دوشنبه 16 می 11 | 09:32

پارس قرآن، وب سایتی کامل برای قرآن پژوهان

پارس قرآن یکى از کامل‌ترین وب‌سایت‌ها براى کسانی است که مى‌خواهند به صورت آنلاین به متن قرآن دسترسى داشته باشند. در این وب‌سایت که به آدرس parsquran.com قابل دسترس است، به‌ جز متن قرآن& مطالب دیگری نیز وجود دارد که به دو زبان فارسى و انگلیسى ارائه مى‌شود.


پارس قرآن یکى از کامل‌ترین وب‌سایت‌ها براى کسانی است که مى‌خواهند به صورت آنلاین به متن قرآن دسترسى داشته باشند. در این وب‌سایت که به آدرس parsquran.com قابل دسترس است، به‌ جز متن قرآن& مطالب دیگری نیز وجود دارد که به دو زبان فارسى و انگلیسى ارائه مى‌شود.

پارس قرآن در مجموع سه ترجمه فارسى و چهار ترجمه انگلیسى براى قرآن دارد. صفحه اصلی این سایت که از طراحی بسیار ساده‌ای نیز برخوردار است از چندین بخش مختلف تشکیل شده که شامل قسمت‌هایی همچون: متن سوره‌های قرآن، مقالات، بررسی موضوعی قرآنی، بررسی آماری و آیه امروز می‌باشد.

علاوه بر امکان جست‌وجو به فارسى، انگلیسى و عربى، اما به نظر می رسد بخش آمارى براى پژوهش‌گرها جالب‌تر باشد. با وارد کردن یک کلمه در بخش بررسى آمارى مى‌توان اطلاعات زیادى را از آن واژه و ترکیبات آن پیدا کرد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: