دوشنبه 23 می 11 | 10:34
آذربایجان مستعد قیام‌های مردمی

وضعیت آذربایجان شبیه بحرین: مسلمانان در اکثریت اما تحت فشار

محمد صادق کوشکی

به هر حال مردم مسلمان جمهوری آذربایجان وضعیتی شبیه بحرین و عربستان دارند؛ یعنی علی رغم اینکه شیعیان در آذربایجان در اکثریت هستند، اما به شدت از طرف حکومت تحت فشارند و از حقوق طبیعی خود نیزمحرومند و در طول سال های پس از استقلال جمهوری آذربایجان یعنی تقریبا از سال 1990 تا کنون فشارها هر روز بر مسلمانان افزایش پیدا کرده و از سوی دیگر وابستگی آذربایجان به رژیم صهیونیستی نیز افزایش پیدا کرده است؛


محمد صادق کوشکی – به نظر می رسد که موج بیداری اسلامی که اکنون در خاورمیانه عربی شدت گرفته است تنها به این منطقه محدود نمی شود و احتمالاً یکی از نزدیکترین گزینه هایی که این موج در آنجا حضور پیدا خواهد کرد منطقه قفقاز و مشخصاً کشور جمهوری آذربایجان است.

دلایلی برای این امر وجود دارد از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

در یکی دو ماه اخیر ما شاهد تشدید فشارها روی حکومت فعلی آذربایجان هستیم به ویژه بر نیروهای مذهبی آذربایجان و همچنین ممنوعیت حجاب و برخوردهای خشنی که با افراد محجبه صورت می­‌گیرد. همچنین سرکوب خشن راهپیمایی مردم مسلمان این کشور در حمایت از حجاب اسلامی و همکاری‌های تنگاتنگی که رژیم آذرباییجان با رژیم صهیونیستی داشته همگی این مطلب را تایید می­‌کند که جمهوری آذربایجان بستر مناسبی برای یک خیزش، ممکن است باشد و از این نظر ،این توقع می­‌رود که جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های دیپلماسی هم اکنون خود را آماده کنند تا اینکه در مقابل این رویداد غافلگیر نشوند.

به هر حال مردم مسلمان جمهوری آذربایجان وضعیتی شبیه بحرین و عربستان دارند؛ یعنی علی رغم اینکه شیعیان در آذربایجان در اکثریت هستند، اما به شدت از طرف حکومت تحت فشارند و از حقوق طبیعی خود نیزمحرومند و در طول سال های پس از استقلال جمهوری آذربایجان یعنی تقریبا از سال 1990 تا کنون فشارها هر روز بر مسلمانان افزایش پیدا کرده و از سوی دیگر وابستگی آذربایجان به رژیم صهیونیستی نیز افزایش پیدا کرده است؛ به همین خاطر سرکوب احزاب و فعالین سیاسی و عدم اجازه مشارکت واقعی سیاسی به مردم و برخورد امنیتی با مردم صورت می گیرد.

همۀ این موارد گمانه‌­هایی هستند که شباهت­‌های بسیار زیادی را با کشورهایی که هم اکنون درگیر بیداری اسلامی هستند، دارد. به همین خاطر بعید نیست که این موج بیداری در مراحل بعدی متوجه منطقه قفقاز شود و اولین جایی که استعداد زیادی برای بیداری اسلامی دارد کشور جمهوری آذربایجان است. از آنجا که جمهوری اسلامی پرچم دار پشتیبانی از ملت های مستضعف، محروم و حرکت های آزادی خواهانه جهان را بر دوش می کشد، با توجه به وظیفه انسانی و اسلامی خود، باید بتواند از همه ظرفیت های خودش برای کمک به مردم تحت ستم استفاده کند و تلاش کند که آنچه در بحرین رخ داده است، دیگر بار در کشور آذربایجان تکرار نشود.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: