دوشنبه 23 می 11 | 10:01

واقعیت یهود(۱۰):كنگره صلح

ويلسون، رئيس جمهور آمريكا، پيشنهاد كرد كه هيأتي مركب از نمايندگان متفقين به شامات مسافرت و از عموم طبقات آن سامان درباره نحوه حكومت پرسش كند تا حكومت مورد علاقه آنان به آن ها داده شود و بدين ترتيب سرنوشت سرزمين هات به اراده خود مردم باشد .


جنگ جهاني اول به پايان رسيد و روز اول ژانويه 1919 كنگره صلح در شهر و رساي تشكيل گرديد.

فيصل از طرف پدرش، حسين، شريف مكه، پادشاه حجاز، در اين كنگره شركت كرد و در ضمن يك سخنراني، عوامل فرهنگي و اقتصادي و جغرافيايي را، كه مقتضي وحدت و استقلال بلاد عرب در قاره آسياست، توضيح داد، وعده هاي موكد رسمي متفقين را يادآور و با اتكاي به اينها خواستار ايجاد دولت واحد مستقل عربي در آسيا شد .
كنگره صهيونيستهاهم در ماه فوريه طي ياداشتي كه به كنگره صلح تقديم داشت تقاضا نمود حكومتي يهودي در فلسطين و اردن و جنوب لبنان به وجود آيد.
ويلسون، رئيس جمهور آمريكا، پيشنهاد كرد كه هيأتي مركب از نمايندگان متفقين به شامات مسافرت و از عموم طبقات آن سامان درباره نحوه حكومت پرسش كند تا حكومت مورد علاقه آنان به آن ها داده شود و بدين ترتيب سرنوشت سرزمين هات به اراده خود مردم باشد .
شوراي عالي متفقين (آمريكا، انگليس، فرانسه و ايتاليا) اين پيشنهاد را پذيرفت، ولي مقرر شد كه انتخاب نماينده، اختياري باشد. انگلستان و فرانسه و صهيونيست ها، كه مطمئن بودند نتيجه همه پرسي برخلاف مقاصد شوم استعماري آن ها ست، عملاً در مقابل اين فكر كارشكني و مخالفت مي نمودند و اين دو كشور از انتخاب و اعزام نماينده هم خود داري نمودند.
آمريكا دو نماينده به نامهاي دكتر كنگ و كرين برگزيد و آن ها را همراه دو مستشار به طرف شامات فرستاد از اين رو هيأت به نام اين دو عضو آمريكايي، كميسيون كنگ – كرين ناميده شد.
كنگره سوريه
فيصل از فرانسه به دمشق مراجعت كرد و به انتظار رسيدن كميسيون تحقيق و آماده كردن زمينه راي دادن، مشغول فعاليت شد. از مردم سوريه و لبنان دعوت كرد، نمايندگان مردن در دمشق كنگره اي در ژوئن 1919 م. به رياست فيصل تشكيل دادند تا قبل از رسيدن بازرسان آمريكايي تصميمات لازم در مورد اظهار خواسته مردم و تعيين نحوة حكومت و … اخذ شود و قطع نامه كنگره در مورد خواسته هاي مردم به صورت ذيل صادر گرديد :
۱-قرار داد سايكس – پيكو بايد لغو شود.
۲-وعده بالفور غير قانوني و غلط اعلام شود.
۳-هر قانوني كه منجر به تقسيم سوريه ،مطرود است.
۴-تشكيل دولت يهودي در فلسطين به هيچ وجه مورد اجازه و رضايت مردم نيست.
ضمناً اين كنگره ياداشتي تنظيم كرد تا به كميسيون تحقيق داده شود، كه در صدر آن تقاضاي استقلال و مخالفت با تشكيلات صهيونيست ها و ايجاد دولت يهودي در فلسطين قرار داشت.
كميسيون كنگ – كرين
بازرسان آمريكايي به شامات رفتند، با نمايندگان ملت و اصنالف مختلف تماس گرفتند، بعد به فرانسه بازگشتند و نتيجه مطالعات خود را به شرح ذيل به نمايندگان آمريكا در كنگره صلح گزارش دادند :
مردم سوريه همگي خواهان استقلالند و با سرپرستي هر كشور ديگر و تحت الحمايگي سوريه مطلقاً مخالفند، ترويج از صهيونيستها در فلسطين، تجاوز زشت و ظالمانه اي به حقوق مردم فلسطين و تخلف واضحي از مباني و اصولي است كه متفقين قبلاً اعلان و امضا كرده اند و مخالف با پيشنهادهاي شخص ويلسون است.
مهاجرت يهود به فلسطين حتماً بايد در حدود معيني، آن هم تا زمان محدودي، مجاز باشد و فكر ايجاد دولت يهودي در فلسطين بايد به طور كلي از بين برود.
طبيعي است كه چنين گزارش و نظري مورد پسند اعضاي مؤثر كنگره صلح نبود. از اين رو دستور دادند كه اين گزارش بايگاني شود . و تا كنون هم كوچكترين ترتيب اثري به ديدگاه ها و گزارش هاي اين كميسيون داده نشده است.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: