جمعه 27 می 11 | 21:47

تصویر: جزئیات جنگ لیبی

تصویر نشانگر کشورهای شرکت کننده و میزان مشارکت و کمک آنان در حمله به لیبی با فرماندهی ناتو است


تصویر نشانگر کشورهای شرکت کننده و میزان مشارکت و کمک آنان در حمله به لیبی با فرماندهی ناتو است:

برچسب‌ها: ، ، ،

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: