یکشنبه 02 اکتبر 11 | 08:00

مجموعه کلام امیرالمؤمنین درباره موضوع وحدت

«نعمت هم بستگی»، «هم دلی عامل وحدت»، «پرهیز از تفرقه» سه فصل آغازین این کتاب را تشکیل می دهد. «محورهای وفاق و همدلی» عنوان فصل چهارم است که ذیل عناصری نظیر دین، پیامبران و رسول خدا، امام و رهبر و قرآن شرح و تفسیر گردیده است.


تریبون مستضعفین – «وحدت و انسجام» دوازدهمین جلد از درس هایی از نهج البلاغه است که جواد محدثی چاپ سوم آن را در 1387 از طریق بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی در قالب 64 صفحه راهی بازار نشر کرده است. این کتاب کوتاه دربردارنده ی کلمات امیرالمومینن در نهج البلاغه است که حول محور وحدت می چرخد و شرح ادبی مولف مشهور آن بر اهمیت آن افزوده است.

«نعمت هم بستگی»، «هم دلی عامل وحدت»، «پرهیز از تفرقه» سه فصل آغازین این کتاب را تشکیل می دهد. «محورهای وفاق و همدلی» عنوان فصل چهارم است که ذیل عناصری نظیر دین، پیامبران و رسول خدا، امام و رهبر و قرآن شرح و تفسیر گردیده است.

در ادامه از «عبرت از تاریخ» و «خون دل های علی از تفرقه» سخن رفته است. «مسئولان و وظیفه ی اتحاد آفرینی» عنوان فصل بعدی است که از عناصری نظیر رعایت حقوق دولت و ملت، عدالت همگانی، سیاست درهای باز، حفظ آبروی مردم، خدمت صادقانه به مردم، حفظ آداب و رسوم خوب، احترام به پیمان ها تحت عنوان عناصر موثر در وحدت مستند به سخنان امام علی بحث شده است.

«گوهرهای پراکنده» عنوان فصل پایانی است که موضوعاتی نظیر پرهیز از شایعات، پرهیز از تعصب، شگفت از اختلاف، یک‌دلی در جبهه‌ی جنگ، پرهیز از دورویی و نقشه‌ی شیطانی را بر وحدت بررسی کرده است.

این کتاب کوتاه و خواندنی را می توان از فروشگاه انتشارات آستان قدس رضوی و در تهران از نمایندگی این انتشارات واقع در جنوب دانشگاه تهران نبش خیابان فخر رازی تهیه کرد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: