سه‌شنبه 14 ژوئن 11 | 15:10

مطالبات رهبری در حوزه زنان باید محقق شود

نماینده و عضو فراکسیون زنان مجلس اظهار داشت: تاکید رهبر انقلاب بر احقاق حقوق زنان در کشور است و مطالبات ایشان در این زمینه باید تحقق یابد.


طیبه صفایی با بیان اینکه پشتوانه قانونی و تضمین اجرایی حقوق زنان در همه زمینه ها از جمله فعالیت های مهم دولت است اظهار داشت: جایگاه زن در خانواده و استیفای حقوق شرعی بانوان در تمام عرصه ها و توجه ویژه به زنان باعث شده است تا مصوبات خوبی در این زمینه تصویب شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر حدود 30 قانون در حوزه زنان، خانواده وکودکان به تصویب رسیده است که برخی از این قوانین که مشکل بودجه ای داشته اند هنوز نوبت اجرا قرار دارند.

این نماینده مجلس افزود: اکثریت مطالبات زنان و خانواده در ماده 230 قانون پنجم توسعه گنجانده شده است که امیدواریم با اجرای آنها بتوان تا حدود زیادی رضایت جامعه زنان را جلب کرد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: