چهارشنبه 08 ژوئن 11 | 12:00
این ماده فساد با همکاری ملل اسلامی باید ریشه کن شود؛

بازخوانی پیام ۴۴ سال پیش امام خمینی برای تحریم اسرائیل

علی سوری

كراراً دولت‌ها را بخصوص دولت ايران را از اسرائيل و عمال خطرناك آن تحذير نمودم. اين ماده فساد كه در قلب ممالك اسلامى با پشتيبانى دول بزرگ جايگزين شده است و ريشه‏‌هاى فسادش هر روزى ممالك اسلامى را تهديد می‌كند، بايد با همت ممالك اسلامى و ملل بزرگ اسلام ريشه كن شود.


تریبون مستضعفین – بازخوانی پیام امام خمینی (ره) به دولت‌های اسلامی  در رابطه با تحریم اسرائیل:

متن پیام:

پيام [به سران دولتهاى اسلامى (تحريم روابط تجارى و سياسى اسرائيل)].
زمان: 17 خرداد 1346/28 صفر 1387 (1).
مكان: نجف.
موضوع: تحريم فروش اسلحه، نفت و رابطه تجارى و سياسى با اسرائيل.
مخاطب: سران دولتهاى اسلام.

بسم اللَّه الرحمن الرحيم

كراراً دولت‌هاى اسلامى را دعوت به اتحاد و برادرى نموده‏‌ام در مقابل اجانب و ايادى آن‌ها كه می‌خواهند با ايجاد نفاق در بين مسلمين و دولت‌هاى اسلامى ممالك عزيز ما را در تحت اسارت و ذل استعمار نگه دارند و از مخازن معنوى و مادى آن‌ها استفاده كنند.

كراراً دولت‌ها را بخصوص دولت ايران را از اسرائيل و عمال خطرناك آن تحذير نمودم. اين ماده فساد كه در قلب ممالك اسلامى با پشتيبانى دول بزرگ جايگزين شده است و ريشه‏‌هاى فسادش هر روزى ممالك اسلامى را تهديد می‌كند، بايد با همت ممالك اسلامى و ملل بزرگ اسلام ريشه كن شود. اسرائيل قيام مسلحانه بر ضد ممالك اسلامى نموده است و بر دول و ملل اسلام قلع و قمع آن لازم است، كمك به اسرائيل چه فروش اسلحه و مواد منفجره و چه فروش نفت حرام و مخالفت با اسلام است، رابطه با اسرائيل و عمال آن چه رابطه تجارى و چه رابطه سياسى حرام و مخالفت با اسلام است، بايد مسلمين از استعمال امتعه (2) اسرائيل خوددارى كنند. از خداوند تعالى نصرت اسلام و مسلمين را خواستار است.

«والسلام على من اتبع الهدى».

روح اللَّه الموسوى الخمينى

***

انگلستان در آغاز قرن نوزدهم میلادی، هم زمان با تجزیه امپراتوری عثمانی، مخفیانه زمینه تشکیل دولتی غیرعرب و وابسته به خود را که از نظر فرهنگ و نژاد نیز امکان وحدت بااعراب را نداشته باشد، درحد فاصل قاره آسیا و افریقا فراهم آورد. در همین دوران بود که یکی از رهبران حزب صهیونیست، تشکیل دولتی یهودی تحت نظارت انگلستان را به این دولت پیشنهاد کرد و خواستار مهاجرت میلیون‌ها نفر از یهودیان سراسر اروپا به فلسطین شد. دولت انگلستان این پیشنهاد را فرصتی مناسب برای اجرای طرح استعماری خود دید و با آن موافقت کرد. بعدها این سرزمین‌های اشغالی، به پایگاه استعمار و کانون تهدید و تفرقه در منطقه حساس خاورمیانه تبدیل شد.

امام خمینی رحمةالله و اسرائیل

حضرت امام خمینی رحمة‌الله که به مسئله فلسطین اهمیت می‌داد، پیوسته با پشتیبانی خود از مردممظلوم این سرزمین، آنان را به مبارزه رهایی‌بخش خود دل گرم می‌کرد. ایشان فلسطین را بخش جدایی‌ناپذیر از پیکر جامعه اسلامی می‌دانست. در روزگاری که سخن گفتن بر ضد اسرائیل ممنوع بود، در خرداد سال 1342، امام خمینی رحمة‌الله در نطق معروف خویش که به بازداشت ایشان و قیام پانزده خرداد انجامید، چنین فرمود: «امروز به من اطلاع دادند که بعضی ازاهل منبر را برده‌اند در سازمان امنیت و گفته‌اند: شما با سه موضوع کار نداشته باشید،… یکی این که با شاه کاری نداشته باشید و از او حرف نزنید و یکی هم این‌که با اسرائیل کار نداشته باشید و یکی هم این که نگویید دین در خطر است.» ایشان در سخنانی دیگر در اردیبهشت 1357، آغاز فعالیت خود را بر ضد اسرائیل از حدود سال 1337 می‌داند و می‌فرماید: «من قریب بیست سال است که به کشورهای عربی توصیه می‌کنم با هم مجتمع شوید و این ماده فساد را طرد کنید».

خواسته‌های بیگانگان

تفرقه میان مسلمانان
صهیونیست‌ها همواره با رخنه در صفوف پیروان مذاهب اسلامی، سعی در ایجاد اختلاف و تفرقه میان مسلمانان دارند. برخی از نویسندگان و تاریخ نگاران بی‌طرف، با مدارکی مستند ثابت کرده‌اند که بیشتر جنگ‌های منطقه‌ای و مذهبی و حتی جنگ‌های جهانی اول و دوم، به دست سرمایه‌دارای صهیونیست پدید آمده است. از این رو، تهدید اسرائیل بر ضد صلح و امنیت همسایگان اسلامی این رژیم، هرگز پایان نخواهد یافت. امام خمینی رحمة‌الله تفرقه افکنی اسرائیل را بدین سان یادآور می‌شود: «امروز اسرائیل با تمام وسایل شیطانی تفرقه افکنی می‌کند. بر هر مسلمانی لازم است خود را علیه اسرائیل مجهز کند».

اسارت مسلمانان

صهیونیست‌ها با تمسک به اندیشه‌های شیطانی خود، در پی سیطره بر سرزمین‌های اسلامی هستند. از این روست که مهم‌ترین هدف رژیم صهیونیستی، محافظت از زمین‌های اشغال شده و تجاوز به کشورهای همسایه برای اشغال هر چه بیشتر بخش‌های جهان اسلام است. اقدامات صهیونیست‌ها در کشتار و به اسارت گرفتن مردم بی‌دفاع فلسطین و یورش های متناوب این رژیم به لبنان، این موضوع را تأیید می‌کند. بر اساس اندیشه امام خمینی رحمة‌الله ،حرکتی پنهان و پشت پرده برای سلطه صهیونیزم بر دنیای اسلام وجود دارد.

دعوت به اتحاد و برادری

امام خمینی رحمة‌الله‌، نقش مردم کشورهای اسلامی را در برابر رژیم صهیونیستی بسیار مهم پنداشت. ایشان همواره بازگشت به اسلام و متحد شدن را شرط نجات فلسطین و جلوگیری از خواسته‌های توسعه طلبانه صهیونیزم می‌دانست و همواره با تأکید بر این‌که خواسته اصلی اسرائیل، نابود کردن اسلام است، خواستار کنار گذاشتن اختلاف‌ها بود. امام خمینی رحمة‌الله درباره اتحاد مسلمانان چنین فرمود: «اگر مسلمین متحد بودند، هر کدام یک سطل آب به اسرائیل می‌ریختند، او را سیل می‌برد.» در جای دیگر می‌فرماید: «فقط با فداکاری، پایداری و اتحاد دولت‌های اسلامی می‌توان از شر این کابوس سیاه استعمار رهایی یافت».

لزوم ریشه کنی فساد

حضرت امام خمینی رحمة‌الله همواره تأکید داشت که دولت‌های اسلامی و مسلمانان سراسر دنیا باید با اراده‌ای جمعی در مورد مسئولیت خود در بیرون راندن اسرائیل، سعی بر ریشه کنی فساد از سرزمین‌های اشغالی داشته باشند. ایشان در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی در پیامی، لزوم این کار را این گونه بیان می‌فرماید: «اسرائیل، این جرثومه فساد همیشه پایگاه امریکا بوده است. من در طول نزدیک به بیست سال خطر اسرائیل را گوشزد نموده‌ام. باید همه به پا خیزیم و اسرائیل را نابود کنیم.» ایشان در جای دیگر این گونه می‌فرماید: «کشورهای اسلامی باید در مقابل اسرائیل اشغالگر که اکثر گرفتاری‌های کشورهای اسلامی به دست آناست، وضع خصمانه داشته باشد و با تمام نیرو از آرمان فلسطینی و لبنان عزیز دفاع کند».

راه دفع اسرائیل

راه حل سیاسی و دیپلماتیک برای حل قضیه فلسطین پذیرفته نیست. نشان دادن مخالفت همگانی جهان اسلام با موجودیت اسرائیل، مهم‌ترین راه دفع این رژیم دست نشانده استعمار است. امام خمینی رحمة‌الله همواره در سخنان خویش راه دفع اسرائیل را جهاد مسلحانه، قیام عمومی، استفاده از رمز شهادت و یاری گرفتن از خدا می‌دانست. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نیز در سخنان خود تنها راه نابودی اسرائیل را بدین سان بیان می‌دارد: «اسرائیل بازور و سلاح و مشت، عقب خواهد نشست».

نداشتن رابطه سیاسی

رژیم صهیونیستی نه تنها دشمن ملت فلسطین، بلکه دشمن دنیای اسلام است. از این رو، هرگونه اقدامی در زمینه برقراری روابط یا عادی‌سازی روابط با این رژیم جنایت کار، نه تنهابه مردم ستم دیده فلسطین کمک نمی‌کند، بلکه در راستای پذیرش خواسته‌ها و دستورهای امریکا به شمار می‌آید. بر این اساس است که می‌بینیم حضرت امام خمینی رحمة‌الله در مورد هرگونه رابطه دیپلماتیک ایران با اسرائیل فرمود: «اسرائیل غاصب است و هیچ‌گونه رابطه‌ای بین ایران و یک مشت غاصب وجود ندارد».

حرمت رابطه تجاری با اسرائیل

امام خمینی رحمة‌الله یکی از وظایف مهم دولت‌های اسلامی را تحریم اقتصادی اسرائیل می‌دانست. هدف از تحریم اقتصادی، منزوی کردن اسرائیل در عرصه بین‌الملل، تضعیف اقتصادی و اعمال فشار برای از بین بردن این رژیم صهیونیستی است. امام بزرگوار درپیام‌های خود، لزوم تحریم این رژیم را این گونه گوشزد می‌کرد: «این جانب کرارا خطر دولت اسرائیل و عُمّال آن را به ملت گوشزد کردم که باید مقاومت منفی کنند و از معاملات با آن‌ها احتزاز جویند» و در جای دیگر چنین می‌فرماید: «بر همه حرام است که اموال مسلمین را، آن اموالی که مال یک ملت است به باد بدهد و به دشمن‌های اسلام مثل اسرائیل بفروشد».

نفت فروشی به اسرائیل ممنوع!

یکی از شیوه‌هایی که امام خمینی رحمة‌‌الله در راه مبارزه با اسرائیل طرح کرد، ضرورت استفاده ازحربه تحریم نفت دولت‌های نفت‌خیز اسلامی در برابر اسرائیل و حامیانش بود. ایشان در پیامی به دولت‌های اسلامی می‌نویسد: «دولت‌های ممالک نفت خیز اسلامی لازم است از نفت و دیگر امکاناتی که در اختیار دارند، به عنوان حربه علیه اسرائیل و استعمارگران استفاده کرده، از فروش نفت به آن دولت‌هایی که به اسرائیل کمک می‌کنند خودداری ورزند.»

ایشان همچنین در مصاحبه‌ای با شبکه سی‌بی‌اس امریکا، از اسرائیل این گونه یاد می‌کند: «اسرائیل مطرود ماست و برای همیشه، نه نفت به او می‌دهیم و نه آن را به هیچ وجه [به رسمیت] می‌شناسیم».

استفاده نکردن از کالاهای اسرائیلی

هدف از تحریم، به زانو درآوردن یک کشور است. برقراری داد و ستد کالا با اسرائیل، اسباب پویایی زیرساخت‌های اقتصادی آن رژیم را فراهم خواهد ساخت؛ در حالی که تحریم همه جانبه آن رژیم از سوی کشورهای اسلامی، می‌تواند اسرائیل را در بسیاری از طرح‌های کشاورزی و صنعتی با مشکل روبه رو سازد و به زانو درآورد. ایران در دوران رژیم طاغوت، بازار واردات انبوه کالاهای رژیم صهیونیستی بود که به اقتصاد اسرائیل رونق می‌بخشید. ازاین رو، امام رحمة‌الله در خرداد 44 درباره تحریم همه جانبه اسرائیل، پیامی بدین مضمون منتشر کرد: «کمک به اسرائیل، چه فروش اسلحه و مواد منفجره و چه نفت، حرام و مخالفت با اسلام است. رابطه با اسرائیل و عُمّال آن، چه رابطه تجاری و چه رابطه سیاسی حرام و مخالف اسلام است. باید مسلمین از استعمال امتعه اسرائیل خودداری کنند».

***

(1)- در صحيفه نور (دوره 22 جلدى)، ج 1، ص 139 تاريخ پيام، 18 خرداد 1346 درج شده است..
(2)- كالاها..

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: