چهارشنبه 01 ژوئن 11 | 12:02
رئيس اداره فرهنگ حجاب و عفاف وزارت كشور:

تشكل‌های فعال دانشجويی حوزه حجاب و عفاف حمايت می‌شوند

رئيس اداره ترويج فرهنگ حجاب و عفاف مركز امور اجتماعي و فرهنگي وزارت كشور، گفت: شبكه هاي اجتماعي و تشكل هاي فعال دانشجويي كه در زمينه ترويج فرهنگ حجاب و عفاف فعاليت دارند، مورد حمايت قرار مي گيرند.


«طهورا نوروزي» با بیان این خبر افزود: براي خنثي سازي شبكه ها و فعاليت هاي سازماندهي شده عناصر فرصت طلب و سودجو، تهاجم فرهنگي و ايجاد سپر دفاع فرهنگي، تشكل هاي ارزش مدار به ويژه در دانشگاه ها شناسايي و مورد حمايت قرار مي گيرند.

رئيس اداره ترويج فرهنگ حجاب و عفاف مركز امور اجتماعي و فرهنگي وزارت كشور، گفت: توسعه همايش ها و گفتمان هاي دانشجويي، تقويت دفاتر مشاوره، فراخوان آثار علمي، ادبي و هنري و ساير عرصه هاي فرهنگي با محور عفاف و حجاب در سال 90 در دانشگاه هاي آزاد و دولتي دنبال خواهد شد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: