چهارشنبه 28 آوریل 10 | 16:42

بی حجابی جرم یا گناه؟ مساله این است

من بسيار تعجب مي كنم وقتي مي شنوم كه گفته مي شود حجاب امري شخصي است. بله عفاف و حيا اموري دروني و وجداني هستند ولي حجاب يعني نحوه پوشش ظاهري انسان در جامعه و هر مساله اي كه در منظر عموم جامعه باشد مقوله اي اجتماعي محسوب مي شود و من به عنوان يك جامعه شناس خود را در اين زمينه واجد صلاحيت نظر مي دانم.


خيلي سعي كردم جلوي خودم را بگيرم و وارد مباحث اجتماعي روز نشوم و پس از پست سكوت و بازي آرزوها ادامه مباحث خود را دنبال كنم ولي در برابر بعضي مسائل مثل همين داستان حجاب، به هيچ وجه نمي توان ساكت نشست اگر دوستان لطف كنند و با حوصله و با ديدي روشنفكرانه و به دور از احساس نوشته هاي من در مورد مساله مبارزه با بدحجابي رو مطالعه كنند و نظراتشان را اعلام كنند بسيار ممنون خواهم شد.

من بسيار تعجب مي كنم وقتي مي شنوم كه گفته مي شود حجاب امري شخصي است. بله عفاف و حيا اموري دروني و وجداني هستند ولي حجاب يعني نحوه پوشش ظاهري انسان در جامعه و هر مساله اي كه در منظر عموم جامعه باشد مقوله اي اجتماعي محسوب مي شود و من به عنوان يك جامعه شناس خود را در اين زمينه واجد صلاحيت نظر مي دانم. به هیچ وجه قصد توجیه روش حکومت در مساله برخورد با حجاب رو ندارم ولي اشتباه است اگر بيانديشيم دولت و نيروي انتظامي تنها با منطق زور و فشار در اين مساله وارد شده اند و هيچگونه استدلال و منطقي ندارند. استدلال دولت اين است كه رعايت حجاب امري قانوني است و قانون اساسي منشور و پايه و اساس حكومت ايران محسوب مي شود و پليس با مساله حجاب برخوردی از منظر قانونی دارد ( نه شرعی و دینی) پليس مسئول مبارزه با گناه نيست ولي مسئول مبارزه با جرم كه هست. حال اين بحث كه آيا اين قانون، قانون خوب و كارامدي هست يا نه به عهده جامعه شناسان و حقوق دانان و علماي اسلامي است. معلوم نيست دوستاني كه در دوره اصلاحات دم از قانون گرايي مي زدند هم اكنون چرا شعار قانون گرايي را فراموش كرده و نه تنها در تاييد و تشويق مبارزه با بي حجابي سخن نمي گويند بلكه بر ضد حركت ارزشي و قانوني پليس داد سخن مي دهند. چونان كه در قضيه آبگيري سد سيوند هم اصلاح طلبان سكوت كردند و اعتراف نكردند كه طراحي و احداث و هزينه هاي اين طرح در زمان دولت گفتگوي تمدن ها رخ داده است و اگر سد سيوند نابود كننده تمدن ايران است!!! تقصير را جاي ديگري بايد جست نه در دولت نهم. البته جناب بي طرف، وزير نيروي دولت اصلاحات، با صداقت و بي طرفي اعلام كردند كه سد سيوند را ما ساخته ايم و اين سد 9 كيلومتر از منطقه پاسارگاد فاصله دارد و هيچ خطري براي آثار باستاني ندارد و مغرضان اين قضيه را بر عليه دولت نهم شانتاژ تبليغاتي كرده اند.

پس تا اينجا گفتم كه بي حجابي از منظر قانون اساسي جرم محسوب مي شود و پليس به عنوان نيرويي كه وظيفه حفظ قانون را دارد با اين قضيه برخورد مي كند ولي مطمئنا پليس در مورد مسائلي مثل نماز و روزه حق دخالت ندارد و به هيچ وجه هم نميتواند در منازل مردم و فضاي خصوصي مردم تجسس كند و مردم آزادند در محيط خانه خود هر غلطي ميخواهند انجام دهند مثلآ زنا كنند و مهماني هاي مختلط برگزار كنند و مشروب بخورند. البته اگر در فضاي اجتماعي اقدام به خريد و فروش مشروب و بزن برقص كنند مجرم محسوب مي شوند. چنانكه اگر عده اي در وسط چهار راه اقدام به برپايي نماز جماعت كنند نيز به علت اخلال در امر ترافيك مجرم هستند و پليس وظيفه دارد حتي با زور با آنها برخورد كند پس طرح مبارزه با مفاسد اجتماعي مساله اي قانوني است و به همين دليل حكومت مي تواند در آن وارد شود. درست مانند قانون شوراها كه در قانون اساسي بود ولي اجرايي نشده بود و يا بستن كمربند ايمني كه با اجبار تا حدي تصحيح شد و يا مساله تاسف بار و خنده داري كه تاكسي ها روي صندلي جلو دو نفر سوار مي كردند كه با اعمال فشار كاملآ از بين رفت.

در ضمن درست است كه بايد حتي در مورد كمربند ايمني هم فرهنگ سازي كرد ولي تجربه نشان داده كه اگر مساله اي چند وقت حتي با زور و فشار رعايت شود كم كم تبديل به امري عادي مي گردد و همان طور كه عادت كرده ايم زنان آرايش كرده و پاچه كوتاه را مشاهده كنيم همان طور هم عادت خواهيم كرد، كم كم حجاب پوشيده تر و سنگين تري در جامعه را مشاهده كنيم و حضور زناني كه موها و برجستگيهاي بدنشان معلوم نيست برايمان عادي خواهد شد و اين هم در واقع نوعي فرهنگ سازي است. زيرا امري كه در جامعه تبديل به پديده اي عادي و عرفي شود در واقع جزو فرهنگ آن جامعه خواهد شد و اين مستلزم استقامت و پايداري پليس در اين مساله است و نبايد اين حركت مقطعي باشد و بايد اين قدر بر اين مساله اصرار ورزيد تا تبديل به پديده اي عادي و فرهنگي شود.

در واقع من هم به اين داستان انتقاد دارم اما انتقاد من اين نيست كه چرا پليس برخوردي قهري و فيزيكي دارد زيرا در تمام دنيا وظبفه پليس همين است يعني برخورد قهري و فيزيكي براي اعمال قانون. بلكه انتقاد من اين است كه اگر بي حجابي در جامعه جرم است چرا تا بحال با اين قانون شكني برخورد نمي شد تا كار به اين جا نرسد و اين پوشش هاي جلف و مسخره براي زن ايراني عادي شود؟ واقعآ اين مساله زشت آن قدر براي ما عادي شده كه پدران و مادران هيچ حساسيتي نسبت به پاچه كوتاه دختر خود نشان نمي دهند در حالي كه اگر بد حجابي تبديل به امري ناهنجار شود اولين نفر خانواده ها هستند كه فرزندانشان را كنترل خواهند كرد در وهله بعد خود مردم نسبت به اين مساله حساس خواهند شد و نسبت به آن واكنش نشان خواهند داد چنانكه بارها هنگام رانندگي دوستانم به من تذكر داده اند كه كمربند ابمني خود را ببندم و يا هنگام قرمز بودن چراغ عابر پياده از چهار راه عبور نكنم و در واقع اين مساله جا افتاده كه نبستن كمربند ايمني كار بدي است و مردم همديگر را در اين موارد امر به معروف و نهي از منكر مي كنند. در مورد حجاب هم همين طور خواهد شد و مطمئنآ چنانكه مردم نسبت به عطر و ادكلن هم حساسيت نشان مي دهند و مثلآ مي گويند فلاني عطري كه استفاده مي كني خيلي تند و بد بوست همان طور هم نسبت به نحوه پوشش حساسيت نشان خواهند داد

زيرا تا قانوني همگاني نشود و مردم خود در پي اجراي آن نباشند ضمانت اجرايي و ماندگاري قوي نخواهد داشت و مردم بايد در زمينه رعايت قانون و امر به معروف و نهي از منكر از دولت جلو بيفتند نه اينكه همواره دولت جلوتر از مردم حركت كند. نكته دوم اينكه نبايد برخورد با اين مساله برخوردي مقطعي و كوتاه باشد بلكه بايد مثل ساير كارهاي پليس مانند جريمه ماشين ها امري همواره جاري و ساري باشد. پس نبايد بگذاريم بي حجابي براي ما امري عادي و عرفي شود به طور مثال اين خيلي ناراحت كننده است كه حتي خيلي از پسرهاي مذهبي امروزه دوست ندارند با دختران چادري و محجبه ازدواج كنند و دنبال دختراني امروزي تر مي گردند كه به ديگران اثبات كنند ما روشنفكريم زيرا همسراني با آرايش غليظ و مانتوهاي تنگ و پاچه هاي كوتاه داريم!!!

نكته ديگر اينكه درست است كه خيلي وقت ها اجبار و فشار مي تواند فرهنگ سازي كند ولي نبايد كار عميق و ريشه اي را فراموش كرد و كار اساسي اين است كه بدانيم هر هنجاري در جامعه مبتني بر ارزش خاصي است. به طور مثال هنجاري به نام حجاب مبتني بر ارزشي به نام عفاف عمل ميكند و اگر ارزش ها جا بيفتند و نهادينه شوند مطمئنا هنجارها كه نمود ظاهري ارزش ها هستند خود به خود رعايت خواهند شد. در واقع درمان قطعي وقتي است كه انسان ها از درون اصلاح شوند زيرا هيچ وقت بازدارنده هاي بيروني مثل فشار خانواده و پليس نمي تواند به قدرت بازدارنده هاي دروني باشد. و زن ايراني بايد از درون، ارزش عفاف را درك كند و بفهمد كه ارزش عفاف و رعايت حجاب براي خودش مفيد است و او را در جامعه تبديل به موجودي طبيعي و بهنجار مي كند و او را از زير نگاه ابزاري و كالايي رها مي كند و همچنين موجب سعادت اخروي وي خواهد بود در واقع عفاف به اين دليل خوب است كه انسان را در زندگي اجتماعي و اخروي خوشبخت تر مي كند نه به اين دليل كه خانواده و حكومت به آن اصرار مي كنند.

حجاب هم امري قانوني است و هم امري ديني چرا رعايتش نكنيم؟

 1. پراتنی
  30 می 2010

  اصلا هم بهشت و جهنم من به دیگران مربوط نیست . با یزرگ حرف زدن اتفاقی نمیفته . حضرت یوسف رو ندیدی ؟ با لینکه فرستاده خدا بود و با بت پرست زندگی میکرد ؟ هم قدرت داشت و هم ماموریت اما هرگز کسی رو مجبور نکرد . اگه کسی دین رو نفهمه نخواد چرا باید ریا کنه با حجاب؟؟؟؟ گناه کبیره؟ به خاطر اینکه مبادا کشورهای دیگه سواستفاده کنن؟ پس مربوط به سیاسته نه خدا …. واقعا که چقدر خودتون رو فریب میدید.اگه ایمان کسی بابلاست با دیدن هزارتازن بیحجاب هم محکم باید یاشه . خوب بودن یعنی خوب در شرایط بد . به خودتون مراجعه کنید .

  • مسعود
   18 دسامبر 2013

   یاوه نگوه. هزار بار عصکت یوسف یک دقیقه گناه زلیخا را توجیه نمی کند. این زنهای آرایش کرده برای دل چه کسی این همه هزینه می کنند و حود را می آرایند؟
   ما به مردان توصیه می کنیم کور شوند.

 2. یه برادری
  6 جولای 2010

  برادری که مدعی هستید جامعه شناس هستید،
  به نظرم بهتره کمی بیشتر مطالعه بفرمایید تا معنای جرم، گناه و … را بهتر درک کنید.
  البته تا زمانی که پایه فکری و مبنای نگرش مردان به زنان، جنسی باشد تردیدی نیست که نتوانیم تحلیلی از این مسائل ارائه دهیم.
  در هر حال انشاالله که خدا هدایتتان نماید.

 3. مثل خودت
  8 جولای 2010

  جالبیه قضیه میدونید چیه؟ اینه که اولش ژست بی طرفی و تحلیل گری می گیره بعد آخرش میاد نظرش را تحمیل می کنه “حجاب هم امری قانونی است و هم امری دینی چرا رعایتش نکنیم”
  اول :حجاب هم مثل نماز خواندن هستش، شما چطور برای نماز نخواندن نمی توانید کسی را بازداشت کنید(توجه داشته باشید که نماز هم تماما امر شخصی نیست)، برای حجاب هم نمی توانید کسی را تعزیر کنید. حالا اگر این قانون هم شده قانون باید اصلاح بشه!
  ثانیا: چرا شما از امر به معروف و نهی از منکر تنها برداشت اجتماعی دارید؟ آیا مردمان نباید حاکمانشان را امر به معروف و نهی از منکر کنند؟

  • بگم بگم
   17 دسامبر 2013

   آره با با اينا فکر ميکنن همه مثل خودشونن که نمي تونن جلوي خودشونو بگيرن

  • مسعود
   18 دسامبر 2013

   چه عزیزم. می توانیم. اگر کسی اعلام کند که نماز نمی حواهد و اعتقادی به نماز ندارد اصلا از دین خارج شده و مرتد است.
   زن بی حجاب هم رسما اعلام می کند منکر قرآن است. این تبلیغ رسمی بی دینی است. درست شبیه کسی که در ملا عام روزه خواری می کند.

 4. علیرضا
  1 اکتبر 2010

  سلام
  خداوند به شما اجر و پاداش دنیوی و اخروی دهد .
  درود و صلوات خداوند بر مردان با غیرت و زنان محجبه و عفیف

  بله بی حجابی هم جرم است و هم گناه
  و به گفته سید بزرگوار آیت الله علم الهدی
  بی حجاب در جامعه اسلامی ما یک جنایتکار است .

 5. اریا من
  2 دسامبر 2012

  با سلام رعایت حجاب در اجتماع اسلامی امری ضروری است متاسفانه بعضی ها استنباط صحیح از این کار ندارند ولی به لحاظ رعایت پار ه ای مسایل که شرح کامل ان وقت گیر است بنده با نظر شما موافقم البته سفارش دوستان را هم رعایت کن و مطالعات خود را ب در حوضه مسایل اجتماعی بیشتر کن

 6. زهرا السادات موسوي
  17 دسامبر 2013

  هر غلطي بکنند ؟ ادبياتت رو درست کن بعد سنگ اسلام و عفاف رو به سينت بزن.تو مبلغ حجابي من به عنوان يک دختر چادري از اين لحنت خوشم نيومد

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن:

پربازدیدترین

Sorry. No data so far.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.