پنج‌شنبه 04 آگوست 11 | 15:00

۵۵۵ سال کشاکش اسلام و یهود؛ از تاسیس انگلیس تا اعلامیه تشکیل اسرائیل

مطالب محققانه ی این کتاب که با رجوع به منابع دست اول و تحلیل آن ها صورت گرفته است با بسیاری از مشهورات زمانه در مورد تاریخ معاصر و مسائل بین المللی متفاوت است و لذا بر جذلبیت این کتاب مانند سایر آثار مولف افزوده است.


تریبون مستضعفین – 555 چاپ دوم اثری از شمس الدین رحمانی پژوهشگر یهودشناسی و رییس سابق کانون پروروش فکری کودکان و نوجوانان است که به بررسی 555 سال کشاکش اسلام و یهود از تاسیس انگلستان تا صدور اعلامیه تشکیل رژیم اشغالگر قدس می باشد.

این کتاب 216 صفحه ای که در سال 1387 به وسیله ی انتشارات نیستان تجدید چاپ گردیده است، از چهار فصل تشکیل شده است و ادبیات آن به گونه ای است که هم محقققین و هم عموم مردم خصوصا جوانان می توانند از آن بهره ببرند.

فصل اول که موضع محوری کتاب را تشکیل می دهد به «رابطه ی انگلیس و یهود» اختصاص دارد و به روند تشکیل و رشد انگلیس و استعمار، تجارت جهانی و مارانوها (یهودی هایی که به تقیه اعلام مسیحیت کردند)، تکشیل آمریکا و برنامه های شبکه ی جهانی یهود برای قبضه کردن اقتصاد و سیاست و فرهنگ بین المللی و روند طی شده برای رساندن کشورها به تشکیل رژیم اشغالگر قدس می پردازد.

فصل دوم تحت عنوان «سید جمال الدین اسدآبادی» به نقد و نفی افسانه ی فرماسون بودن سید جمال که ساخته و پرداخته ی تقی زاده و اصغر مهدوی نوه ی حاج امین الضرب است، می پردازد و بعد از ذکر تفصیلی روند کلی زندگی سید جمال، افسانه های ساخته و پرداخته ی آن ها را به نقد می کشد.

فصل سوم «محمد علی خان فروغی» به نقش و دخالت او در تاریخ کشور و کج کارکردی های ایجاد کرده ی این یهودی زاده در فرهنگ، سیاست، قضاوت و اقتصاد کشور پرداخته می شد. و بخش هایی از تاریخ معاصر مثل ترویج بی حد و حصر بعضی از شعرا در کنار قرآن، ایجاد فرهنگستان ادب، ایجاد وعاظ السلاطین، مدرسه ی علوم سیاسی، تاریخ عدلیه و کنار گذاشتن احکام دینی و…. مورد بحث قرار می گیرد.

فصل چهارم «فروپاشی سلطنت پهلوی» است که به عواملی نظیر فراماسونری، بهائیت، غربزدگی، بی حجابی و فحشا، دانشگاه، ملی شدن صنعت نفت، فدائیان اسلام، اقتصاد وابسته، ساواک، اصلاحات ارضی، تفاوت شیوه ی انگلیسی آمریکایی، وقایع سال 1347 و 1348 و لژ بزرگ ایران می پردازد.

مطالب محققانه ی این کتاب که با رجوع به منابع دست اول و تحلیل آن ها صورت گرفته است با بسیاری از مشهورات زمانه در مورد تاریخ معاصر و مسائل بین المللی متفاوت است و لذا بر جذلبیت این کتاب مانند سایر آثار مولف افزوده است.

این کتاب را می توان از انتشارات نیستان به شماره تماس 22612443-5 تهیه کرد

Comments are closed.