دوشنبه 06 ژوئن 11 | 12:05
توصیه پاپ به جوانان مسیحی:

ازدواج کنید و بچه دار شوید زیرا خانواده در حال فروپاشی است

«پاپ بندیکت شانزدهم» ضمن هشدار در مورد فروپاشی بنیان خانواده در غرب از جوانان خواست ازدواج کنند.


رهبر کاتولیکهای جهان در جمع حدود 400 هزار مسیحی در کرواسی در مورد فروپاشی بنیان خانواده و روی آوردن جوانان به زندگی در خارج از چارچوب خانواده هشدار داد.

وی که به مناسبت روز خانواده سفری دو روزه به زاگرب داشت از جوانان مسیحی خواست پیوندهای زناشویی را مستحکم کرده و صاحب فرزند شوند. پاپ همچنین از موضع کلیسا در مخالفت با سقط جنین دفاع کرده و آن را مغایر با قوانین الهی دانست.
رهبر کاتولیکهای جهان همچنین در اقدامی سیاسی از تلاش کروسی برای پیوستن به اتحادیه اروپا حمایت کرد. به گفته وی از نظر تاریخی و فرهنگی کرواتها نیاز به بودن در داخل اتحادیه اروپا را دارند.
همچنین “ایوو جوسیپوویچ” رئیس جمهوری کرواسی ضمن تایید سخنان پاپ از پیوستن کشورش به اتحادیه اروپا به عنوان پروژه ای مسیحی در غرب یاد کرد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: