شنبه 11 ژوئن 11 | 11:35

دیگر در مجلس دامن كوتاه نمی‌پوشم!

نمايندگان زن مجلس فرانسه نسبت به فضاي نامناسب مجلس اين كشور اعتراض و انتقاد كردند و خواستار برخورد با نمايندگان مرد خاطي شدند. “والري بوير” وزير ورزش فرانسه اخيراً در سخناني اظهار داشت كه به دليل رفتارهاي نامناسب اخلاقي نمايندگان مرد مجلس از پوشيدن دامن كوتاه در هنگام حضور در مجلس خودداري خواهد كرد.


نمايندگان زن مجلس فرانسه نسبت به فضاي نامناسب مجلس اين كشور اعتراض و انتقاد كردند و خواستار برخورد با نمايندگان مرد خاطي شدند.

روزنامه فرانسوي كانكشن نوشت: در پي رسوايي اخير رئيس صندوق بين‌المللي پول، نمايندگان زن مجلس فرانسه با راه اندازي كمپيني نسبت به رفتارهاي نامناسب اخلاقي نمايندگان مرد در برابر نمايندگان زن انتقاد كردند و خواستار اخراج نمايندگان خاطي از مجلس شدند.

“والري بوير” وزير ورزش فرانسه اخيراً در سخناني اظهار داشت كه به دليل رفتارهاي نامناسب اخلاقي نمايندگان مرد مجلس از پوشيدن دامن كوتاه در هنگام حضور در مجلس خودداري خواهد كرد.

نمايندگان مرد مجلس فرانسه در واكنش به اقدام نمايندگان زن اعلام كردند: زناني كه اين جنبش را به راه انداخته‌اند بايد از خود خجالت بكشند اين اقدام باعث پايين آوردن سطح مجلس خواهد شد.

از ميان 576 نماينده مجلس فرانسه 113 نماينده زن وجود دارد كه 18 درصد از كرسي‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: