آقاي اكبر تورانيان

3 – انجمن فرهنگي ناشران كودك و نوجوان به نمايندگي جناب آقاي برزو سريزدي

4 – انجمن فرهنگي ناشران كمك آموزشي به نمايندگي جناب آقاي سيدعلي اكبر رئيس‌نيا

هيات داوران با بررسي و ارزيابي عملكرد ناشران در بيست و چهارمين نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران و با بهره‌گيري از نظرات كارشناسي ناظران سالن‌ها و همچنين تشكل‌هاي صنفي دست‌اندركار اجرايي در بخش ناشران داخلي، با توجه به شاخص‌هاي گفته شده در آئين نامه انتخاب غرفه برگزيده همچون: نحوه ارتباط با مردم و بازديدكنندگان، رعايت ضوابط و مقررات نمايشگاه، فضاسازي و تزئين غرفه، رعايت شئونات اسلامي، همكاري و مشاركت با مديران اجرايي نمايشگاه، حضور موثر مدير مسئول انتشارات در غرفه، تناسب ليست منتشر شده با نيازهاي جامعه، غرفه‌هاي ذيل به عنوان غرفه برگزيده در اين دوره نمايشگاه معرفي مي‌نمايد.

الف: حوزه ناشران عمومي بخش خصوصي

1.ناشران تهران: در اين بخش مشتركاً غرفه‌هاي انتشارات نگار و پيام آزادي به عنوان غرفه برگزيده انتخاب شدند.

2.ناشران شهرستان: در اين بخش غرفه انتشارات ستاره‌ها ” از استان خراسان رضوي به عنوان غرفه برگزيده انتخاب شد.

3.ناشران دولتي و عمومي: در اين بخش غرفه انتشارات علمي و فرهنگي به عنوان غرفه برگزيده انتخاب شد.

ب: حوزه ناشران دانشگاهي:

در اين بخش غرفه انتشارات علوم رايانه به عنوان غرفه برگزيده انتخاب شد و غرفه انتشارات شهرآب را شايسته تقدير مي‌داند.

ج: حوزه ناشران كودك و نوجوان:

1.ناشران خصوصي: در اين بخش غرفه انتشارات قدياني به عنوان غرفه برگزيده انتخاب شد.

2.ناشران دولتي و عمومي: در اين بخش غرفه انتشارات منادي تربيت به عنوان غرفه برگزيده انتخاب شد.

د: حوزه ناشران آموزشي:

در اين بخش غرفه انتشارات كانون فرهنگي آموزش را شايسته تقدير مي‌داند.

بخش ويژه:
در اين بخش هيات داوران غرفه ويژه آثار مربوط به حضرت فاطمه (س) را كه توسط شركت تعاوني ناشران و كتابفروشان قم مديريت شده است بدليل ارتباط خوب با بازديدكنندگان، توجه و جمع‌آوري كتاب خوب و ارزشمند، فضاسازي و تزئين غرفه، انجام فعاليتهاي جنبي موثر و تنوع و تعدد كتب عرضه شده بعنوان غرفه برگزيده بخش ويژه اين دوره از نمايشگاه انتخاب مي‌نمايد.

انتخاب ناشر برترسال 89 كشور

كتاب وسيله‌اي است كه ما را از حد خود فراتر مي‌برد و به ما مي‌آموزد كه مردمي بسيار بزرگ‌تر از ما رنج برده‌اند و در جستجوي دانش و علم و حقيقت بسيار كوشيده‌اند. كتاب دري است گشوده بر انديشه‌هاي ديگران و بر ملت‌هاي ديگر و همچنين وسيله شناختن اعصار گذشته و بهترين ابزار وقوف بر احوال اجتماعي ملت‌هايي كه از دسترس ما بيرون هستند. تاليف و نوشتن كتاب، توليد و انتشار آن نيازمند فكر، مهارت، سرمايه و كوشش همه كساني است كه در فرآيند توليد و انتشار يك اثر خوب و ارزشمند نقش دارند هركدام از اين‌ها در اندازه خود مي‌توانند بر ارتقاي كيفيت كتاب موثر باشند.
به همين منظور هيات داوران پس از بررسي آثار ناشراني كه به مرحله نهايي راه يافته بودند با توجه به شاخص‌هاي مصوب در دستورالعمل انتخاب ناشر سال همچون: توجه به كيفيت آثار تاليفي، تعداد عناوين چاپ اول، تناسب كتاب‌هاي منتشر شده با نيازهاي علمي و فرهنگي و ارزشهاي مذهبي و ملي جامعه، حسن شهرت در بين مولفان، مترجمان و جامعه فرهنگي كشور، كيفيت آثار از حيث اصول فني چاپ، داشتن آثار برتر جشنواره‌هاي علمي و فرهنگي معتبر كشور ناشران شرح زير را به عنوان ناشران برگزيده سال 89 معرفي مي‌نمايد.

الف: حوزه ناشران بزرگسال

1.ناشران بخش خصوصي تهران: در اين بخش هيات داوران به دليل تناسب كتاب‌ها با نيازهاي علمي و فرهنگي جامعه، كيفيت آثار از حيث رعايت اصول فني چاپ، توجه به نياز مخاطبان جامعه در حوزه هاي مختلف، حسن شهرت در بين مولفان و مترجمان و جامعه فرهنگي و داشتن آثار برتر در جشنواره‌هاي معتبر علمي و فرهنگي كشور: انتشارات هرمس را به عنوان ناشر برگزيده سال 89 معرفي مي‌نمايد.

2.ناشران بخش خصوصي شهرستان: در اين بخش هيات داوران انتشارات دليل ما، انصاريان و نويد شيراز، را به دليل فعاليت موثر و تاثيرگذار در حوزه نشر بين‌الملل بخصوص ترويج آثار شيعي، توجه به نياز مخاطبان و اقشار مختلف جامعه، برپايي نمايشگاه اختصاصي در سطح شهرستان به منظور ترويج فرهنگ كتاب و كتابخواني و حسن شهرت در بين مولفان و مترجمان شايسته تقدير مي‌داند.

3.ناشران وابسته به نهادهاي دولتي و عمومي: در اين بخش هيات داوران به دليل تنوع و تعدد آثار، تعداد عناوين چاپ اول، داشتن آثار برتر در جشنواره‌هاي علمي و فرهنگي كشور، كيفيت آثار از حيث رعايت اصول فني چاپ، تناسب آثار نيازهاي علمي و فرهنگي جامعه، حسن سابقه و شهرت در بين مولفان، مترجمان و جامعه فرهنگي كشور مشتركاً موسسه انتشارات اميركبير و سوره مهر را به عنوان ناشر سال 89 معرفي مي‌نمايد.

4.ضمناً هيات داوران انتشارات كانون انديشه جوان و سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ انديشه اسلامي را به دليل توجه به نيازهاي علمي و فرهنگي مخاطبان جوان و توليد آثار مرجع و فعاليت در توسعه فرهنگ كتاب و كتابخواني شايسته تقدير مي‌داند.

ب: حوزه ناشران كودك و نوجوان

1.ناشران بخش خصوصي تهران و شهرستان‌ها

در اين بخش هيات داوران، به دليل غلبه بيش از حد آثار ترجمه بر آثار تاليفي، عدم خلاقيت در توليد آثار بخصوص عدم توجه به محتوا و كتاب‌سازي ضعيف از حيث اصول فني چاپ و تصويرگري، عدم توجه به منابع و گنجينه‌اي گرانبهاي علمي و فرهنگي كشور براي توليد آثار تاليفي با عنايت به نياز مخاطبان كودك و نوجوان هيچ ناشري را شايسته در خوز عنوان ناشر سال 89 ندانست.

2.ناشران وابسته به نهادهاي دولتي و عمومي

در اين بخش هيات داوران به دليل آثار تاليفي، كيفيت آثار از حيث رعايت اصول فني چاپ داشتن آثار برتر از جشنواره‌هاي علمي و فرهنگي كشور، استفاده از تصويرگري داخلي يا رويكرد بومي و ملي، انتشارات كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان را به عنوان ناشر سال 89 معرفي مي‌نمايد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: