دوشنبه 13 ژوئن 11 | 15:05

بیش از یک سوم روزهای سال 90 در تقویم نامگذاری شده است

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بیش از یک سوم روزهای سال 90 در تقویم نامگذاری شده است که 34 درصد نامگذاری‌ها برای بزرگداشت افراد و 66 درصد به وقایع تاریخی، مذهبی و سیاسی اختصاص یافته است.


مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی سیاست‌های هویتی و روش نامگذاری روزها در تقویم سالیانه کشور را بررسی و نظر خود را در این باره با انتشار گزارشی اعلام کرد.

دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز با بیان این مطلب که شناسایی سیاست‌های هویتی نظام جمهوری اسلامی ایران برای تقویت ارزش‌های دینی و ملی می‌تواند با بررسی و ارزیابی مجموعه اقدامات صورت گرفته در حوزه‌های مختلف انجام شود، افزود: در واقع سؤال اصلی که در بررسی سیاست‌های هویتی نظام مطرح می‌شود، این است که برای تقویت ارزش‌ها و یا ایجاد آنها در حوزه‌های مختلف، نظام از چه روش‌هایی استفاده می‌کند؟ و اولویت هر یک از روش‌ها در چه حوزه‌های ارزشی است؟

این گزارش می‌افزاید: روش‌های متعددی برای تقویت آرمان‌های سیاسی، دینی و ملی برای نظام‌های سیاسی وجود دارد که در میان این روش‌ها بزرگداشت اشخاص و زنده نگاه داشتن وقایع تاریخی، مذهبی، سیاسی و… از طرق متعدد و روش‌های گوناگون انجام می‌گیرد: تعطیلات رسمی و نامگذاری روزها در تقویم سالیانه، نامگذاری میادین و معابر شهری و روستایی و…

در حوزه‌هایی که از نامگذاری برای تقویت ارزش‌های مورد نظر نظام استفاده می‌شود، به نظر می‌رسد نامگذاری روزهای سال در تقویم به دلیل اثربخشی و تأثیرگذاری از سایر روش‌ها بیشتر مورد توجه است. در نامگذاری روزهای سال در تقویم سالیانه از معیارها و شاخص‌های متعددی استفاده می‌شود، شاخص‌هایی چون تولد یا مرگ شخصیت و چهره مورد نظر، وقوع حادثه و واقعه تاریخی، مذهبی و ملی و …

با توجه به نامگذاری روزها بر اساس مبناهای فوق، این مبناها در حوزه‌های ارزشی مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد. از آنجایی که هدف عمده نامگذاری روزها در تقویم سالیانه تقویت ارزش‌ها یا ایجاد آنها در حوزه‌های مختلف است. با مشخص شدن درصد روزهای نامگذاری شده بر اساس ارزش‌های حوزه‌های ارزشی چهارگانه (ملی، مذهبی، حکومتی و بین‌المللی) به نوعی اولویت و اهمیت تقویت ارزش‌ها در نامگذاری روزها نیز مشخص می‌شود.

در بخشی از این گزارش آمده است: بررسی وضعیت نامگذاری روزها در تقویم سال 1390 و مقایسه آن با تقویم سال 1356 نشان می‌دهد راهبرد تقویمی نظام جمهوری اسلامی ایران در تقویت هویت دینی استفاده از روش تعطیلات ایام مذهبی و در تقویت هویت ملی و سایر ارزش‌ها استفاده از روش نامگذاری است. از همین روی میزان تعطیلات مذهبی در ایران بیشتر از سایر تعطیلات است در حالی که نامگذاری روزها در حوزه ارزش‌های مذهبی از سایر حوزه‌ها کمتر است. علاوه بر این نشان دهنده اهمیت و اولویت هویت دینی برای نظام است.

به طور کلی در تقویم سال 1390 حدود 143 مورد نامگذاری برای روزهای سال وجود دارد و در واقع بیش از یک سوم روزهای سال در تقویم نامگذاری شده است. به عبارتی تقریباً از هر سه روز از ایام سال در تقویم یک روز نامگذاری شده است. 34 درصد نامگذاری‌ها برای بزرگداشت افراد و 66 درصد به وقایع تاریخی، مذهبی و سیاسی اختصاص یافته است. از مجموع 143 روز نامگذاری شده 21 مورد بر اساس شهادت، وفات و سوگواری‌ها و 122 مورد نیز بر اساس تولد، اعیاد و ایجاد یا تأسیس نامگذاری شده است. بنابراین در مجموع، 85 درصد بر مبنای اعیاد، تولد افراد و ایجاد یا تأسیس و 15 درصد بر اساس سوگواری‌ها و وفات بزرگان نامگذاری شده است.

بیشترین نامگذاری‌ها در حوزه ارزش‌های حکومتی بوده است. پس از حوزه ارزش‌های حکومتی، حوزه‌های ملی و بین‌المللی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. علت پایین بودن حوزه ارزش‌های دینی، آن است که بیشتر مناسبت‌های مذهبی در کشور تعطیل است و به نظر می‌رسد تعطیلی تا حدودی مقاصد مورد نظر در نامگذاری ایام را نیز برآورده می‌سازد. در این میان حدود 4 درصد نامگذاری‌ها نیز در هیچ مقوله‌ای جای نمی‌گیرد.

مرکز پژوهش‌ها در پایان خاطرنشان ساخت که زیاد بودن تعداد روزهای نامگذاری شده و در نتیجه کم اثر شدن این روش برای تحقق اهداف مورد نظر و فقدان شاخص‌های روشن و شفاف در نامگذاری روزها، از مهمترین چالش‌های پیش روی این روش در اقدامات صورت گرفته برای تحقق سیاست‌های هویتی نظام است.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: