سه‌شنبه 20 سپتامبر 11 | 08:00

«زندگانی امام صادق» در نثر ساده، محققانه و خرافات‌ستیز سید جعفر شهیدی

این کتاب که مقاله ای برای یکی از جشن های دانشگاه امام صادق (ع) در سالگرد ولادت آن امام همام است، بعدها در قالب کتابی منقح شده است. نثر ساده و محققانه و خرافات ستیز همراه با تحلیل های اجتماعی دکتر شهیدی نیز به وزانت و جذابیت این کتاب افزوده است.


تریبون مستضعفین – زندگانی امام صادق، جعفربن محمد اثری است از مرحوم سید جعفر شهیدی که در جاپ های متعددی از طرف دفتر نشر فرهنگ اسلامی در قالب 136 صفحه راهی بازار نشر گردیده است.

این کتاب که مقاله ای برای یکی از جشن های دانشگاه امام صادق (ع) در سالگرد ولادت آن امام همام است، بعدها در قالب کتابی منقح شده است. نثر ساده و محققانه و خرافات ستیز همراه با تحلیل های اجتماعی دکتر شهیدی نیز به وزانت و جذابیت این کتاب افزوده است.

فصل اول به ویژگی های شخصی امام و القاب و وضعیت سیاسی و اجتماعی دوران امام اختصاص یافته است و با ذکر سخنان دانشنمندان غیر شیعه در مورد ایشان خاتمه پیدا کرده است.

فصل دوم وضع سیاسی دوران امام و سخت گیری های امویان بر غیر عرب و قیام های ضد دولتی را بررسی کرده است.

قیام مختار و دعوت به محمد بن حنفیه، موالی، عباسیان و مقدمه ی نهضت آنان نیز عناصر اصلی فصل سوم کتاب به حساب می آید.

فصل چهارم نیز قیام زیدیه و چرایی تفاوت استراتژی امام با آن ها را مطرح می کند. و محمد زکیه و قایم تا قتل او وقایع فصل پنجم را به خود اختصاص داده است.

فصل 6 و 7 نیز به بحث های کلامی و حلقه ی درس فقهی امام صادق و فراز و فرودهای آن ها و جلسات مناظره و آزاد اندیشی امام صادق و شاگردان ایشان اختصاص دارد.

مقابله با زاهدنمایان و صوفی ها موضوعات فصل هشتم کتاب را تشکیل داده اند و فصل نهم به معارضه ی سیاسی امام با منصور دوانیقی اختصاص دارد و با شهادت امام در فصل دهم، کتاب ادامه می یابد.

فصل یازدهم و دوازدهم نیز به گزیده سیره ی امام و گزیده ی سخنان ایشان اختصاص یافته است. و شعرهای منسوب به امام و شعرهای درباره ی ایشان به زبان عربی و فارسی نیز فصل های پایانی کتاب را به خود اختصاص داده اند.

این کتاب محققانه و خواندنی را علاوه بر فروشگاه های دفتر نشر فرهنگ اسلامی می توان از فروشگاه شرکت چاپ و نشر بین الملل در میدان فلسطین تهیه کرد.

  1. ثنا
    29 نوامبر 2014

    خوب بود مطالبتون

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: