چهارشنبه 08 ژوئن 11 | 22:48

راه‌اندازی طرح آنلاين جهت مقابله با اسلام‌هراسی در آمريكا

طرح آنلاين با عنوان «هم وطن آمريكايی من» به منظور مقابله با پديده اسلام‌هراسی در آمريكا از سوی بنياد توليدات رسانه‌ای وحدت (UPF) آمريكا راه‌اندازی شد.


بنياد رسانه‌ای وحدت كه سال 1999 در آمريكا تأسيس شده و به منظور گسترش شناخت و تفاهم ميان پيروان اديان مختلف به توليد فيلم‌های مستند می‌پردازد، در اين طرح با تهيه يك فيلم كوتاه از پيروان اديان مختلف می‌خواهد كه برای مقابله با اسلام‌هراسی به پا خيزند.

در اين فيلم كوتاه از مخاطب خواسته می‌شود كه در صورت آشنايی با مسلمانان به پايگاه اطلاع‌رسانی اين طرح مراجعه كنند و نحوه آشنايی خود با آنان و نكات مثبت و قابل ستايش آنان را در آن درج كنند. تاكنون ده‌ها آمريكايی در اين سايت مطالبی را در مورد مسلمانانی كه می‌شناسند و آنان را مورد تحسين قرارداده‌اند، نوشته‌اند.

در اين فيلم همچنين از پيروان اديان خواسته شده است كه با مراجعه به اين پايگاه اينترنتی تعهدنامه‌ای را با اين مضمون كه «مسلمانان آمريكايی هم وطنان ما و بخشی از ساختار جامعه آمريكا هستند. آنان به شيوه‌های متعددی در اين جامعه مشاركت دارند و به اندازه ساير شهروندان شايسته احترامند. من متعهد می‌شوم كه اين پيام را منتشر كنم و اصول آزادی و عدالت برای همه را خواستارم.» به امضا برسانند.

«دنيل تات» مدير بنياد رسانه‌ای وحدت در اين رابطه گفت: مجريان برنامه‌های راديويی، كارشناسان و سياست‌مداران در مورد اسلام و مسلمانان حرف‌هايی می‌زنند كه اگر آنها را در مورد گروه‌های دينی ديگر می‌زدند با واكنش‌های بسيار شديدی مواجه می‌شدند. وی گفت: هدف از راه‌اندازی اين طرح ارائه پاسخی تأثيرگذار و به دور از هرگونه خشونت به پديده اسلام‌هراسی و گسترش‌دهندگان آن است.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: