سه‌شنبه 31 می 11 | 13:58

موج بيداری از اسپانيا به فرانسه و يونان رسيد

حزب الله : سوريه تاوان حمايت از مقاومت را مي پردازد. راشد الغنوشي خواستار اتحاد همه گروه هاي طرفدار انقلاب شد. تظاهرات ضد آمريكايي در كاراكاس عليه تحريم شركت نفت ونزوئلا
. موج بيداري از اسپانيا به فرانسه و يونان رسيد. مذاكرات هنيه با فرستادگان فتح براي بهبود اوضاع فلسطين. انفجار 3 بمب همزمان با مراسم تحليف رئيس جمهور در نيجريه. مزدوران مسلح علي عبدالله صالح ، معترضان را به خاك و خون كشيدند. گسترش ناآرامي هاي ضد دولتي به ديگر شهرهاي مغرب


هزاران نفر از مردم فرانسه و يونان نيز به تاسي از تظاهرات ضددولتي اسپانيا، به خيابان ها ريختند.

ميدان «پاستيل» پاريس، ديروز شاهد تظاهرات گسترده ضددولتي جوانان فرانسوي در حمايت از ناآرامي هاي دو هفته اي اسپانيا بود. اعتراض به اوضاع نابسامان اقتصادي، محكوميت سركوب تظاهركنندگان جوان اسپانيايي، محكوميت فساد گسترده حاكم بر كشور و از جمله اقدامات جوانان فرانسوي بود كه همچنان ادامه دارد.

شهرهاي «تولوز» و «بايون» از ديگر شهرهاي فرانسه است كه ديروز همزمان با پاريس سياست هاي اقتصادي «ساركوزي» را محكوم كردند. «پاريس! بيدار شو، دموكراسي واقعي مي خواهيم، مردم متحد مغلوب نخواهند شد». از ديگر شعارها و دست نوشته هاي فرانسوي هايي است كه به تاسي از «جنبش خشم» اسپانيا در خيابان ها حضور دارند. اسپانيا از 15 ماه مه در تب ناآرامي ها مي سوزد. «يونان» ديگر كشور اروپايي است كه ديروز شاهد برگزاري تظاهرات گسترده و سراسري عليه حزب حاكم بود. ده ها هزار نفر از مردم شهرهاي مختلف اين كشور از جمله «آتن» در پنجمين روز از تظاهرات خود نسبت به تصويب و اجراي بسته رياضت اقتصادي پيشنهادي صندوق بين المللي پول، بانك جهاني و اتحاديه اروپا هشدار دادند.

به گزارش «رويتر» اتحاديه اروپا طي اين هفته ضمن برگزاري يك جلسه اضطراري نسبت به ارائه كمك 330 ميليارد دلاري به اقتصاد ورشكسته يونان تصميم گيري مي كند. اجراي رياضت اقتصادي به عنوان مهمترين شرط اتحاديه اروپا براي ارائه اين وام عنوان شده است؛ ضمن اينكه هنوز اجماع كاملي هم بين اعضا اتحاديه براي پرداخت وام به يونان شكل نگرفته است. يونان از 25 ماه مه ناآرام است. يوناني ها با نامگذاري تظاهرات خود تحت عنوان «خشم مردم» در بزرگترين ميدان «آتن» و مقابل ساختمان هاي وزارت دارايي و پارلمان تجمع كرده و بر ادامه اين تجمعات تاكيد مي كنند.

مردم با اعتراض به واگذاري اموال دولتي به بخش خصوصي، فساد گسترده، بيكاري، احزاب حاكم بر كشورشان را «دزداني» خطاب كردند كه ملت را تحت فشار قرار داده اند.

مردم اروپا ديگر بيدار شده اند، انقلاب اروپايي براي زندگي بهتر، تظاهرات بعدي بسيار گسترده تر خواهد بود و از ديگر شعارها و دست نوشته هاي معترضان يوناني است كه اقدام به زدن چادر و تهيه تداركات لازم براي ماندن در ميادين مي كنند.

از ديگر سو معترضان اسپانيايي كه با الهام از انقلابيون عرب خيزش هاي مردمي را به اروپا كشانده اند، به رغم اقدامات سركوبگرانه پليس ضدشورش، بر ادامه تجمعات خود تاكيد كردند.

در حال حاضر ميدان مركزي «مادريد» و «بارسلون» مملو از جوانان و چادرهايي است كه در اعتراض به اوضاع وخيم اقتصادي بيش از دو هفته است كه تحصن كرده اند.

جوانان سركوب شده اسپانيايي پس از شنيدن خبر تجمعات فرانسه كه به حمايت از آنها در حال برگزاري است، با روحيه اي دو چندان اين بار در حمايت از انقلاب اروپا نيز شعار سر دادند. گفتني است، پس از وقوع انقلاب هاي تونس و مصر و سرايت برق آساي آن به ديگر كشورهاي غربي خاورميانه و شمال آفريقا، برخي از سياستمداران از احتمال پيشروي اين بيداري ها تا قلب اروپا خبر دادند.

در حال حاضر اسپانيا، يونان و فرانسه درگير اين ناآرامي ها شده و كشورهاي ايرلند و پرتغال نيز بسيار مستعد بروز حوادث مشابه هستند.

اخيرا آيت الله خامنه اي رهبر انقلاب ايران پيش بيني كردند كه بيداري خاورميانه به قلب اروپا خواهد رسيد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: