یکشنبه 22 می 11 | 16:44

اجراي هزار نمايش با موضوعات اخلاقي در مدارس شهر تهران

اهميت فرهنگ‌سازي در مدارس و از سنين كودكي و نوجواني از يك سو و تقويت گروه‌هاي تئاتري از سوي ديگر سبب شد تا معاونت هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، اجراي تئاتر با موضوع آسيب‌هاي اجتماعي و اخلاقي را در دستور كار خود قرار دهد.


«عليرضا نوراني» يكي از دو سرپرست گروه «زندگي» گفت: اهميت فرهنگ‌سازي در مدارس و از سنين كودكي و نوجواني از يك سو و تقويت گروه‌هاي تئاتري از سوي ديگر سبب شد تا معاونت هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، اجراي تئاتر با موضوع آسيب‌هاي اجتماعي و اخلاقي را در دستور كار خود قرار دهد.
وي در ادامه گفت: از اين رو گروه تئاتر «زندگي» به سرپرستي بنده و «رضا ميكائيل‌زاده» موظف شد تا با آماده‌سازي 12 گروه، تعداد 1000 نمايش را با موضوعاتي از قبيل احترام به والدين، دروغ، پاس داشتن ادبيات فارسي، حسادت، تهمت و موضوعاتي از اين دست در سطح مدارس ابتدايي و راهنمايي تهران اجرا نمايد.
نوراني در ادامه بيان داشت: آقاي شاه‌آبادي معاون هنري وزير ارشاد در اين باره گفتند: «رويكرد تئاتر مدرسه شاخه‌اي از تئاتر است كه كمتر به آن پرداخته شده است و اداره كل هنرهاي نمايشي در سال جاري اين موضوع را با جديت پيگيري خواهد كرد».
وي افزود: اين طرح به صورت پايلوت بوده و در صورت موفقيت به شكل وسيع اجرا خواهد شد كه در حال حاضر بيش از 750 اجرا در مدارس تهران انجام شده است.
جعفر مهياري، سعيد ابك و محمد رحماني كارگرداني اجراهاي مختلف را برعهده دارند.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: