دوشنبه 23 می 11 | 11:30

تكنولوژي ارتباطي و دگرگوني سبك هاي ادبي

در فرهنگ بسياري از ملتها ضرب المثلي با تقريبا اين محتوا وجود دارد كه وقتي دري بسته مي شود، دري ديگر گشوده مي شود. حالا هم كه سال‌هاست بحث تهديد كتاب توسط تكنولوژي مطرح شده با خبرهايي كه در گوشه و كنار مي‌توان خواند، به خوبي مي‌ توان دريافت كه اين تهديد شايد به نوعي تغيير منتهي شود، اما به تعطيل نمي‌انجامد.


در فرهنگ بسياري از ملتها ضرب المثلي با تقريبا اين محتوا وجود دارد كه وقتي دري بسته مي شود، دري ديگر گشوده مي شود. حالا هم كه سال‌هاست بحث تهديد كتاب توسط تكنولوژي مطرح شده با خبرهايي كه در گوشه و كنار مي‌توان خواند، به خوبي مي‌ توان دريافت كه اين تهديد شايد به نوعي تغيير منتهي شود، اما به تعطيل نمي‌انجامد. همانطور كه فروش كتاب‌هاي الكترونيك نه تنها باعث كاهش كتاب چاپي نشده‌اند، بلكه اكنون از فروش كتاب هاي چاپي پيشي گرفته اند و سبب جلب توجه گروه هاي جديد به مطالعه شده‌اند.

يكي ديگر از امكانات مطالعه اين روزها مطالعه در صفحه موبايل است كه در چين، به نوعي به انقلاب در كتابخواني انجاميده و قشر جديد از آدم‌ها را متوجه خود كرده و در همه جا مي توان آنها را در حال مطالعه روي صفحه موبايل مشاهده كرد.

حالا ديگر چند سالي ست كه بسياري از چيني‌ها به خواندن رمان روي صفحات موبايل روي آورده‌اند؛ علاقه‌اي كه با خود مشاغل جديدي را ايجاد كرده است؛از نويسندگاني كه مختص موبايل رمان مي‌نويسند تا دفاتر نشر رمان هاي موبايلي كه با توجه به جمعيت چين، در روز مي‌توانند تا صدها هزار مشتري داشته باشند.

همين اشتياق موجب شده تا سبك جديدي به نام رمان موبايلي در چين مورد توجه قرار بگيرد و نويسندگاني مختص رمان هاي موبايلي ظهور كنند.

رمان موبايلي از آنجا كه بايد به راحتي خوانده شود تا خواننده‌اي كه در مترو نشسته يا در اتوبوس در حال مطالعه است براي درك آن به تمركز جدي نياز نداشته باشد، از ساختاري ساده برخوردار است. از فصل‌هاي كوتاه تشكيل شده و ديالوگ‌ها با كم‌ترين حجم ممكن بيان مي‌شوند. اين رمان ها با سبك نوشتاري ساده و فضاي زنده و پرجنب و جوش خود با فضاي روحي خواننده كه در كشاكش كار روزانه خود است سازگاري دارد و موضوع آن مي‌تواند در زمينه هاي مختلف باشد؛ از يك داستان عاشقانه شهري گرفته تا داستاني تاريخي و حتي سياسي.

يكي ديگر از دلايل گرايش به اين رمان، امكان دور زدن سانسور دولتي در چين است. رمان‌هاي موبايلي در جايي سانسور نمي‌شوند و نويسنده نيازي ندارد تا مراحل پيچيده قانوني را طي كند تا بتواند كتابش را به دست مخاطب برساند. به همين دليل هم اين ايده كه از ژاپن به چين راه يافته بود، در آنجا با استقبال زيادي روبه رو شد و مخاطبان خود را به وفور پيدا كرد.

با اين حال انتشار رمان موبايلي به معني باز ماندن مولف از حقوق تاليف نيست و مراكز نشر موبايلي كار فروش اين رمان ها را به صورت آنلاين انجام مي‌دهند. اين رمان ها گاه به صورت فصلي و گاه به صورت يك رمان كامل با كم‌ترين مبلغ به فروش مي‌رسد و نويسنده و ناشر كه از هزينه كردن براي كاغذ و چاپ و هزينه حمل و نقل فارغ بوده‌اند مي‌توانند با حداقل مبلغ كه در تيراژ وسيع به رقم قابل توجهي تبديل مي شود، به صورت حرفه اي به كار خود ادامه بدهند.

در رمان موبايلي بيش از هر چيز پيام از اهميت برخوردار است كه بايد قدرت جذب و همراه كردن مخاطب را داشته باشد. در عين حال ساده بودن رمان هم به معني اين نيست كه مي تواند از نظر ادبي در سطح پاييني باشد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: