سه‌شنبه 24 می 11 | 10:06

جمعه خشم در كويت، آل صباح را هم به وحشت انداخت

شبكه هاي اجتماعي براي برگزاري تظاهرات اعتراض آميز در روز جمعه هشدار داد. وزارت كشور در برابر تخلف از قانون و اخلال در نظم و امنيت عمومي ساكت نخواهد نشست. موج بيداري اسلامي كه هم اكنون، بسياري از كشورهاي جهان عرب را دربر گرفته، به كويت هم رسيده است و احتمال دارد اين كشور عرب حوزه خليج فارس را با چالش هاي تازه مواجه كند.


شبكه هاي اجتماعي براي برگزاري تظاهرات اعتراض آميز در روز جمعه هشدار داد. وزارت كشور در برابر تخلف از قانون و اخلال در نظم و امنيت عمومي ساكت نخواهد نشست.

وي گفت: در شرايط امنيتي حساس منطقه، ما متعهد به ايجاد امنيت و ثبات در كشور و ممنوع كردن برگزاري تجمعات بدون صدور مجوز هستيم و هيچ انعطافي در قبال آن اعلام جمعه خشم در كويت خاندان آل صباح را به وحشت انداخته است.

موج بيداري اسلامي كه هم اكنون، بسياري از كشورهاي جهان عرب را دربر گرفته، به كويت هم رسيده است و احتمال دارد اين كشور عرب حوزه خليج فارس را با چالش هاي تازه مواجه كند.

برپايه اين گزارش، پس لرزه هاي خيزش اسلامي در منطقه دربار آل صباح را به لرزه درآورده و حاكمان كويتي را به شدت به وحشت انداخته است.

در اين حال آل صباح به وزارت كشور دستور داده كه با هرگونه تظاهرات ضد دولتي برخورد كند.

در همين حال وزارت كشور كويت طي اطلاعيه شديداللحني به مخالفان دولت هشدار داد در صورت حضور در تظاهرات روز خشم، با آنها به شدت برخورد خواهد كرد.

كارشناسان مسائل كويت بر اين باورند كه احتمال رويارويي مردم و حكومت در روز جمعه خشم وجود دارد و شايد به درگيري هاي خونين و حكومت نظامي منجر شود. به همين دليل مسئولان بلندپايه كويت را به فكر چاره انداخته است. جوانان كويتي نيز همانند جوانان جهان عرب با استفاده از سايت هاي اجتماعي براي جمعه خشم فراخوان داده اند.ناظران سياسي منطقه مي گويند آنها در روز جمعه خشم شعار سرنگوني آل صباح سر خواهند داد و همين امر خاندان آل صباح را به تكاپو انداخته است.

به گزارش خبرگزاري ها، «غازي عمر» معاون وزير كشور كويت با اشاره به دعوت مخالفان دولت از طريق نشان نمي دهيم. از سوي ديگر، وزارت كشور كويت با صدور بيانيه اي از شهروندان كويتي خواست به درخواست سايت هاي اجتماعي گوش فرا ندهند، در غير اين صورت به طور جدي با آنها برخورد خواهد شد.

خاندان آل صباح از دو قرن گذشته تاكنون در خدمت انگليس و آمريكا بوده اند و ثروت خود را در اين دو كشور استعمارگر هزينه كرده اند.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: