چهارشنبه 01 ژوئن 11 | 13:52

وزارت زنان با کوچک سازی دولت مغايرت داشته و عملی نخواهد بود

عضو فراکسيون زنان مجلس گفت: با توجه به عدم اجراي مصوبات مجلس از سوي دولت در خصوص زنان، تشکيل وزارتخانه زنان تغييري در شرايط اين قشر از جامعه ايجاد نخواهد کرد.


فاطمه رهبر با اشاره به مصوبات مترقي و کاربردي مجلس درخصوص زنان خاطرنشان کرد: قوانين بسيار خوبي در مجلس درجهت بهبود شرايط زنان به عنوان قشر تاثير گذار جامعه تصويب شده است که اجراي اين قوانين نيازمند همت ساختاري و عملي در بخش هاي اجرايي کشور است.

وي تشکيل وزارتخانه زنان را با اصل کوچک سازي دولت و کاهش تعداد وزارتخانه ها مغاير دانست و تصريح کرد: تشکيل وزارت زنان با کوچک سازي دولت و ادغام وزارتخانه ها مغايرت داشته و عملي نخواهد بود.

وي نگاه جنسيتي به مسئله تشکيل وزارتخانه را از مشکلات موجود در تشکيل وزارت زنان دانست وافزود: 50 درصد از مراجعين دستگاه هاي وزارت بهداشت، بيش از 65 درصد از دانشجويان در وزارت علوم و نيمي از دانش آموزان و کارکنان وزارت آموزش و پرورش و همچنين خدمات گيرندگان از ساير وزارتخانه ها بانوان هستند که با وجود اين مسئله تشکيل يک وزارتخانه با نگاه جنسيتي در روند فعاليت ساير وزارتخانه ها ايجاد خلل خواهد کرد.

نماينده تهران درمجلس شوراي اسلامي، با انتقاد از تسامح دولت در اجراي مصوبات مجلس و شوراي عالي انقلاب فرهنگي ازجمله منشور حقوق مسئوليت هاي زنان، برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده قانون تسهيل ازدواج جوانان، قانون ساماندهي مد و لباس و قانون عفاف و حجاب، بر ضرورت بازنگري در نحوه چگونگي اجراي مصوبات مجلس جهت بهبود وضعيت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي زنان در جامعه اسلامي تاکيد کرد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: