جمعه 27 می 11 | 11:33

جزوه: اسلام ناب در بیان حضرت روح‌الله

جزوه اسلام ناب، گلچینی از قطعاتی کوتاه از بیانات امام خمینی (ره) در مورد منش صحیح اعتقادی و اسلامی از میان سخنان ایشان است که به صورت فایل پی‌دی‌اف برای دریافت قرار داده شده است.


تریبون مستضعفین – جزوه اسلام ناب، گلچینی از قطعاتی کوتاه از بیانات امام خمینی (ره) در مورد منش صحیح اعتقادی و اسلامی از میان سخنان ایشان است که به صورت فایل پی‌دی‌اف برای دریافت قرار داده شده است.

دریافت جزوه

بخش‌هایی از این جزوه را در ادامه می‌توانید مطالعه نمایید:

مرز بين دو اسلام
هنوز براي بسياري از ملت هاي اسلامي مرز بين اسلام آمريكايي و اسلام ناب محمدي و اسلام پابرهنگان و محرومان و اسلام مقدس نماهاي متحجر و سرمايه داران خدانشناس و مرفهين بي درد كاملا مشخص نشده است. 14/6/67

همه تعليمات انبيا را کنار گذاشتيم
ما همه تعليمات انبيا راكنار گذاشتيم ،فقط به آن تعليماتي كه با _ عرض مي كنم_ دخالت نكردن در سياست ودخالت نكردن در جامعه ، اينها فقط همينش را گرفته ايم ،نمازش را گرفته ايم و باقي را رها كرديم. مگر امكان دارد كه انسان مسلمان باشد به فقط نماز خواندن و روزه گرفتن و حج رفتن و امثال ذلك و در امر مسلمين دخالت نكردن ؟ اگر اهتمام به امر مسلمين كسي نكند مسلم نيست ، به حسب روايت منسوب الي رسول ا… . 18/6/60

چه آقاي خوبي!
شان بزرگ اهل علم اين بود كه اين آقا نمي فهمند سياست را . اگر يك آقايي اصلا عقلش نرسيد به اينكه سياست چيست ،اين بزرگوار بود خيلي ،آقايي است كه دخالت در امور نمي كند ،قربانش بروم ، چه آقاي خوبي ،ظهر مي آيد نمازش را مي خواند و مي رود توي خانه اش مي نشيند . وبه ما اين مطلب را تحميل كرده بودند . 10/4/60

بايد ما قدرشان را بدانيم
اينهايي كه شما را به وزارت رسانده اند، با اينكه وزارت الان يك چيز مهمي نيست پيش شما، اينهايي كه قدرتمندها را بيرون كردند، اينهايي كه همه آن اشخاصي كه مقدرات يك كشور دردستشان بود و ما را و شما را و همه كشور را به تباهي كشيده بودند، آنها را بيرون زدند، اينها را بايد ما قدرشان را بدانيم. 7/6/61

خود را به ساده زيستن عادت دهيد
اگر بخواهيد بي خوف و هراس در مقابل باطل بايستيد و از حق دفاع كنيد و ابرقدرتان و سلاح هاي پيشرفته آنان و شياطين و توطيه هاي آنان در روح شما اثر نگذارد و شما را از ميدان به در نكند خود را به ساده زيستن عادت دهيد و از تعلق قلب به مال و منال و جاه و مقام بپرهيزيد . 7/3/63

يك موعظه اي كه واعظش خداست
«قل انمااعظكم بواحده ان تقوموالله مثني و فرادي» خداي تبارك و تعالي در اين آيه مي فرمايد كه يك موعظه ، فقط من يك موعظه به شما مي كنم ، يك موعظه اي كه واعظش خداست و آورنده موعظه پيغمبر اكرم است و مي فرمايد،فقط يك موعظه است، اين موعظه بايد اهميتش خيلي زياد باشد كه دراين تعبير ميفرمايد و آن موعظه اين است كه (( ان تقوموالله مثني و فرادي)). اينكه قيام كنيد براي خدا، براي اقامه حق قيام كنيد 28/8/57

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: